Je was erbij > Overzicht

50 jaar Ronde Tafel - Ieper - 27/10/2007

Historiek

De eerste Ronde Tafel werd gesticht in Norwich (Engeland) in 1927 door Louis Marchesi, jong lid van de plaatselijke Rotary. Hij begreep dat er nood was, voor de mannen van Norwich welke een beroep uitoefenden, bijeen te komen op regelmatige basis om gedachten uit te wisselen, ervaringen op te doen en een actieve rol te spelen in het associatieve leven van hun stad. Vanaf het eerste jaar, telde deze Tafel 85 leden. De reputatie en interesse voor deze beweging breidde snel uit doorheen het land. Van bij de oprichting, werd voorop gesteld dat de Ronde Tafel een niet-religieuze en non-politieke club zou zijn en dat is nog steeds zo.

De tweede Tafel zag het levenslicht in Portsmouth, en snel daarna, net voor de tweede wereldoorlog, werden 123 Tafels gecreëerd met een totaal van 4600 leden. De Ronde Tafel toonde haar internationale interesse door de oprichting van de eerste overzeese Tafel in Kopenhagen in 1936. De Deense Tafel nam snel uitbreiding terwijl de activiteiten op de Britse Eilanden verzwakten gedurende de oorlog. Na 1945, groeide de beweging en plantte zich in in de meeste Europese landen, maar eveneens in Afrika, het Nabije Oosten, India, Hongkong, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika. Heden bestaat de Ronde Tafel in de 5 continenten.

Naam en Kenteken

De Ronde Tafel dankt zijn oorsprong niet aan de legende van Arthur, maar beiden nemen de titels en de uitspraken over van een rede welke gehouden werd in 1927 door de Prince of Wales : "De jonge zakenlui en professionelen van dit land moeten rond de tafel zitten, de methodes adopteren welke in het verleden hun bewijs hebben geleverd, deze omzetten in functie van de omstandigheden en de behoeften van toen en deze verbeteren". ADOPT,ADAPT and IMPROVE is het motto van de organisatie en is systematisch overgenomen op alle documenten en de prerogatieven van de Ronde Tafel.

Het kenteken van de Ronde Tafel is een adaptatie van de Tafel welke zich bevond in de Grand Hall van Winchester. Hoewel dat er gezegd werd dat deze van het mythische hof van Koning Arthur afkomstig is, is deze eigenlijk een afbeelding van de 13 eeuw.
Het kenteken bevat volgende kenmerken:

 • cirkel: symbool van eenheid
 • de 12 afwisselende witte en zwarte strepen slaan op de diversiteit van het beroep van de leden
 • de laatste band is onvolledig : symbool van eeuwigdurende vernieuwing van leden
 • in het midden zien we het teken van de Gulden Vlies
 • in België staat bovenaan de afbeelding van de koning met scepter, vermits hij erevoorzitter is van Ronde Tafel België
 • in België worden de Belgische kleuren rond de cirkel geplaatst

BELGIE

De eerste Ronde Tafel (nummer 1) zag het levenslicht in 1949: Brussel werd door Round Table Liverpool boven de doopvont gehouden. Jaar na jaar kwamen er Ronde Tafels bij, momenteel zijn er 97. Ieper werd gestart in 1957 met nummer 20. Meer info vindt u op de website van Ronde Tafel België: www.roundtable.be Het nationale bestuur is met voorzitter Stéphane Renson en Alexis Lejeune aanwezig op onze viering.

Doel van de Ronde Tafel

 1. De vriendschap onder jonge mannen (tussen 18 en 40 jaar) in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen.
 2. Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied.
 3. Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.
 4. De uitstraling der Associatie doorheen de wereld begunstigen. De Associatie verwezenlijkt haar doel door organisatie van vergaderingen, conferenties, debatten en alle soortgelijke activiteiten, waarbij elk politiek, confessioneel, taalkundig en rasproselytisme verboden is.

IEPER

Op 14 september 1957 werd Ronde Tafel Ieper opgericht onder impuls van Charles Vermeulen die beroepshalve als brouwer in contact was met leden van Ronde Tafel Doornik die een jaar eerder startte. Ieper kreeg nummer 20 (20e Tafel in België). Na Brugge (1955) was Ieper de tweede club in West-Vlaanderen.

Later was Ronde Tafel Ieper op haar beurt peter voor De Panne (nummer 65, 1970) en Waregem (nummer 89, 1978).
Lijst van de clubs in West-Vlaanderen: Ieper, Kortrijk, Roeselare, Waregem, De Panne, Oostende, Brugge, Knokke en Tielt.
Ronde Tafel Ieper was meteen de start van een jonge, krachtige club. Vriendschap was de basis, engagement het cement van haar werking. Een gezonde sociale bewogenheid was het Leitmotiv voor tal van activiteiten; vele projecten voor het goede doel, in de Ieperse regio, werden zowel financieel als logistiek gesteund.

Tot vandaag blijven de leden van Ronde Tafel Ieper hun onderlinge vriendschap koesteren en dragen zij discreet de idealen uit van deze prachtige humanistische vereniging. Het Tafelleven is een verrijking voor zij die het delen. Het eerste bestuur werd gevormd door Charles Vermeulen (voorzitter), C. Delhem, J. Thevelin en L. Lauwers. De vergaderingen vonden plaats in de Hostellerie Saint-Nicolas in de Stuerstraat in Ieper. Ook anno 2007 wordt er iedere eerste en derde dinsdag van de maand vergaderd in de Hostellerie Saint-Nicolas, zij het dan in de nieuwe locatie te Elverdinge.

Internationale contacten met clubs in het buitenland (met ook nummer 20) worden onderhouden door het bijwonen van een Euromeeting. Zo organiseerde Ronde Tafel Ieper in juni 2007 de jaarlijkse Euromeeting en ontving gedurende een gans weekend gasten uit Duitsland, Engeland, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en India, allen gelogeerd bij de leden.

Om fondsen in te zamelen voor sociale projecten, wordt champagne verkocht en wordt er een groot dansfeest met optreden gehouden. Ronde Tafel Ieper steunt diverse projecten in de streek waarbij aandacht wordt besteed aan mindervaliden of minderbedeelden (vierde wereld, bijzondere jeugdzorg,…). Er wordt niet alleen financieel gesteund, ook de leden steken vaak een hand uit de mouwen: een omheining plaatsen, schilderwerken, een BBQ verzorgen, enz.
Momenteel telt Ronde Tafel Ieper 21 leden tussen 32 en 41 jaar. De meeste leden zijn woonachtig in Groot-Ieper en aangrenzende gemeenten. Lid worden kan via peterschap door twee bestaande leden. Het lidmaatschap eindigt bij het bereiken van 40 jaar. Vele leden maken dan de overstap naar de serviceclub "41" waarvan ook in Ieper een afdeling is.

Einde maart wordt ieder jaar een bestuur verkozen. Het huidige bestuur 2007-2008 bestaat uit:

 • Pieter Verbeke (voorzitter)
 • Ronny Steyaert (past-voorzitter)
 • Michael Schotte (onder-voorzitter)
 • Jan Vercammen (secretaris)
 • Koen Titeca (penningmeester)
 • Stefan Rousseeuw (international relations officer)
 • Dieter Van der Linden (public relations officer)

Ronde Tafel Ieper is ook sportief : vele leden zijn fervente fietsers. Dit jaar ging de beker van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen van alle service-clubs, opnieuw naar Ieper !

De jonge leeftijd van de leden, de continu instroom van nieuwe leden, de diversiteit van de beroepen, hobby's en interesses, brengen in de Ronde Tafel Ieper een bijzonder aangename dynamiek en een sfeer van vriendschap, openheid en respect. Een oud-Tafelaar heeft gegarandeerd een verrijkende ervaring achter de rug.

Feestprogramma 50 jaar 27/10/2007

17u - Academische zitting Stadhuis Ieper gevolgd door receptie
19u30 - Feestmaal en dans in De Lissewal te Elverdinge

RONDE TAFEL IEPER
p/a Hostellerie Saint-Nicolas
Veurnseweg 532
8906 Elverdinge
www.rtieper.be
Pieter Verbeke
0486/36.15.52

Info en foto's: Pieter Verbeke

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.