Je was erbij > Overzicht

Opening dienstencentrum 'De Boare' - De Panne - 19/10/2007

Op vrijdagavond 19 oktober 2007 vond in De Panne de officiële opening plaats van het nieuwe dienstencentrum 'De Boare'. Het centrum is gelegen op het Koningsplein. 'De Boare' wil er speciaal zijn voor alle inwoners van De Panne en Adinkerke. Zowel het gemeente- als het ocmw-personeel als de talrijke vrijwilligers die er werken, staan steeds ter beschikking van de bezoekers met raad en daad en een luisterend oor.

Naar aanleiding van de opening werd op zaterdag 20 oktober ook een opendeurdag georganiseerd.

Naast het centrum is er ook een skateplein.

Foto rechts: Schepen Marc Decoussemaeker vervangt de zieke burgemeester Willy Vanheste en heet het talrijk opgekomen publiek welkom.

Links: centrumverantwoordelijke Kris Jonckheere.

Eerst werd het kunstwerk van Eddy Walrave “Eternamente en fuga como la ola” onthuld. De naam betekent: “Eeuwig op de vlucht zoals de golf” en was de inspiratie voor de naam 'De Boare'(de golf). Het kunstwerk bevindt zich buiten voor het gebouw.

Het kunstwerk werd geschonken door de vzw Panne Instituut. De voorzitter mocht dan ook het beeld onthullen.

Daarna verplaatste iedereen zich terug naar binnen voor de verschillende toespraken. Als eerste kwam Roland Florizoone (foto boven rechts), schepen van openbare werken aan het woord: "Het gehele gebouw is speciaal geïsoleerd. Overal zijn er akoestische deuren en wanden aangebracht zodat er geen geluid maar ook geen verwarming naar buiten kan. We hebben zeer veel aandacht besteed aan het akoestisch comfort om het weergalmen te vermijden. Het gebouw mag zeker het neusje van de zalm genoemd worden op akoestisch vlak. Dank aan architect Eddy Deboyser, hoofdaannemer Braet uit Nieuwpoort en alle andere aannemers die hebben meegewerkt aan de realisatie van het gebouw".

Een bomvolle zaal: meer dan 600 aanwezigen.

Tweede spreker was Roland Butsraen: schepen van sociale zaken: "Een droom is werkelijkheid geworden. Dit centrum betekent een serieuze meerwaarde voor het socio-cultureel leven van De Panne. Ik dank hierbij alle medewerkers. Het dienstencentrum is het adres bij uitstek voor vele vragen en problemen waarbij we uit eigen aanbod zullen antwoorden en tevens zullen doorverwijzen naar andere diensten. 'De Boare' is een kruispunt voor iedereen met diensten voor de mensen".

De schepen vervolgde: "Het is niet alleen een trefcentrum maar vooral een ontmoetingscentrum. Ook een plaats voor ontmoeting en ontspanning met een brug naar de vele verenigingen die activiteiten organiseren. Er zijn veel vrijwilligers die samen een sterk sociaal netwerk vormen zodat 'De Boare' een 2de huis kan zijn voor jong en oud. Ik wens centrumleider Kirs Jonckheere alle succes en nodig jullie graag uit op de opendeurdag van morgen".

Daarna was het de beurt aan schepen van jeugd Ann Woestijn (foto links): "Naast het centrum is de skateplaats 'De Planke' gelegen. Het jeugdhuis dat tevens onderdak vindt in het nieuwe dienstencentrum moet een ontmoetingsplaats zijn. In de kelderverdieping is er een multimediaruimte en er is een repetitieruimte. Het JIP - JongerenInformatiePunt - is hier ook gevestigd. We organiseren heel wat activiteiten voor onze jeugd. Zo gaan we binnenkort allemaal samen naar de kerstmarkt van Dusseldorf. Tot slot wil ik de werking van onze verschillende kinderopvang- en SWAPwerkingen in de verf zetten".

Volgende spreker was Norbert Cremmery, voorzitter van het ocmw van De Panne: "Ik ben zeer fier met de opening. Het zorgaanbod in het algemeen en voor de senioren in het bijzonder wordt sterk uitgebreid. Ik kijk uit naar de eerste verbroedering tussen de jeugd en de senioren. Informatie, ontmoeting, recreatie en dienstverlening vormen de missie van het centrum. Hiermee creëren we een verbondheid tussen alle inwoners van De Panne-Adinkerke".

Na de verschillende korte toespraken was het de beurt aan humorist Gerard Debrabandere (links) die in zijn sappig dialect het publiek aan het lachen bracht met het relaas van zijn bezoek aan de dokter die de oorzaak moest zoeken van zijn 'beven'.

Daarna dankte schepen Marc Decoussemaeker alle Pannenaars omdat zij elk een stukje hielpen meebetalen in de totstandkoming van het centrum. Hij verklaarde het centrum dan ook voor geopend.

Onthulling van de infoborden in de inkom van het centrum. Schepen Serge Vandamme moest letterlijk een handje komen toesteken.

Proficiat aan allen die hebben meegewerkt aan deze mooie realisatie.

En daarna was het tijd voor de receptie.

Niets dan tevreden gezichten.

Het personeel deed zijn uiterste best en de bediening verliep bijzonder vlot.

Ook pastoor Robrecht Gheeraert (links op de foto rechts) was er zoals steeds graag bij.

We namen ook een kijkje in de repetitieruimte in de kelder van het gebouw.

Zoals je ziet: bijzondere aandacht voor de isolering en akoestiek van het gebouw.

Ook de burelen van de verschillende diensten stonden open voor het publiek.

Tot zover een eerste reportage uit 'De Boare'. Ongetwijfeld zal het niet de laatste keer zijn ;-)

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.