Je was erbij > Overzicht

Afspraak op de trage wegen - Poperinge - 28/10/2007andeling rond de Marchandduinen: Vlaamse seniorenclub VVVG De Panne-Adinkerke - 02/10/2007

Opening voetweg 88

Dit weekend werden in heel België trage wegen in een feestelijk kleedje gestopt! Op maar liefst 100 plaatsen, verspreid over Vlaanderen en Wallonië, organiseerden verenigingen en vrijwilligers een actie rond trage wegen. Ondanks de toenemende interesse zijn er heel wat niet toegankelijk voor de zachte weggebruiker en recreant. Zachte recreant!

Het project "Trage Wegen Doen Bewegen" zit op koers. Terwijl de reacties op de in september wereldkundig gemaakte projectoproep binnensijpelen, komen ook de trage-wegenprojecten die momenteel in verschillende gemeenten lopen in een stroomversnelling. Koers? Dat nu juist niet!

Lokaal verankerde kennis. In het kader van het project Trage Wegen Doen Bewegen ondersteunt Trage Wegen vzw lokale besturen bij de opmaak van een trage-wegenplan. De gemeente werkt zo'n beleidsplan best niet op eigen houtje uit en de vzw Trage Wegen breekt een lans om daarbij systematisch beroep te doen op de ervaringsdeskundigheid van het lokale middenveld. Zonder hulp van de platforms die nu opkomen kreeg de Poperingse initiatiefnemer voetweg 88 open. Om hun beloonde moeite te vieren stapten ze de voetweg langs.

Zo hopen ze 'eens' van inspraak naar initiatief te kunnen evolueren. De groep van lokale gebruikers is uiteraard ruim: natuurverenigingen, landelijke gilden, seniorencomités, wijkcomités, toeristische diensten, enzovoorts zouden kunnen meegenieten. Nog tot 15 november kunnen alle Vlaamse gemeenten inschrijven om beroep te doen op trajectbegeleiding door Trage Wegen vzw bij de opmaak van hun trage-wegenplan.

Het paard niet achter de wagen spannen. Inderdaad. Beleidsmensen kunnen daaraan meewerken. En …of de 'paardebril' opzetten. Maar hier moeten we er niet over belissen…

Voor U online gezet.

Iedereen, en dat is niet weinig zoals je ziet, was ervan overtuigd. Er zijn nog wettelijke regelingen die het halen.

Hoe is het gesteld met trage wegen in West-Vlaanderen? Dat kon niet anders dan in de "coutenantj's" aan de schreve aan bod komen. Beslissingen over afschaffingen en afsluitingen worden vaak weggehouden van de open communicatie. Dat verbetert.

De trage gang biedt een oogverblindende aanblik. Het is alsof de roep niet meer eindigt. De aanwezigen staan ervoor! Dit kan alleen een begin zijn.

Akkoord dat het niet altijd recht door zee en zonder tegenliggers kan, maar met trekkers en duwers… worden wegen gebaand.


Info en foto's: Henri Vandenberghe

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.