Je was erbij > Overzicht

VVV Award - Veurne - 18/11/2007

In 2006 werd de eerste VVV Award uitgereikt aan het Sporkincomité.

VVV Veurne vzw heeft op zondag 18 november 2007 haar tweede VVV Award uitgereikt. De prijs wordt overhandigd aan een persoon of organisatie die zich in 2007 ingezet heeft voor het toerisme in de stad. VVV Veurne vzw heeft in 2007 geopteerd om deze prijs uit te reiken aan de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaeker. De Sodaliteit is in 2007 overigens 370 jaar jong! De Sodaliteit organiseert jaarlijks de Boeteprocessie de laatste zondag van juli en de Vastenkruisweg tijdens de veertig dagen voor Pasen. De dag van de Boeteprocessie is en blijft de mooiste dag voor Veurne, met een massa volk om de processie te aanschouwen en met om en bij de 1.000 figuranten en boetelingen die deelnemen. Het organiseren van zo'n groots gebeuren met een schare vrijwilligers is geen sinecure!
De Boeteprocessie zorgt voor een internationale uitstraling voor Veurne en het toerisme in de stad. De Sodaliteit is ook intens bezig met de vernieuwing van de Boeteprocessie : nieuwe kledij, nieuwe attributen, nieuwe wagens. Recent is een prachtige nieuwe dvd uitgegeven, een overzichtelijke programmabrochure en een aantrekkelijke affiche.

Kortom de Boeteprocessie is en blijft het visitekaartje voor Veurne! Naast de Boeteprocessie wordt ook elk jaar de Vastenkruisweg ingericht en dit sinds 1626. Het is een unieke traditie, die niet mag verloren gaan, een waar de Sodaliteit over waakt! VVV Voorzitter Goens overhandigde samen met het VVV bestuur de 2de VVV Award aan de heer Antoon Vanhecke, prefect van de Sodaliteit en de leden van de raad van bestuur van de Sodaliteit.

VVV VEURNE STELT ERE BESTUURDLEDEN AAN

VVV Veurne vzw heeft op zondag 18 november 2007 enkele bestuursleden gehuldigd. Het zijn Denise Florizoone-Tricot die stichtend lid was van VVV Veurne op 9 november 1966 en 25 jaar bestuurslid bleef waarvan ze 15 jaar het secretariaatswerk deed. Ook Walter Platevoet en Raymond Pylyser zijn pioniers. Zij bleven allebei 40 jaar lang lid van het bestuur. De orgelconcerten, de bloemenmarkt, de wandelconcerten en een antiekmarkt waren hun eerste initiatieven. Ook Henri D'Hooghe en Christiaan Melis werden in de hulde betrokken voor bijna 20 jaar inzet voor VVV Veurne. Zijn kwamen allebei uit het horecamilieu en zorgden mee voor de nodige publiciteit voor het toerisme in Veurne. Deze vijf bestuursleden kregen een oorkonde en een passend geschenk en werden de titel van ere-bestuurslid verleend.

VVV VEURNE BEZOEKT STADHUIS EN LANDSHUIS

De bestuursleden van VVV Veurne bezochten op zondagnamiddag 18 november 2007 de historische zalen van het Stadhuis en het Landshuis in Veurne. VVV-secretaris Johan Den Baes (tevens toeristisch attaché van de stad en lid van de Gidsenkring) leidde de bestuursleden rond in de zalen met prachtig leder, fraai fluweel, diverse schilderijen, oud kaartenmateriaal, herinneringen aan de 1ste Wereldoorlog en unieke voorwerpen van de rechtspraak.Info en foto's: Johan Den Baes, VVV Veurne.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.