Je was erbij > Overzicht

Leerlingen van Atheneum GO! Diksmuide stellen hun projecten voor - 23/11/2007

De ASO leerlingen van het 3de en 4de methode onderwijsonderwijs stelden op vrijdag 23 november. hun projecten 'crime' en "milieu' voor.

4de methode - CRIME PROJECT

Elk moment van ons leven komen we ermee in aanraking: steekpartijen, vluchtmisdrijven, moorden, terrorisme, vandalisme... In het nieuws, op tv, in de cinema, de realiteit Criminaliteit. Of we het nu graag hebben of niet, we zien het, we horen ervan, en soms maken we het zelf mee.

Daarom leek het ons een interessant en intrigerend onderwerp om rond te werken voor ons project Na onszelf enkele weken in het (anti)misdadige wereldje gestort te hebben, stellen we u graag voor: Crime Project Misdaad en straf van het verleden tot nu...
Leerlingen: Jens Derdaele, Sander Jaecques, Emma Kerckhof, Stephanie Lingier, Niels Vandamme, Serendib Vandenbussche & Bram Verhelst. Leerkrachten: mevr. R. Bussche & mevr. Y. Maes

3de methode - PROJECT MILIEU

Tegenwoordig is het een "hot" item, milieu. We worden om de oren geslagen met allerlei nieuws en informatie over de opwarming van de aarde en ons milieu (of wat er nog van overschiet).

Meer en meer blijven we er bij stilstaan, en net daarom hebben wij besloten om rond dit "warme" thema te werken.

Uit deze arbeid is ons project voortgevloeid, dat we met plezier aan het publiek voorstelden.
Leerlingen: Sarah Staelen, Kevin Desmadryl, Zoé Desmadryl, Kevin Van den Bogaerd, Bram Goemaere, Wouter Parmentier, Lukas Beghein & Tsang Yin Pang. Leerkrachten: mevr. R. Bussche & mevr. M.Caliebaut

Methode in het Atheneum Diksmuide

Het methodeonderwijs in het GOI Atheneum Diksmuide situeert zich in de eerste en tweede graad. Vaak denkt men dat daar leerlingen thuishoren die minder begaafd zijn. Niets is minder waar! De bedoeling van dit onderwijs is de creativiteit van de leerlingen aan te scherpen en de minder creatieve personen aan te zetten tot meer creativiteit Ze zijn bekwaam om zeer zelfstandig te werken maar kunnen ook perfect functioneren in de groep. Ze maken zich ook heel wat sociale vaardigheden eigen.

Via projectwerk Ieren de leerlingen informatie verwerken en omgaan met ICT. Ze Ieren plannen en slagen erin de nodige doelstellingen te bereiken. De studenten krijgen de gelegenheid hun zienswijze te verruimen en dat brengt hen weer een stuk verder op weg naar zelfstandigheid.

De overgang van het methodeonderwijs 2de graad naar de 3de graad traditioneel verloopt soepel omdat men ook daar erg betrokken is met projectwerking, langetermijnopdrachten en competenties. De leerkrachten van het methodeonderwijs zijn ervan overtuigd dat de leerlingen uitstekend voorbereid zijn op de 3de graad. Door hun aanpak in de methode maken zij zeer veel kans om te slagen wanneer ze hogere studies aanvangen.

Methodescholen vertrekken vanuit de leefwereld en de belangstelling van kinderen. Wat kinderen boeit en op hun leeftijd bezighoudt, is de kernvraag. Daarbij brengen kinderen geen leergebieden aan maar interesses en problemen. Methodescholen gaan daarop in omdat zij streven naar een sterke band tussen de leerstof en de realiteitsbeleving van de kinderen. In het kleuteronderwijs is dat zichtbaar in verregaand totaliteitsonderwijs via projecten. In het lager onderwijs komt er al meer uitsplitsing naar diverse leergebieden en -domeinen. In het secundair onderwijs worden de uitsplitsingen nog veelvuldiger en groter, maar men waakt erover dat de leergebieden geen losstaande entiteiten worden. Het leren blijft steeds ingebed in de doorleefde realiteit van de kinderen en verschuift nooit naar een realiteit die te ver van hen verwijderd ligt. Enkel en alleen werken vanuit leerboeken staat haaks op dit Ieren omdat daarin de band met de realiteit van de kinderen niet altijd vanzelfsprekend is.

Zij streven een evenwicht na tussen projectmatig en cursorisch onderwijs. Leerinhouden worden zoveel mogelijk binnen het projectmatig werken geplaatst. Instructies en inoefenmomenten worden daar zoveel mogelijk aan gerelateerd. Samen met de kinderen worden onderwerpen gekozen en planningen gemaakt. Er is plaats voor individuele keuzemogelijkheden en groepsoverleg. De leraar blijft echter een grote complementaire rol vervullen in de didactische verwerking van de leerinhouden en het realiseren van differentiatie. Hierdoor gaan de kinderen zich ten aanzien van de leerstof, de leraar en de andere kinderen van de groep heel anders verhouden, wat vanzelf uitmondt in een kansrijke ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Redactie: Bertrand Vande Ginste

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.