Je was erbij > Overzicht

Renaat Landuyt toont het goede voorbeeld omtrent verkeersveiligheid in "De Klaproos" - Zillebeke - 11/05/2007

Naar aanleiding van de lessen omtrent verkeersveiligheid kwam de Heer Marnick Verbrugghe, coördinator van "De Klaproos" te Zillebeke op het idee om Federaal Minister van verkeer Renaat Landuyt uit te nodigen. In het recente verleden mocht de school, dankzij de tussenkomst van Valentijn Despeghel, ook veiligheidsvestjes ontvangen voor de leerlingen. In samenwerking met de Vriendenkring werd een officiële uitnodiging verstuurd naar het kabinet van de minister die graag inging op het voorstel.

"De Klaproos" is een school voor kinderen met leerproblemen. De school begeleidt de leerlingen zodat ze weer kunnen inpikken in het gewone onderwijs. Verkeer en verkeersveiligheid behoren dus eveneens tot het lessenpakket. Het dragen van een fluorescerend vestje om zich van en naar de school te begeven is daar een wezenlijk onderdeel van.

Het viel op dat verschillende leerlingen wisten wie de minister van verkeer was. Bovendien waren er enkele leerlingen die direct enkele vragen wilden stellen o.a. omtrent het ombouwen van auto's, .... Tijdens de interactie met de leerlingen kwamen ook enkele aandachtspunten aan het licht. Enkele leerlingen maakten de opmerking dat het dragen van het fluojasje niet "cool" is. Bovendien blijkt ook het dragen van de gordel niet populair. Met enkele gevatte antwoorden kon de minister de laatste twijfelaars omtrent het nut van een fluojasje en gordel overtuigen.

Op de foto de minister Renaat Landuyt, Valentijn Despeghel die voor de fluorescerende vestjes zorgde en Ives Goudeseune voorzitter Vriendenkring.

Info en foto's: Ives Goudeseune - Voorzitter Vriendenkring.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.