Je was erbij > Overzicht

Omgeving van het Sint-Willibrordusputje in Wulpen is volledig nieuw aangelegd - 10/05/2007

Naar een ontwerp van Ides Leys heeft de gemeentelijke groendienst in eigen regie recent de volledige omgeving van het Willibrordusputje aan de rand van Wulpen op een prachtige wijze heraangelegd. Er kwam een nieuwe ondergrond in dolomiet, het putje werd gestroomlijnd, er staan nieuwe zitbanken, de bomen kregen een gezondheidskuur en nieuwe aanplantingen zijn een feit. Vlakbij de site, aan de andere kant van het weggetje, komt weldra ook een parking met tien plaatsen. Voortaan kunnen de bedevaarders en de toevallige bezoekers het devotie-oord nog intenser beleven…

Het Willibrordusputje ligt een beetje “verdoken te velde” in de brede hoek van de Toekomstlaan met de Veurnekeiweg. Te voet is het gemakkelijk te bereiken via de oude kerkwegel (toegang Toekomstlaan), met de wagen via de Sint-Willibrordusstraat (toegang Veurnekeiweg bij de antiekzaak). Van oudsher vindt er elke Sinksenmaandag een bedevaart plaats. Maar uiteraard bezoeken ook veel gelovigen het plaatsje als ze er behoefte aan voelen. µ

De heraanleg van de omgeving kwam er na aandringen van de Wulpense kerkfabriek. Voorafgaand gebeurde er een ruiling van gronden tussen landbouwer Degroote en de kerkfabriek. Een stuk grond van het kapelletje werd verwisseld met een perceeltje landbouwgrond aan de andere kant van de Willibrordusstraat. Van zodra de bouwvergunning verleend is, zal aannemer De Brabandere uit Veurne daar eerlang een parking voor tien wagens aanleggen.

Inmiddels heeft de gemeentelijke groendienst de omgeving rondom de kapel herschikt. Vooreerst is de doormeter van het waterputje verkleind waardoor thans een voldoende breed wandelpad rondom het putje ligt. Zo kunnen de bedevaarders veilig en comfortabel rond het putje wandelen, wat in de bedevaarttraditie een “ongeschreven wet” is. Verder kregen de taluds van de vijver een uniform profiel. De oevers van het putje zijn nu verstevigd met een houten beschoeiing uit azobéhout, en aan de rand van de waterpartij zijn plantvakken voorzien voor geel lis (irissen).

De bodem bij de kapel is verhard in dolomiet, en er staan vijf nieuwe zitbanken. Bijzondere zorg werd besteed aan de 150 jaar oude linde naast het bedehuisje. Een boomchirurg verankerde de belangrijkste gesteltakken in de kruin. De merkwaardige boom kreeg verder een zuurstofkuur en bovendien een injectie van diverse voedingselementen in de wortelzone.

Met uitzondering van de bestaande bomen werden alle beplantingen vervangen door: veldesdoorns (9), kastanje (1), buxus/palm (1.360), meidoorn (700), hortensia’s in verschillende soorten (106), seringen (38), bladhoudende prunussen (118) en eunonymussen (73) en nog diverse andere soorten. Het lapje grond achteraan is met gras ingezaaid en met een meidoornhaag afgeboord. Deze haag zal laag gehouden worden om de band te bewaren met het weidse polderzicht erachter.

Tegen “korssen, pest en heeten brandt”…

Willibrordus was een Ierse missiebisschop (°658-+739) die het vasteland kerstende. Volgens heemkundige R. Watthy is hij langs onze kust de patroon van drie kerken: Grevelingen, Wulpen en Middelkerke. Toen hij in Wulpen voorbijkwam, aldus de legende, heerste er grote droogte en was er gebrek aan water. Met zijn staf liet hij water ontspringen in een oude put, die sindsdien nooit meer droog kwam. Daarna trok hij verder naar Middelkerke en Nederland. Enkel in Wulpen is er een “putje”. Het Willibrorduswater werd achteraf tegen alle “brandende ziekten en moeraskoorts” gebruikt.

In de kapel staat het beeld van de heilige met rondom uitingen van volksdevotie, en het opschrift:

Willibrordus vriendt des Heeren
Vader van ons Nederlandt
Wilt van uwe dienaers keeren
korssen, pest en heeten brandt”


Info en foto's: Gemeente Koksijde

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.