Je was erbij > Overzicht

Koksijde viert herinrichting Noordduinen - 28/05/2007

Zo'n 300 mensen namen zondag deel aan het feest dat de Vlaamse overheid samen met het gemeentebestuur van Koksijde in de Noordduinen organiseerde. Het natuurgebied van 102 ha kreeg een grondige opknapbeurt. Dat was nodig om de natuur te herstellen, het oorspronkelijke duinenlandschap te behouden en de recreatie in goede banen te leiden. Uitgestrekte duinen zijn zeldzaam aan de Vlaamse kust. Daarom doet de Vlaamse overheid er actief aan natuurbehoud. In de Noordduinen gebeurde dat via een natuurinrichtingsproject dat startte in 2000 en dat afgestemd is op het toekomstig beheer van de duinen. Daarvoor is een beheersplan klaar. De Vlaamse Landmaatschappij voerde het natuurinrichtingsproject uit in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, dat de Noordduinen beheert.

Natuurherstel

Esdoorns en populieren komen van nature niet in de duinen voor, maar hadden toch heel wat plaats ingenomen. Er zijn daarom honderden bomen gekapt. Graslanden krijgen zo weer ruimte. Het bos nabij de luchtmachtbasis is aangevuld met es, olm en zomereik. Er zijn twee graaszones afgebakend waar ezels de begroeiing kort zullen houden. Zo kan het struikgewas de duingraslanden niet overwoekeren en verschraalt de bodem, wat tot meer gevarieerde plantengroei leidt. Voor de ezels in de graaszones zijn er poelen gegraven. Er zijn ook pannen gegraven waar planten die typisch zijn voor vochtige duinpannes zich kunnen vestigen.

Landschap

Om de herinnering aan de vroegere duinakkertjes levend te houden zijn er elzenrijen heraangeplant. Ze beklemtonen de structuur van de akkertjes, die te klein en te droog zijn geworden om er rendabel aan landbouw te doen. De akkertjes maken nu deel uit van de graaszones.

Recreatie

Inwoners van Koksijde én toeristen komen graag wandelen, spelen, fietsen of paardrijden in de Noordduinen. Alle recreanten hebben nu eigen routes gekregen. Zo hinderen ze elkaar niet en kan iedereen genieten van de natuur. Er is gezorgd voor drie wandelpaden die aangeduid zijn met paaltjes. Een daarvan is geschikt voor wandelaars met honden. In de graaszone is wandelen toegelaten op de paden, maar honden zijn er niet welkom. Nabij de Kerkepannezaal is een speelzone afgebakend.

Fluithoek

In 2008 zijn nog werken gepland in de Fluithoek: er wordt o.m. nog een panne gegraven en er wordt een bunker ingericht voor vleermuizen.


Info en foto's: Karolien Bracke - VLM

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 600 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.