Je was erbij > Overzicht

Nieuw fietspad - Nieuwpoort - 30/03/2007

Op vrijdag 30 maart vond in Nieuwpoort de officiële inhuldiging plaats van het nieuw aangelegde fietspad langs de Witte Brigadelaan. Vanaf 15u45 werden de genodigden op koffie vergast in de stadshalle.

Schepen Greet Ardies nam het woord namens de stad Nieuwpoort: "De stad heeft reeds vele initiatieven genomen. Vandaag kunnen we het nieuw fietspad Witte Brigadelaan - Oude Veurnevaartstraat inrijden. We mogen echter niet op onze lauweren rusten en moeten ernaar streven de verkeersveiligheid verder te verhogen. Een aantal fietspaden moeten nog met elkaar verbonden worden zodat we tot een echt lokaal fietsnetwerk kunnen komen."

De schepen vervolgde: "Er zijn nog enkele missing links die we reeds besproken hebben met de bevoegde instanties. Dit fietspad langs de W.-Brigadelaan – Oude Veurnevaartstraat is een gezamelijke realisatie van de stad en van het provinciebestuur; zij investeerden hierin respectievelijk € 570.000 en € 230.000. Ik wil dan ook iedereen danken die heeft meegewerkt aan de realisatie."

Daarna was het de beurt aan gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Patrick Van Gheluwe die het had over het Provinciaal Fietsroutenetwerk: "We nemen onze fiets om ons te ontspannen, maar nog te weinig voor functionele verplaatsingen. Deze laatste verplaatsingen moeten vlot, veilig en comfortabel kunnen gebeuren. 60% van het fietsroutenetwerk valt financieel ten laste van de gemeenten. Daarom is er ook ondersteuning door de provincie die hiervoor een jaarlijk budget heeft van 1,25 miljoen EUR. We hebben reeds 20 projecten gerealiseerd en 15 nieuwe projecten staan op stapel. Het kunnen tonen van zichtbare vooruitgang is belangrijk."

De gedeputeerde vervolgde: "We doen veel lobbywerk bij de Vlaamse overheid. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het Fietsfonds van de Vlaamse overheid waardoor we jaarlijks ± 5 miljoen EUR per provincie aan middelen zullen kunnen investeren in fietspaden. We moeten dit project volhouden om het fietsnetwerk verder versneld en efficiënt uit te bouwen."

Daarna werd het fietspad van naderbij verkend.

Een 'zwaantje' van de Politie Westkust zorgde voor de begeleiding.

Burgemeester Crabbe werd bij de opening weggeroepen voor de brand in een appartementsgebouw in Nieuwpoort-bad. Gedeputeerde Van Gheluwe informeert bij de burgemeester.

Doorknippen van het lint.

De dames van de provincie fietsen alles in goede banen.

Voor de fotografe van Het Laatste Nieuws werd het lint even verder nogmaals doorgeknipt.

Terug op de markt werden de fietsen opnieuw ingeladen.

De start van het fietspad ligt aan het fietsknooppunt nr. 7.

Aan fiets- en wandelpaden zeker geen gebrek op deze plaats.

De oude spoorwegbedding frotnzate.

Ook werd voorzien in een fietsenstalling en rustplaats.

Mooie narcissen werden aangeplant langsheen het fietspad.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.