Je was erbij > Overzicht

Unizo: You'll never walk alone - Ieper - 06/03/2007

Zelfstandigen, ondernemers, zijn plantrekkers en individualisten. Dit is geen verwijt, maar een eretitel. Wat ik zelf doe, doe ik beter is de alom gekende slogan. Dit is evenwel lang niet altijd zo. Meer nog, dit is van langs om minder het geval. Of we het nu willen of niet, het zijn in belangrijke mate anderen die het ondernemersklimaat bepalen. We denken hierbij in de eerste plaats aan de beleidsmensen en dit zowel op internationaal, nationaal als lokaal vlak.

Om uw belangen bij die beleidsmensen zo goed mogelijk te verdedigen is er Unizo. Inderdaad, het behartigen van de belangen van de ondernemers is dé kerntaak van Unizo. Met alle krachten, experts en lobbyisten een ondernemersvriendelijk klimaat scheppen voor alle zelfstandigen, daar staat Unizo voor. Dat Unizo - nationaal haar taak op een zeer behoorlijke wijze uitvoert en dat dit door u ook naar waarde wordt geschat mag blijken uit het feit dat het aantal Unizo - leden de laatste jaren gestaag is gestegen. Wat Unizo - nationaal op nationaal vlak voor u betekent wil Unizo-Ieper voor u op lokaal vlak betekenen.

Het vernieuwde bestuur van Unizo - Ieper bestaat uit een diverse groep gedreven mensen, gedreven voor hun zaak, gedreven voor Unizo. Het is haar ambitie om van Unizo - Ieper dé organisatie voor de ondernemers te maken in Ieper. Een organisatie waar iedereen die met eigen middelen en op eigen risico een zaak runt THUIS hoort. Het bestuur wil de vier pijlers waarop Unizo - nationaal steunt ook in Ieper gerealiseerd zien:

1. Adviesverlening

Een correct en betrouwbaar eerstelijnsadvies door specialisten via het secretariaat in de Fochlaan te Ieper. Vooral starters kunnen hier met heel wat vragen terecht.

2. De belangenbehartiging

Unizo - Ieper heeft de uitgesproken ambitie om dé bevoorrechte partner worden van het stadsbestuur voor alles wat de lokale economie aangaat. Unizo- Ieper zetelt nu reeds in alle adviesraden ( centrummanagement - raad lokale economie - gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening - plaatselijk werkgelegenheidsagentschap - verkeerscommissie) en houdt aldus de vinger aan de pols .
Maar het bestuur wil meer dan dat. We willen zelf nieuwe ideeën lanceren, en oplossingsgericht meedenken aan alle problemen die het ondernemen beïnvloeden.

3. Een beweging

Dank zij onze werkgroep "commerciële acties en sfeerschepping" is Unizo in het Ieperse straatbeeld te zien. We denken hierbij onder andere aan de 'Dag van de klant', de 'Dolle dagen', de 'Tooghedagen', de 'Opendeurdagen', de 'Eindejaarsactie'. We staan bovendien steeds open voor nieuwe intiatieven. Wie weet worden we ooit wel eens partners.

4. Eén grote familie

De boog kan niet altijd gespannen staan. Op informele manier, via recepties en info-avonden zorgen we dat de Unizoleden van Ieper elkaar geregeld ontmoeten. Samen een pint drinken, een grap vertellen en het ook eens over de zaak hebben met gelijk gezinden. Wie vaak komt, maakt zeker nieuwe vrienden. Je krijgt het gevoel er niet alleen voor te staan. Kortom netwerken.
U ziet, uw bestuur wil er echt iets van maken. We zouden het heel fijn vinden moest ook u zich bij ons aansluiten.

De voorzitter, Stefaan Vandromme

Hieronder de nieuwe ploeg:


Meer info: zie www.unizo.be/ieper

Info en foto: Eric Dehondt.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.