Je was erbij > Overzicht

Toerist = koning - Alveringem - 20/03/2007

De Dienst Toerisme ijvert naar een optimale samenwerking tussen alle toeristische actoren

Op 20 maart 2007 kwamen op uitnodiging van Martine Rabaey, schepen van toerisme, de toeristische actoren uit Alveringem naar de gemeenschapszaal De Kwelle voor het startmoment van een reeks ontmoetingsdagen 'toerist=koning'. Opzet van het hele gebeuren was om aan weerszijden te luisteren naar elkaars grieven, opmerkingen en aanbod. Er daagde veel volk op. Vooral de particuliere sector (horeca, logiesverstrekkers, onthaalboerderijen, musea, …) en de gidsenvereniging getuigden van een grote interesse voor de verdere toeristische ontplooiing van Alveringem. In het najaar volgt een informatieve avond over de nieuwe trends in de toeristische sector. Tijdens het winterseizoen worden mini-trips met korte bezoeken georganiseerd en wordt een toeristisch beleidsplan opgemaakt.

Info en foto's: Dienst toerisme en cultuur Alveringem

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.