Je was erbij > Overzicht

10de JONGERENSTAGE was opnieuw een megasucces - Ieper - 24/07/2007

We did it again !

In samenwerking met de cel Jeugd-Defensie organiseerde het CCMP voor de tiende maal een jongerenstage voor meisjes en jongens van 16 tot 18 jaar. Deze stage ging van start op maandag 2 juli 2007.

Zestien jongens en één moedige meisjes hadden de wens uitgedrukt om één week zomervakantie te ruilen voor een intensieve stage teambuilding bij Defensie. Ze kwamen meer bepaald gedurende vijf dagen proeven van het dagelijkse leven en van de activiteiten van de militairen in de kazerne. Vóór alles kwamen ze echter “overleven” in team op het terrein. De leeftijdscategorie 16–18-jarigen is ideaal qua fysieke mogelijkheden, interesse en maturiteit. Nochtans hebben deze jongeren een goede begeleiding en omkadering nodig, vooral wanneer men alle activiteiten correct en veilig wil laten verlopen. De verdeling van het peloton stagiairs in drie secties met telkens een sectiecommandant en een adjunct-chauffeur is als onmiddellijke omkadering een must.

De verdeling jongens-meisjes was dit jaar buiten verhouding, maar onze enige dame, Sarah bewees dat dames niet per definitie het zwakke geslacht zijn.

Wind en water !

In tegenstelling met de hittegolf van de vorige editie, werd de jongerenstage 2007 getrakteerd met regenbuien en rukwinden. Een goede poncho, een warme douche en af en toe een opkikkertje waren dan ook noodzakelijk voor het moreel.

Na de inlijving, het afleggen van de militaire testen lichamelijke geschiktheid (MTLG) en na een algemene verkenning van het kwartier, trokken de jongeren op maandag naar de MENENPOORT voor een kransneerlegging tijdens de Last Post. Voor zij die niet van de streek kwamen … een intense ervaring. De eerste avond werd afgesloten met een verkenning van de regio, een bezoek aan de Pool of Peace, de Vredestoren van MESEN en een beklimming per fiets van de KEMMELBERG.

Dinsdagmorgen kregen de jongeren een informatieshot van het Defensiehuis WEST-VLAANDEREN en een les bewapening. Na de middag werd de colonne gevormd en vertrokken de recruten bepakt en bezakt op tweedaags bivak naar ZEDELGEM. Bivakkeren, overleven op rantsoen, eigen potje koken, natuurlijke omloop, gevechtszwemmen, kaartlezen, rappel van een 30 meter hoge watertoren, initiatie windsurfen, drilloefeningen, … en onverwachte alarmoefeningen met gasmasker zijn maar een greep uit het drukke programma.
Het bivak werd donderdag na een mars met rugzak van DIKSMUIDE naar IEPER (27,5 km !) afgesloten met een welverdiende BBQ en een avondje uit bij de Ieperse boogschuttersvereniging. Alex en Ilse, onze lokale entertainers zorgden dat iedereen die avond zijn blaren vergat…

Naar het einde van de stage viel het duidelijk op dat ondanks de vochtige omstandigheden en fysieke ontberingen het CCMP alweer geslaagd was in zijn basisopdracht : teambuilding. Niemand had afgehaakt. Samen uit, samen thuis!


Algemeen beschouwd zijn er op fysiek vlak geen problemen geweest. De permanente aanwezigheid van een EHBO-hulpbieder en het begeleidend kader gaven de jongeren een gevoel van veiligheid. De traditionele klachten van blaren, spier-, maag-, buik- en keelpijn waren uitzonderlijk minimaal. De korte nachtrust en de natte weersomstandigheden gaven wel aanleiding tot extra vermoeidheid, maar alle jongeren hebben dankzij de nodige motivatie alle militaire opdrachten en sportproeven met brio doorstaan.

Deze jong-volwassenen houden duidelijk van een sportief, afwisselend, dynamisch en avontuurlijk programma. Het succes van het programma teambuilding - dat ieder jaar opnieuw wordt bijgeschaafd – is ongetwijfeld toe te schrijven aan de goede basis en aan gemotiveerde en ervaren begeleiders. Mannen en vrouwen waarop men kan vertrouwen ! Dat ook begeleiders en omkadering tijdens die 5 intensieve dagen recht hebben op hun menselijk dipje kan niemand kwalijk nemen…


Een logistieke eenheid zoals het CCMP beschikt niet over technische en spectaculaire middelen. Toch is de eenheid er ook dit jaar in geslaagd, ondanks deze beperkte middelen, maar met een doos vol inzet, verbeelding, motivatie en professionalisme de jongerenstage 2007 alweer tot een goed einde te brengen.

Na vijf dagen intensieve training en teambuilding werden de jongeren op vrijdag om 16.15 uur na een korte militaire plechtigheid opnieuw heelhuids afgeleverd aan hun ouders. De uitreiking van de welverdiende brevetten en relatiegeschenken, samen met het “en bloc” zingen van het stagelied, de Brabançonne, vormden de kers op de taart. Hier en daar werd een traan weggepinkt.

Tegelijkertijd werden ook de eerste afspraken gemaakt voor de volgende editie.

Bedankt aan ALLEN die zich hebben ingezet voor het welslagen voor deze stage.

Tekst: Rudi CRUYDT, Adjudant - Adj Stageverantwoordelijke CCMP IEPER - Foto’s Rinzy Callewaert

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.