Je was erbij > Overzicht

Afrikaans schooltje kreeg klaslokaal van Zonnebeke - 08/01/2007

Zonnebeekse delegatie op bezoek
Afrikaans schooltje kreeg klaslokaal van Zonnebeke

Heel wat Zonnebeekse inwoners, winkeliers en politici sponsoren de studies van een kindje in Afrika via “Zonnebeke steunt” . De actie werd vier jaar geleden opgezet door vzw Jonkers, die ook instaat voor de werking van de gemeentelijke website. Via het project worden 26 kinderen gesponsord die anders niet naar school kunnen. Voor hen wordt het lesgeld, boeken, eventueel vervoer en dagelijks een gezonde maaltijd voorzien. Hiervoor wordt samengewerkt met de school The Swallow in Gambia. De sponsors krijgen twee tot drie maal een persoonlijk briefje, foto of tekening van hun “petekind”.

The Swallow, gevestigd in Koto Layout heeft een Vlaamse directie en jaarlijks zijn er ook heel wat Vlaamse leerkrachten in spé die daar hun stage doen. Sedert vorig jaar wisselen een klas van The Swallow en een klas van de gemeentelijke school De Zonnebloem regelmatig projecten uit. Door de sponsoring kunnen nu meer leerlingen naar school en zo begon The Swallow al gauw te klein te worden. Er werd gedacht aan de bouw van een nieuwe school. De inwoners van Zonnebeke hebben The Swallow en Koto Layout in hun hart gesloten en via verschillende acties werd geld ingezameld zodat één volledig klaslokaal (ruwbouw, afwerking en inrichting) kon gefinancierd worden met Zonnebeeks geld. De gemeente Zonnebeke deed ook haar duit in het zakje, net als de Werkgroep Internationale Samenwerking. De kosten voor rest van het gebouw worden door andere Belgische sponsors gedragen, waaronder BV Geena Lisa en haar man. Er wordt ook al aan een tweede verdieping met extra klassen gedacht.

Vorige maand werd het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Een Zonnebeekse delegatie reisde af naar het kleine Gambia om kennis te maken met de projecten van The Swallow en om de Zonnebeekse klas officieel te openen. Gemeentesecretaris Francis Claeys, Schepen Franky Bryon, Johan Vervaeck van Jonkers vzw, Bart Vermeulen van de werkgroep Internationale Samenwerking, en drie sponsors betaalden allemaal uit eigen zak de reis om zo zich persoonlijk te vergewissen dat de sponsorgelden goed besteedt werden. Zo kwamen zij te weten dat The Swallow niet zómaar een school is maar ook doelgericht werkt met verschillende educatieve- en emancipatieprojecten.

De ontvangst van de negenkoppige delegatie was zeer hartelijk, op z’n Afrikaans natuurlijk en met veel gezang en gedans. Gedurende een volle week kregen de Zonnebeekse gasten een goed gevuld en zwaar programma te verwerken. Zo was er een inleefdag voorzien in The Swallow. Er werd tevens nog een andere school bezocht. Daar bleek nog eens dat de noden van het land groot zijn want de eerstehulpkoffer voor de 750 leerlingen was leeg … wegens geen geld. De delegatie legde meteen ruim geld uit en stuurde de gids naar de dichtstbijzijnde apotheek voor een goedgevuld eerstehulppakket met medicamenten, verbanden en ontsmettingsproducten.

Op de voorlaatste dag dan was de feestelijk opening voorzien van “de Zonnebeke klas”. Tijdens de openingsplechtigheid van de Yellow Class bedankten de Voorzitter van de school en de leerkrachten de inzet van de vele Zonnebeekse families. Er werden een paar geschenken uitgewisseld en de delegatie op zijn beurt had nóg een verrassing mee uit Zonnebeke. De gemeenteschool De Zonnebloem had namelijk 150 euro ingezameld om een ‘eet- & leertuin” op te starten. De volgende dag werd die reeds aangeplant en kreeg de tuin een mooie gedenkplaat.

Terug in België blikt de delegatie tevreden terug op deze intense week. De leden vonden vooral het dagelijks leven in Gambia confronterend. En toch verliest men in dat kleine landje de glimlach niet. “The Gambia” wordt niet voor niets “the smiling coast” genoemd. The Gambia behoort tot de 17 armste landen ter wereld.

Wie ook met gezin of buren een Gambiaans kindje wil sponsoren kan hiervoor contact opnemen met Johan Vervaeck op 0475 75 94 32. Ook mensen van buiten Zonnebeke kunnen deelnemen aan het sponsorproject.

Hieronder enkele foto's:

Foto 001: delegatie (namen zie persbericht) met Els Salembier (directrice The Swallow) en kinderen van de Zonnebeke klas

Foto 002: Schepen Franky Bryon snijdt “het lint” door. Eigenlijk is dit een papieren ketting met foto’s en teksten van de leerlingen in De Zonnebloem die deze gemaakt hebben

Foto 003: Schepen Bryon opent letterliojk de klas

Foto 004: herdenkingsbord dat boven de deur hangt van de yellow class/Zonnebeke klas

Foto 008: Schepen Franky Bryon, Directrice van The Swallow Els Salembier en voorzitter van ‘the board’ Ousman Lamin

Foto 009: Schepen Franky Bryon, Directrice van The Swallow Els Salembier, gemeentesecretaris Francis Claeys samen met kinderen van de school bij de boom met het herdenkingsbord

Foto 010: Schepen Franky Bryon, Directrice van The Swallow Els Salembier, gemeentesecretaris Francis Claeys planten de eerste boom van de tuin

Foto 011: het herdenkingsbord dat aan de eerste boom hangt van de eet- en leertuin

Info en foto's: Jonkers vzw

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.