Je was erbij > Overzicht

Koksijde schenkt drie brandweerwagens aan Chileense dorpen - 20/01/2007

Zaterdag 20 januari 2007 vond de plechtige overhandiging van drie brandweerwagens plaats. De wagens worden door de gemeente Koksijde-Oostduinkerke geschonken aan 'fundación Cooperadores y Amigos del Reino de Belgica'. De fundación zal de wagens overbrengen naar Chile, waar ze ingezet zullen worden in de dorpen San Felipe en Tomé. De stichting 'fundación Cooperadores y Amigos del Reino de Belgica' (Medewerkers en vrienden van het Koninkrijk België) is enkele jaren geleden opgericht door een groep van Chileense brandweerlieden en sympathisanten van Chileense brandweerkorpsen, waaronder de heer Carlos Dewulf, aanwezig als vertegenwoordiger van de stichting op de plechtige overhandiging.

Het belangrijkste doel van deze stichting is, naarmate het mogelijke, hulp te bieden aan Chileense brandweerkorpsen in arme gemeenten en regio's. Concreet vertaalt deze hulp zich in het verzamelen en versturen van materiaal voor de Chileense brandweerkorpsen, voornamelijk afgeschreven brandweermateriaal en -wagens uit Belgische brandweerkorpsen.

Koksijde schonk een ladderwagen, een materiaalwagen en een jeep aan de stichting. De ladderwagen is bestemd voor de gemeente San Felipe, de jeep en de materiaalwagen gaan naar Tomé. Verder wordt er ook wat los materiaal en brandweerkleding met de wagens meegegeven.

San Felipe is een gemeente gelegen ten noorden van de hoofdstad Santiago, aan de voet van het Andesgebergte in de Aconcaguavallei. De gemeente telt 64.000 inwoners op een oppervlakte van 186 vierkante kilometer, de inwoners leven voornamelijk van de fruitteelt. Het brandweerkorps van San Felipe telt 7 kazernes en 10 brandweerwagens en bestrijdt eveneens de branden in de omliggende gemeenten. In totaal betreft het 10 gemeenten, een gebied even groot als de provincie West-Vlaanderen en een totaal aantal inwoners van 255.079. Het brandweerkorps van San Felipe bestaat volledig uit vrijwilligers en beschikt over een budget dat amper 20% van hun behoeften dekt. Voor de rest van hun budget zijn ze afhankelijk van de vrijgevigheid van anderen. De Koksijdse ladderwagen zal hier dus meer dan van pas komen!

Tomé, het dorp waar de materiaalwagen en de jeep dienst zullen doen als reddingswagen, is een vissersdorp vlakbij de stad Concepción, op 600 km. van Santiago. De toestand in Tomé is vergelijkbaar met die in San Felipe, buiten dat het een veel grotere oppervlakte kent: er wonen 52.440 mensen op een oppervlakte van 494,5 vierkante kilometer. Over zo'n grote oppervlakte zullen 2 extra reddingswagens zeker geen luxe zijn!

De wagens zullen via de haven van Antwerpen naar Chili verscheept worden, alwaar de 'fundación Cooperadores y Amigos del Reino de Belgica' ervoor zal zorgen dat de wagens op hun bestemming zullen aankomen!

Info en foto's: Gemeente Koksijde.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.