Je was erbij > Overzicht

Twee eerste prijzen voor Technisch Instituut Immaculata - Ieper - 19/01/2007

Tijdens de voorbije Techn-Onbeurs - waarvan de hoofddoelstelling is het promoten van en de nodige uitstraling geven aan het technisch-, beroeps- en kunstonderwijs - waren er laureaten in verschillende disciplines. Meer info hierover vind je op www.technon.be en dan klikken op “Laureaten v/d wedstrijden”. De leerlingen van onze school werden laureaat in de disciplines Personenzorg TSO en Personenzorg BSO. We hebben aan de leerlingen gevraagd een voorstelling te maken van hun projecten en deze vind je hieronder terug.

Persbericht Techn-on ‘Het leven zoals het was en is…’ (Personenzorg BSO)

Wij, de leerlingen en leerkrachten van het 7de thuis- en bejaardenzorg en kinderzorg, waren erg tevreden dat we een prijs in ontvangst mochten nemen op Techn-on. Onze grote inzet en enthousiasme werd duidelijk geapprecieerd door jury en publiek. Op Techn-on zelf werd een dialoog gebracht tussen een oma en een kleindochter, beide gespeeld door 2 zevendejaar studenten. Hierin werd het leven van vroeger vergeleken met het leven van nu, waarbij door de evolutie de grote verschillen tussen vroeger en nu op een ludieke manier duidelijk naar voor kwamen. Op de achtergrond werd een powerpointpresentatie geprojecteerd met beeldmateriaal van vroeger en nu die we hebben opgezocht op internet. We hebben een onderzoek gedaan naar de tijd van toen, dit via het lezen van oude kranten, het in gesprek gaan met ouderen alsook via het opzoeken van beeldmateriaal op internet. Het resultaat werd dan ook beloond met een prachtige prijs.

Project ‘Is anders anders?’ (Personenzorg TSO)

In de krant lazen we enkele maanden geleden dat heel wat jongeren zich niet goed in hun vel voelen. Zelfmoord, depressie, gepest worden, … Ze voelen zich anders dan anders? Ze vragen zich af: “Ben ik niet normaal?” We wilden met onze richting bij deze gedachte eventjes bij stil staan.

De tentoonstelling is eigenlijk het werk van alle leerlingen in de richting GWW. Het is het resultaat van een project waarbij alle leerlingen een gans proces meemaakten. Dat proces werd op de tentoonstelling voorgesteld aan de hand van een documentatieblad met houten bladen op een ezel. Daarin stonden allen belevenissen van het project te lezen en te bewonderen. Een rolstoelenparcours, een inleefspel rafaraf, interviews afnemen bij de Ieperse bevolking, een film bekeken, een lezersbrief opstellen,…

We stonden eventjes stil bij wat “normaal” en “abnormaal” nu eigenlijk is. Gek, maar je kan eigenlijk niet normaal zijn zonder dat er iemand abnormaal is. En wat hier en nu “normaal” is, is dat misschien niet meer in de toekomst of in een ver land. Daarom stellen we dit voor aan de hand van puzzelstukjes. Je hebt alle stukjes nodig om de puzzel te vormen. Je kan pas begrijpen wat abnormaal is als je weet wat normaal is. Je kan pas anders zijn als er ook gewoon bestaat.

Verder stelden we ons de vraag wie er eigenlijk bepaalt wat “gewoon” is en wat “anders” is. Wie beslist er dat we iedere dag onze kleren aantrekken voor we naar school gaan? Wie beslist er dat we rechts moeten rijden? Wie beslist er dat het beleefd is om dank je wel te zeggen als je een cadeau krijgt? Wie beslist er dat pak slaag als straf niet kan? …

Vijf machten kunnen een antwoord zijn op die vraag.

Politiek beslist via wetten, decreten, … wat mag en wat niet mag. We kunnen bijvoorbeeld niet zo maar een huis bouwen zonder een bouwvergunning aan te vragen. We moeten binnen de regels van het spel lopen, anders worden we terecht gewezen. Die regels zijn ons opgelegd in allerlei politieke organen. De ene al democratischer ingesteld dan de andere.

Het gerecht beoordeelt mensen en straft hen als ze afwijkend gedrag vertonen. Een advocaat moet met allerlei moeilijke rechtsspraak cliënten verdedigen.

”Maar dat mag niet van je godsdienst…” zingt Noordkaap. Religie of godsdienst bepalen voor veel mensen hun dagelijkse gang van zaken.

Onlangs hoorden we nog in de media dat men in enkele stadsbesturen het vertonen van religieuze of spirituele kenmerken verboden heeft. Dit betekent voor sommige mensen het einde van hun job. Moslimvrouwen zijn vanuit hun geloof opgelegd een hoofddoek te dragen. Vanuit het oogpunt van de godsdienst wordt dit als normaal beschouwd… maar niet iedereen vindt dat zo normaal.

Een leuke job, een mooi huis met een prachtige auto er voor, pensioensparen om later ook nog van de luxe te kunnen genieten, … heel wat verwachtingen die gesteld worden. Jammergenoeg heeft de economie ook een andere kant van de medaille: kansarmoede, werkloosheid,…

Meer en meer mensen maken gebruik van de budgetbegeleiding die georganiseerd wordt door de OCMW-diensten van iedere stad. We worden op allerlei manieren aangezet om te consumeren. Waardoor we automatisch ook verder gaan naar de volgende macht.

Om erbij te horen moet je aan heel wat eisen voldoen: de nieuwste collectie van Hilfiger in je kast hangen hebben, MP3 speler rond je nek, hippe haarsnit, … We krijgen alle eisen voorgeschoteld via de media nl. kranten, televisie, radio, internet, … Uiteindelijk heb jij echter zelf de keuze om te beslissen wat jij goed en minder goed vindt, welke levenswaarden jij als waardevol beschouwt. En wat jij als goed beschouwt, vindt een ander misschien net omgekeerd.

Als slot willen we jullie nog een gedicht meegeven dat ook vermeld werd op onze tentoonstelling.

We hopen dat door dit project en deze tentoonstelling alle bezoekers eventjes stonden bij het ‘anders’ zijn… Wij als leerlingen hebben in ieder geval heel veel opgestoken van het opstellen van de tentoonstelling en van het project. We leerden samenwerken met anderen, die anders zijn. We leerden dat anders zijn ook heel wat positieve aspecten kan met zich meebrengen. Kruisbestuiving van culturen kan mooie resultaten bereiken…

De prijs die we kregen op TECHNON was voor ons, de leerlingen en leerkrachten van Gezondheids- en welzijnswetenschappen al een bewijs dat we niet onopgemerkt voorbij werden gegaan.Info en foto: Carlo De Winter, Technisch Instituut Immaculata Ieper.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.