Je was erbij > Overzicht

Verkiezingen Culturele Raad - Wervik - 28/02/2007

Op maandag 26 februari 2007 werd tijdens een Algemene Vergadering van de Culturele Raad Wervik een nieuw bestuur gekozen. De Culturele Raad is het adviesorgaan van de culturele sector van onze stad. Zij behartigt de belangen van alle socio-culturele verenigingen van het grondgebied, adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en stimuleert het lokale verenigingsleven.

Na de ontbinding van het vorige bestuur kozen de 46 aanwezigen tussen de 21 kandidaten voor het bestuur. Onder deze kandidaten troffen we 8 vrouwen aan, wat ons sterk verheugde. Toch werd maar ééntje naar het bestuur van de Culturele Raad gestemd. De aanwezigen kozen Carine Lewille (Gezinsbond Wervik), Jan Boens (deskundige), Patrick Biesbrouck (Unizo afd. Wervik), Jean-Pierre Renier (Filmforum-Jekino), Bernard Verhaeghe (vzw Muziekvrienden), Stijn Lernout (JEFI Geluwe), Johan Mahieu (Davidsfonds Wervik-Komen), Dirk Delva (Oogstfeesten), Paul De Raeymaecker (CIE Tros), Freddy Stragier (Koninklijke Harmonie Onder Ons), Bernard Delvoye (VTB Wervik), Lionel Brulez (Gezinsbond Geluwe) tot hun bestuursleden.

Lionel Brulez zet zijn ambt als voorzitter van de Culturele Raad verder. Bernard Delvoye wordt ondervoorzitter. In het nieuwe bestuur van de Culturele Raad zetelen maar liefst 7 nieuwe gezichten. Johan Mahieu is ééntje van hen en neemt onmiddellijk de taak als secretaris op zich.

Het stadsbestuur spreekt de hoop uit op een goede samenwerking met de Culturele Raad, zoals dit in het verleden al het geval was.

Enkele nieuwe bestuursleden lichten elk vanuit hun standpunt hun engagement toe:

Carine Lewille als secretaris Gezinsbond Wervik: "graag had ik actiever meegewerkt om het culturele van de stad via de gezinsbond binnen te brengen bij de Wervikse gezinnen."

Johan Mahieu als bestuurslid van Davidsfonds Wervik-Komen en Volkstuin Hoekje Grond Geluwe: "ik wil meewerken aan een goed georganiseerde spreekbuis voor de verenigingen in een positieve sfeer . Daarnaast wil ik ook actief meedenken aan een cultureel aanbod + vorming door het gemeentebestuur georganiseerd samen met of aanvullend op dit van de lokale verenigingen en tenslotte zou acties willen ondernemen voor de instandhouding van het lokaal onroerend erfgoed

Paul De Raeymaecker spreekt vanuit zijn ervaring als bestuurslid van de Cie Tros vzw en Viroviacum Romanum vzw, programmator gc Forum en ambtenaar op de cultuurdienst van Wervik: "ik wil graag opnieuw transparantie brengen in de cultuurraad en mijn ervaring en kennis van het (culturele) veldwerk ten nutte stellen van iedereen. De cultuurraad mag niet als vereniging op zich fungeren maar moet een overkoepelend orgaan vormen waarin bestaande initiatieven gestimuleerd worden."

Freddy Stragier als secretaris en ondervoorzitter van de Koninklijke Harmonie ONDER ONS: "ik wil het stadsbestuur stimuleren en adviseren om, naar analogie met de sportverenigingen, ook aan de culturele verenigingen waardige accommodatie ter beschikking te stellen. Het is zeker de taak van de culturele raad om het stadsbestuur te stimuleren en te adviseren om van onder meer de site "Forum-Oosthove" een volwaardig cultureel geheel te maken. Daarbij denk ik vooral aan:de verdere aanpassing van Oosthove als polyvalente zaal, een verbinding tussen beide gebouwen en de parking.
Er worden heel wat inspanningen geleverd door de lokale cultuurverenigingen en daarom zou het ook positief zijn dat onze culturele verenigingen binnen onze stad beter bekend worden gemaakt door middel van een ruime verwelkomingsbrochure voor de inwijkelingen. Tenslotte zou ik nog willen streven voor bijzondere ondersteuning voor culturele verenigingen die Wervik ook buiten de stadsgrenzen én/of internationaal op de kaart zetten

Patrick Biesbrouck is onder meer lid van Unizo-Wervik, Viroviacum Romanum, Davidsfonds, programmatiecommissie GC 't Forum, bibliotheekcommissie, Kiknu - fotoclub Wervik-,WSV-Wervik: " het promoten van de stad Wervik en zijn deelgemeenten verdient zeker de nodige aandacht. De culturele raad zet de verenigingen aan tot meer samenwerking en brengt onder meer via culturele activiteiten en samenwerking ook de deelgemeenten en zijn inwoners dichter bij elkaar. Ik wil ervoor pleiten om nog meer respect op te brengen voor het vele vrijwilligerswerk dat door onze verenigingen wordt gedaan. De dialoog naar de overheid toe moet nog veel groeien. Ik heb de indruk dat men wel sympathie heeft voor het werk dat men doet maar eigenlijk niet goed weet waarvoor de vereniging gaat of staat. De cultuurraad is een inspraakorgaan en zou daarin een voortrekkersrol moeten spelen."

Info en foto: Dienst feestelijkheden Stad Wervik.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.