Je was erbij > Overzicht

Nog voor de krokus: geschiedenisles "extra muros" van het Sint Janscollege Poperinge - 09/02/2007

Het sneeuwde een dun laagje en dan was de koude weer uit het land. Al waren de studenten toch goed ingeduffeld. De grieptentakels bedreigden enkele van de nieuwsgierigen nog niet genoeg om niet naar school te gaan.

In twee groepen waren ze afgezakt van het college naar de Trommelaarstraat. Zo te zien niet helemaal tegen hun zin. Bram Brutsaert leraar geschiedenis had het vorig jaar al eens uitgetest. In het erfgoeddepot Onzen Heertje, erfgoedvereniging, ligt nogal wat van die 'ouwe santeboetiek' die drommels goed de periode van het Rijke Roomse leven kan illustreren.De paaskaars, het kruis in lucifersdoosjes, ... je weet het als 15 jarige zo maar niet allemaal onmiddellijk te plaatsen. En toch… in het kader van de geschiedenisles ziet ook de doorsnee leerling wel in als het verhaal bij al dat erfgoed niet bewaard wordt dan weet niemand meer waarom ze een paternoster (Latijn voor Onze Vader wisten de Latinisten) zo noemen al zijn het allemaal Wees Gegroetjes en geen Onze Vaders die men ermee bidt.

Erfgoed is inderdaad in de lift. Waarom staat dat dan hier zo op een hoop? Goeie vraag. We zouden niet liever hebben dan dat alle mooie over erfgoed eens vleugels krijgen.. En we maken de enthousiaste meute duidelijk dat we jonge mensen vinden om aan het project mee te werken.

Een ogenblik realiseren we ons dat ook onderwijs de pot van de cultuur van de overheid met haar eigen noden aanspreekt. We kregen de groep van 29 opgedeeld toch zonder stoffelijke schade door de wandelgangen. Er waren echter twee groepen hier heb je de andere klas: een kleinere groep. Maandag en dinsdag nog twee groepen. Hoogdagen in Onzen Heertje.

Het was een waar genoegen het jonge volk over de vloer te krijgen. Je kan ons nog altijd een na-bezoek brengen.

-------------

Les geschiedenis op verplaatsing
Extra muros 2 in Onzen Heertje Erfgoedvereniging vzw Poperinge

In groepjes dwarrelden ze de Trommelaarstraat in. Na een zeer nuttige tip 'zwaai niet met de voeten.. de heiligen zouden wel eens.. " Betraden ze de erfgoedtempel. Bezwerende formules waren eigenlijk niet nodig.

Wat heeft de contrareformatie met de Da Vinci te maken? Religiositeit heeft altijd al dualistische trekjes: Het 'tremendum et fascinosum'. De Da Vinci scene (zie roze driehoekjes boven het beeld van het Laatste avondmaal in de kast) is mediatiek vergrendeld.. een ingreep van de site eigen CODE.

De creativiteit van de voorouders lonkt in het handvaardig geknutselde kruis.

Terloops merkt de fotograaf dat een van de studentikoze leerlingen verstoppertje speelt achter de paaskaars. Wat was dat weer met die 'paasnagels'?

We hebben niet alle tijd om erop in te gaan op. Van waar die gevleugelde engeltjes? Niet die van vlees en bloed, maar die 'cherubs' in de glazen kast…

Een andere 'falanx' besluipt de site. Met hetzelfde ritueel worden ze ervan op de hoogte gebracht dat de erfgoedvereniging stapelruimte en publieksaccomodaties zou moeten kunnen uitvoeren.

Voorbeeldige aandacht.. voor oud spul. De hele santeboetiek scheen te herleven. De infotainment slaagde prima. Het Rijke Roomse leven en de contrareformatie begonnen elk op zicht duidelijk in het vizier te komen.

Niet alle bidsnoeren noemen voortaan 'paternosters'. En de historici in spe weten nu ook dat 'paternoster' een zeer oneigenlijk woord is, want we bidden 'Weesgegroetjes' en slechts enkele 'Onze Vaders'.

Geïncarneerde vroomheid en devotie…. Heiligen en studenten moeilijk te onderscheiden?


Dank aan Henri Vandenberghe voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.