Je was erbij > Overzicht

Driemaal goud voor GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - De Panne - 07/12/2007

Zowel de Basisschool, het Volwassenenonderwijs als het K.T.A. vierden vrijdag 07/12/2007 in aanwezigheid van Afgevaardigd Bestuurder Urbain Lavigne het feit dat ze 50 jaar geleden officieel in De Panne als rijksonderwijs van start gingen, na een bijna evenlange periode van neutraal lekenonderwijs op basis van privé-initiatief. Een gedenkplaat zal in elke school een nblijvend aandenken zijn voor dit gouden jubileum. Op de foto v.l.n.r. Ronny Kyndt, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Scholengroep Westhoek, de Algemeen Directeur Dirck Defever, de Afgevaardigd Bestuurder van het GO!, Urbain Lavigne, en de drie directeuren van de feestende scholen, Patrick Vermaut (C.V.O.), Fangio Hoorelbeke (B.S.) en Johan Brackeva (K.T.A.)

-----------------

De Panne. - "Goed onderwijs is belangrijk en het moet neutraal zijn." Het klinkt nieuw, maar voor De Panne werd dat zowat een eeuw geleden reeds werkelijkheid. Een aantal vrijzinnige Nederlands- en Franstaligen stichtten er in 1910 de niet-confessionele, gemengde (toen al!) privé-school "Institut Pannois": het "Panne-Instituut". Bij de stichters namen die nu nog steeds grote weerklank hebben in De Panne: Maurice Calmeyn, Jacques Dumont, L. Houtsaegher, A. Van Duüren en tal van anderen. Het duurde tot na de tweede wereldoorlog vooraleer het Rijk dit onderwijs overnam. Vanaf 1957 verspreidde het rijks-, later gemeenschapsonderwijs, nu 'GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap' zich vanuit de Verenigingsstraat over De Panne. Zowel Basisschool "De Tuimelaar", als Technisch- en Beroepsonderwijs "KTA De Panne", als het Volwassenenonderwijs "CERVO-GO" vieren op 7 december 2007 met een academische zitting hun 50-jarig bestaan. Driemaal goud voor het gemeenschapsonderwijs in De Panne.

In die vijftig jaar hebben duizenden leerlingen uit De Panne en omgeving hun opleiding genoten in de basisschool en het middelbaar onderwijs. Ze kwamen zelfs van veel verder. Het internaat kende een groot succes. Velen zullen zich nog "de Repos" herinneren. Dat was tevens de start voor de hotelschool. Ondertussen is het internaat verhuisd naar Diksmuide, waar het bestuur van de Scholengroep Westhoek gehuisvest is.

Dag- en Avondonderwijs

Ook de benamingen volgden elkaar op: Rijkstechnisch Instituut (R.T.I.) werd vervolgens R.I.T.O. (Rijksinstituut voor het Technisch Onderwijs) en heden ten dage K.T.A. (Koninklijk Technisch Atheneum) . De R.B.S. (Rijksbasisschool) werd tussendoor BSGO (Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs) en kreeg enkele jaren terug zijn huidige, specifieke naam: Basisschool De Tuimelaar. Dit jaar is de term gemeenschapsonderwijs vervangen door GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Enkele actieve vzw's met telkens een heel gedreven bestuur ondersteunen de GO! scholen heel actief.

Ook veel volwassen cursisten hebben in die 50 jaar bijkomende opleidingen genoten. De "Avondschool" startte eveneens in de Verenigingstraat. De "Avondleergangen" (officieel Rijksleergangen voor Technisch Onderwijs) verhuisden samen met het R.I.T.O. naar de St.-Elisabethlaan in De Panne. Het aanbod van cursussen wijzigde met de vraag. Ondertussen heeft "CERVO-GO" vestigingen in Middelkerke, Gistel, Diksmuide, Ieper en Poperinge en Nieuwpoort. Per 1 september 2008 komen daar ook Zonnebeke en Wervik bij.

Afscheid aan de paviljoenen

"De Repos" die oorspronkelijk als wijkschool gebruikt werd door het Panne-Instituut was in de St.-Elisabethlaan de cel waaruit het grote gebouwencomplex van het GO! groeide. Het oude gebouw heeft de laatste jaren voornamelijk functie als zetel van het Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair onderwijswijs en als ontmoetingsplaats voor de cursisten van het volwassenenonderwijs.
Eerst in paviljoenen. Later kwam er gebouw na gebouw bij op dit prachtige domein met de rug tegen het Calmeynbos. Het hoofdgebouw van het K.T.A. (1971), de sporthal (1981) en de nieuwbouw voor de hotelschool "De Trapegeer" (1995). De lijst is nog niet ten einde. In de geplande nieuwbouw (2011) moeten een aantal richtingen (zoals de houtafdeling) een aangepast onderkomen vinden … en afscheid nemen van hun atelier in de gekende paviljoenen. Ook in de Tuimelaar staat een nieuwbouw op het programma. De eerste afspraken hieromtrent zijn al gemaakt.

Academische zitting

Op vrijdagavond 7 december 2007 ontvangen de heren Johan Brackeva (directeur K.T.A.), Fangio Hoorelbeke (directeur De Tuimelaar) en Patrick Vermaut (directeur CERVO-GO) de genodigden vanaf 19.15 u. in "De Trapegeer", alwaar de genodigden ook worden toegesproken door de heer Ronny Kyndt, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Scholengroep Westhoek en de heer Urbain Lavigne, afgevaardigd bestuurder van het GO!. Deze toespraken worden gevolgd door een feestdrink met "panneschum", vergezeld van heerlijkheden klaargemaakt door de leerkrachten Hotel met hun cursisten en leerlingen.

De "Coiffure" is vanaf aanvang één van de sterkere afdelingen van het gemeenschapsonderwijs in De Panne. Hier een foto van de "klas '75" van G. Deboysere.

LEERKRACHTEN EN MEDEWERKERS UIT DE VERSCHILLENDE VESTIGINGSPLAATSEN MIDDELKERKE, GISTEL, DIKSMUIDE, IEPER EN POPERINGE EN NIEUWPOORT VAN CERVO-GO

Allemaal koks (klas '62-63 met leerkracht Norbert Plovier) van de hotelschool, die ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd naderen.

Van bij de aanvang in van het "Panne Instituut" werd onderwijs gegeven op diverse locaties. Hier een klas in een wijkschool in de Bosstraat uit 1937.


Info en foto's: Robbe Samyn.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.