Je was erbij > Overzicht

Erfgoeddag - Poperinge - 22/04/2007

Onschatbare vrijwilligersconcentratie in het stadsarchief en in Onzen Heertje i.s.m. Talbot House en 't Pensionaat.

Verkopingen, materiele transacties, op de flanken van de patio van de letterbeek. Geen letter blijkt onleesbaar in deze cultuurtempel. Maar wie de vrienden van het Poperings Archief verslijt voor verstokte paleografen kreeg vandaag ongelijk. Ook 19de en 20ste eeuwse documenten worden digitaal 'gered'.

's Zaterdags (21/04) waren de vrijwilligers van Onzen Heertje al officieel van start gegaan. Een aala receptie verheugde de gelukkige bestuursleden om de unieke schenking van de Cera foundation. De lege stoelen waren de zitjes voor de genodigde gemeenteraadsleden en schepenen. De burgemeester en de schepen van cultuur stuurden officiële verontschuldigingen.

Aan erfgoed ontbreekt het in de Trommelaarstraat niet.. Ze hebben er inderdaad nog wat aan de KANT. Plaatsgebrek… en oplossingen. We hebben er dit weekend genoeg klokken horen over luiden. Ook de pers had er zijn idee over.

Geen gezeur de provincie kwam deze keer gul over de streep met een zestal prachtige vitrinekasten… Ze waanden zich in onzen Heertje voor een dag in het paradijs.

Al speelden ze ook nog op verplaatsing: in Roeselare in het Oude Herenhuis stonden 150 stukken van Onzen Heertje ten toon en in Talbot ter stede prijkte hun St.-Anna-erfgoed. In de Trommelaarstraat was dat nog niet spectaculair te zien. Een medaille, prentjes van de H. Anna….de patrones van het kantwerk, waar zou je ze anders halen dan bij ons in Onzen Heertje. In Talbot House wisten ze dat wel.

De erfgoedmensen, behoudens zeldzame uitzonderingen, hebben geen moeite met uitwisselen. Ook de Vrijwilligers van 't Pensionaat leverden Sint Anna voor de KANT in Talbot House.

We zouden aan de objectiviteit geweld aandoen als we de interesse van de erfgoed-professionelen: cubeco en erfgoedcel zouden voorbijgaan.

Wat de mensen van Onzen Heertje het meest heeft verheugd is de concluderende zin van de voorzitter van de RAR-Ieper-Poperinge dat het devotioneel erfgoed in Poperinge ontegensprekelijk kwalitatief hoog scoort wat het contextueel bewaren en wat de deskundige
registratie en inventarisatie betreft. We nemen over uit de mailing: veel musea halen dit niveau niet.

Ook het bezoekersaantal werd geëigend bijgehouden. De teller sloeg op het eindmoment af op 365 personen…. De ontsnapten niet meegerekend.

De publiekswerking van Onzen Heertje belooft. Op het interne netwerk zijn 1500 penningen (medailles) op te vragen. Het is nu nog alleen wachten op de volgende geslaagde sponring en/of subsidiëring om de worldwide te gaan…

Dit is de afbeelding van de midden 18de eeuwse oudste medaille van Onzen Heertje erfgoedvereniging vzw. (Saint Ghislain, Lille)

Dank aan Henri Vandenberghe voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.