Je was erbij > Overzicht

Toeristisch ontdekkingscircuit - Wervik - 08/09/2006

In Wervik werd op vrijdag 8 september het ontdekkingscircuit officieel ingewandeld.

Er werden zes infopanelen geplaatst waarbij telkens, via een gelijklopend systeem, één item (of thema) rond de Wervikse geschiedenis uitgewerkt werd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van heel wat fotomateriaal, in het bezit van o.a de Stedelijke Oudheidkundige Commissie, maar ook van privé-personen.

De zes infoborden zijn rond zes thema's geweven. Het zijn items die voor de geschiedenis van Wervik belangrijk zijn; maar dan niet enkel voor de lokale geschiedenis, ook voor de regionale cultuurgeschiedenis leken deze items van belang. De panelen werden niet opgevat als afspiegelingen van toeristiche brochures. Ze bieden heel gerichte informatie rond wat nu nog in het Wervikse straatbeeld kan aanschouwd worden en geven een aantal redenen aan (zowel via tekst als via foto's, tekeningen en panelen) waarom het straat- of pleinbeeld op een bepaalde manier geëvolueerd is.

Het circuit is niet in lusvorm opgevat: elk infopaneel kan apart bekeken worden. Ieder bord geeft wel aan waar de andere borden geplaatst zijn.

Er werd gestart aan het inofpaneel aan de Sint-Medarduskerk. Toerismemedewerker Timby Vansuyt geeft duiding bij elk van de borden.

Ook aan de brug met de Leie staat een infobord. Het staat er wel voorlopig want er moet nog steeds een nieuwe brug over de Leie komen.

Ook aan het Sint-Maartensplein en op de Steenakker staat een infobord.

Rechts het vroegere Sint-Janshopsitaal met ernaast de permanente tenstoonstellingsruimte.

Zal men in Wervik evenveel spreken van de infoborden als men gedaan heeft van het kunstwerk rechts in beeld ;-)

Op de Steenakker is er voortaan ook een permanente tentoonstelling rond de geschiedenis van Wervik en dit in de werkplaats voor lokale en regionale geschiedenis.

De genodigden bezoeken de tentoonstelling.

In Wervik werden sporen gevonden van het Gallo-Romeinse verleden. Het Gallo-Romeins weekend herinnert hieraan om de 2 jaar met een groots evenement.

Tijd voor toespraken door de voorzitter van het depot en door schepen Stéphane Vansteenkiste.

Timby Vansuyt krijgt een bloemetje voor haar inzet voor de realisatie van het ontdekkingscircuit.

Onthulling van de gedenkpaat.

En groepsfoto.

Daarna volgde een receptie in de vroegere kapel van het Sint-Janshospitaal. De bezoeker kan er kennismaken met de tentoonstelling RASA 06/07 die nog tot en met 18/09 in Wervik te bezichtigen is. Hieronder enkele foto's.

Druk bijpraten tijdens de receptie.

Onze fotograaf ging ook even controleren of de andere 2 infoborden er wel degelijk stonden. Ja hoor, prima in orde!

Aan de Briekemolen en bijhorend Nationaal Tabaksmuseum, het hart van toeristisch Wervik, staat er uiteraard ook een infobord.

En het laatste infobord is te vinden aan het station waar aandacht besteed wordt aan 150 jaar spoor in Wervik.

Zoals je ziet, Wervik heeft heel wat te bieden. Ga ook eens op verkenning en maak er kennis met de rijke geschiedenis.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.