Je was erbij > Overzicht

Opening brandweerkazerne - Mesen - 29/09/2006

Op vrijdagnamiddag 29 september 2006 werd in Mesen de nieuwe brandweerkazerne officieel geopend. Voor de gelegenheid kwam vice-eerste minister en minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael speciaal naar Mesen. Een lekke band zorgde er echter voor dat hij wat vertraging had. Gen nood, hij werd opgehaald door de echtgenote van de burgemeester terwijl de chauffeur van de minister de lekke band herstelde.

Mesen is officieel de kleinste stad van Mesen. Naar aanleiding van de komst van de minister moest dan ook een nieuw bord onthuld worden op de markt.

De genodigden en de brandweer voor het Mesense stadhuis.

Minister Dewael en burgemeester Sandy Evrard schouwen de brandweermannen.

Ook bij deze gelegenheid kreeg Jean Deconinck de titel van ereschepen van de stad Mesen.

Marie-Louise Vandenberghe ontving uit handen van West-Vlaams gouverneur Paul Breyne de provinciale medaille voor haar jarenlange inzet in een aantal vrouwenverenigingen.

Onthulling van het infobord door minister Dewael en gouverneur Breyne.

En dan wordt opgestapt naar het nieuwe arsenaal langs de Vierkoningenstraat.

Voilà, we zijn er al.

De genodigden nemen plaats en dan is het tijd voor een aantal toespraken.

Burgemeester Sandy Evrard: "Mesen telt 26 vrijwillige brandweermannen. Heel wat werk aan het nieuwe arsenaal werd uitgevoerd door de brandweermannen en door het eigen personeel van de stad. De nieuwe kazerne heeft in totaal 275.000 EUR gekost, de duurste investering ooit voor de stad Mesen. Hiervoor werden geen subsidies ontvangen. Ik dank de commandant en de vele vrijwilligers. Iedereen in Mesen stelt hun inzet enorm op prijs."

Daarna was het de beurt aan minister Dewael: "Mesen heeft volgens diverse enquêtes de gelukkigste inwoners van Vlaanderen. Het heeft de populairste burgemeester. En ik denk ook te mogen zeggen dat het de best beveiligde gemeente van Vlaanderen is."

Daarna ging de minister dieper in op de hervorming van de civiele veiligheid: "Na de ramp in Ghislengien is het ontwerp op de hervorming van de civiele veiligheid klaar. De goedkeuring zou nog tijdens deze legislatuur moeten gebeuren zodat de uitvoering vanaf 01/01/2008 op het terrein kan starten. De begroting werd in belangrijke mate verhoogd. De aanbevelingen van de commissie bepalen dat:

 1. de burger recht heeft op de snelste hulverlening;
 2. de burger overal eenzelfde basisbescherming moet kunnen genieten en
 3. schaalvergroting voordelen kan opleveren".

"Tevens moet er een duidelijke regeling komen voor het personeel, waarvan 3/4 vrijwilligers zijn. Ook de financiering moet hervormd worden: 80% wordt nu gefinancierd door de gemeenten, 20% door de federale overheid. Binnen ± 5 jaar zou deze verhouding 50-50 moeten bedragen. Bij de politiehervorming zijn we waarschijnlijk iets te snel gegaan. We mogen niet opnieuw dezelfde fouten maken. Ik ben optimistisch over de mogelijkheden die de brandweer zal krijgen om de veiligheid van de burgers te waarborgen", besloot minister Dewael.

De vaandeldrager van de brandweer.

Branweerman Pol Beun was de ceremoniemeester van dienst.

Burgemeester Michel Landuyt van Middelkerke overhandigt aan commandant Eddy Platteau de sleutels van een ambulancewagen die Middelkerke schenkt aan Mesen.

En daarna werd de gedenkplaat onthuld door de brandweercommandant en de minister.

De kinderen van de burgemeester overhandigen een geschenk aan de minister en aan burgemeester Landuyt.

Daarna mag het brandweerkorps poseren voor het nieuwe gebouw.

Tijdens de receptie herkennen we ereburgemeester Jean Liefooghe (links) en de heer en mevrouw René Taffin.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.