Je was erbij > Overzicht

Slagerij-traiteursschool KTA - Diksmuide werkt voor het goede doel samen met 'Restos du Cœur België' - 12/09/2006

Tekst en foto's n.a.v. persconferentie op 12/09/2006

De laatste decennia worden wij geconfronteerd met een aantal ingrijpende maatschappelijke veranderingen waarvan de 'vierde wereld' er één van is en waarvan de gevolgen zichtbaar om ons heen grijpen. De volgende weken zullen de leerlingen van de afdeling slagerij-traiteur KTA - Diksmuide instaan voor de verwerking van een aantal geslachte dieren, bestemd voor de voedselbank van 'Restos du Cœur België'.

Vaktechnisch (het uitbenen van een aantal karkassen) is dit project voor onze leerlingen zeer interessant, omdat wij in onze school nog heel veel belang hechten aan het ambachtelijke aspect van het slagersberoep. Dit nieuwe project past echter ook perfect binnen het pedagogisch project van de school dat o.a. bepaalt dat de leerlingen leren omgaan met de verschillen binnen onze maatschappij en dat in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid ook aandacht wordt besteed aan bewogenheid en zin voor rechtvaardigheid. Ook binnen de vakoverschrijdende eindtermen past dit project, omdat het de leerlingen helpt opvoeden tot burgerzin (leren dat er verschillende opvattingen zijn over welvaart en de herverdeling van deze welvaart) en gezondheidseducatie (zorgethiek: het besef geven aan de leerlingen dat wij het hier goed hebben en dat onze leefstijl en leefkwaliteit voor de meesten prima zijn). Binnen dit perspectief kunnen de leerlingen op een sociale manier hun praktische vaardigheden ten dienste stellen van de medemens.

De belangstelling voor deze aspecten is binnen onze school niet nieuw: het KTA Diksmuide heeft een tijdje geleden ook reeds bijvb. spaghettisaus gemaakt voor Poverello en dit gecombineerd met een didaktische uitstap voor onze leerlingen naar Poverello. Ook sponsorden wij reeds enkele keren vakantiekampen voor kansarme jongeren door bijvoorbeeld bereid stoofvlees voor hen klaar te maken.

Aan Waalse kant werken ook mee aan het project Restos du Coeur:

 • Het slachthuis van Luik
 • De hotelschool van Luik
 • Het Agro-instituut van Namen
 • De slagersschool van Doornik
 • De Waalse Restos dus Coeur
 • De Vlaamse Restos dus Coeur van Oostende, Maldegem, Laken en sint-Gillis

De organisatie Restos du Coeur maakt ook van deze campagne gebruik om zichzelf en de betrokkenen (ook de leerlingen) aan het brede publiek kenbaar te maken. De volgende weken zullen ook vertegenwoordigers deze organisatie aan de leerlingen van het KTA Diksmuide komen voorstellen (in de lessen godsdienst en zedenleer).

Het charter met de 5 hoofdlijnen van 'Restos du Cœur België'

De actie:
Het 'Resto du Cœur' biedt een gastvrije en vriendelijke omgeving waar beantwoord kan worden aan de voedselbehoeften van personen die behoeftig zijn of in grote armoede leven. Het spant zich eveneens in om tegemoet te komen aan alle sociale problemen en om de gepaste hulp te bieden. De actie die wordt gevoerd is zoveel mogelijk preventief: ze richt zich op het vermijden van een verergering van de toestand waarin de personen die een beroep op haar doen, verkeren. Ze probeert zowel iets te veranderen aan de sociale context die de armoede teweegbrengt, als hulp te bieden aan de slachtoffers ervan.

De deontologie:
De leden respecteren de deontologische code die van kracht is in het Belgisch verenigingsleven. Ze verbiedt het gebruik van de armoede voor politieke doeleinden of voor het verkrijgen van geld.

De kwaliteit van de dienst:
Het 'Resto du Cœur' biedt een ontmoetingsplaats voor vrije tijd en vrije meningsuiting voor mensen van elke filosofische of religieuze strekking en staat open voor elke samenwerking die past binnen het project. Het werkt als een onderneming waar de human resources, de financiën, het eigendom en het management worden beheerd binnen de respectering van de geldende reglementen en wetten. De dienst die wordt verstrekt, is van goede kwaliteit. Hij beantwoordt aan de tegenprestatie die een klant mag verwachten. De kwaliteit van de maaltijden en van de verdeelde voedingsmiddelen is een voortdurende zorg voor de verantwoordelijken van de instelling. Ze beantwoordt aan de hygiënenormen die gelden in de horecasector. De maaltijden zijn eveneens gebaseerd op een goed evenwicht tussen proteïnen, vetstoffen, koolhydraten, vezels, minerale zouten, vitaminen en melkproducten.

Het wederzijdse karakter van de relatie:
Het 'Resto du Cœur' is een vereniging, een rechtspersoon. Het is een vereniging zonder winstoogmerk. Het biedt een geheel aan diensten aan in het kader van de strijd tegen de uitsluiting. Het wederzijdse karakter van deze vorm van hulpverlening wordt geconcretiseerd door de contractuele relaties waarin de rechten en plichten van de partijen worden erkend. Ze trachten zich te onderscheiden van liefdadigheidsinstellingen waar de relatie 'helpenden - geholpenen' overheerst.
Een maaltijd wordt verschaft aan eender wie ernaar vraagt, volgens de openingsuren en de voorwaarden die van toepassing zijn voor alle gebruikers. In de mate van het mogelijke wordt deze maaltijd vergoed. De gebruiker moet niet 'dank u' zeggen. Zijn financiële bijdrage en het deelnemen aan bepaalde collectieve taken wordt beschouwd als een deelname aan de solidariteitsactie van de 'Restos du Cœur'.

De integriteit en de autonomie van de gebruiker zijn het uiteindelijke doel van de actie:
Het 'Resto du Cœur' biedt, liefst heel het jaar door, een gastvrije tafel aan haar gasten, zonder beperkingen door afkomst, en zonder onderscheid tussen geslacht, leeftijd, cultuur of ras. De filosofische, politieke en religieuze meningen en overtuigingen van alle gebruikers worden absoluut gerespecteerd.
De gebruiker blijft een volwaardige burger, in een proces dat leidt tot het verwerven of terugwinnen van zijn autonomie. De klant wordt gerespecteerd als volwaardige partner waarvan de vaardigheden en mogelijkheden worden erkend. Aan de specifieke behoeften van de klanten in verband met gezondheid, leeftijd en cultuur wordt in de mate van het mogelijke voldaan. De sociale bemiddeling wordt gevoerd samen met de gebruiker. Deze neemt zijn deel van het werk voor zich. De wil van de betrokkene zelf om zijn sociale ontwikkeling in eigen handen te nemen is een essentieel element voor het slagen van het integratieproces.
Elke vorm van in diskrediet brengen of stigmatiseren van de gebruiker die zou leiden tot een nog grotere marginalisatie is verboden.

Meer info: www.resto-du-coeur.be

Dank aan Bertrand Vande Ginste, KTA Diksmuide, voor de info en foto.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.