Je was erbij > Overzicht

Gidsbeurt Sint-Bertinuskerk - Poperinge - 21/10/2006

Spijts een bescheiden respons van de pers op de aankondiging – Kerk en Leven uitgezonderd - druppelden er toch een dertigtal zeer geïnteresseerde mensen de Sint Bertinuskerk binnen. Roger Benauwt, onze ervaren gids, vond het belangrijk genoeg om ons een leerrijke gidsbeurt te serveren. Gratis voor de vzw. Onzen Heertje.

We werden onthaalt aan de katafalk op de achtergrond brandden de zondige zieltjes. De borden van de confrerie leerden ons hoe de heilseconomie in mekaar zit… zielen die in het vagevuur zaten konden door de verzamelde genade van de broederschap postuum ontsnappen aan het vuur…..

Wij wilden niet ontsnappen. Het boeide ons. De start met het verhaal van het Vroonhof, de Catharinakapel en de ijzerzandstenen die hergebruikt werden voor de Romaanse en later de hallekerk….hielden ons even buiten de muren.

GHYBE is geen familienaam.. De keikoppen zijn de Poperingenaars .. Zijn het gevolgen van de status, beheerd zijn door proost en kapittel, baljuws en het college in een open stad?

Het spreekt vanzelf dat we op een gidsbeurt in de dekanale kerk heel wat keren geconfronteerd worden met de heilige met het schuitje: de H. Bertnus de eerste abt van Sitthiu of later St.-Omer.

In Poperinge heeft een eigen betekenis als men zegt dat je "uithangt".

Het moet gezegd.. "Onzen Heertje", het gehele bestuur, glunderde. Zo attent dat er zelf waren die bleven rechtstaan. O, de voorzitter van de kerkfabriek!
Devoot-aandachtig gemakkelijk gemaakt door de zithaltes was de gehele groep voor alles en nog te bekoren. Toeristen in eigen stad: inderdaad!

De preekstoel was een openbaring. Zelfs de Heer deken zat luisterend aan de voet van al die kerkleraren. Gids Roger schilderde ze allemaal uit alsof hij ze zelf gekend had.

Wie het verhaaltje niet kent van H. Bertinus die moet maar even de retabel bestuderen. We kunnen meewarig de laatmiddeleeuwse mens beklagen: geen tv, geen video, geen clips en geen dvd, maar visueel hadden ze toch meer dan we ons doorgaans voorstellen. Ook de brandramen openen onze ogen voor dit verhaal.

Op het onderstuk van het Onze Lieve Vrouwealtaar is zelfs de besnijdenis van Christus uitgebeeld. Verguld. De priester heeft het authentieke hoofddeksel aan en het offer van de arme, het koppeltje tortelduifjes vervolledigen het bijbels verhaal. Zouden onze kinderen de verhalen nu nog kunnen vertellen zoals de mensen van toen ze spontaan opnamen…..

Hoog boven het Onze Lieve Vrouwe altaar zien we Onze Lieve Vrouw ten hemel 'varen'… We moeten heus niet naar Frans Vlaanderen om mooie retabels te bezichtigen.

Het baldakijn dat achter het glas staat mochten we voor de gelegenheid van heel dicht bekijken. De naam Tyteca is een streeknaam. We horen de gids nog zeggen niet alles is van de Predikheren, zoals de prachtige preekstoel … de miniatuurbeeldjes van paus, bisschop, enz… behoren zeker toch het keur van het religieus erfgoed….

En om er helemaal iets Poperings van te maken wees men er ons op dat de beeldhouwer ook de hop de plaats had gegeven heeft die ze toekomt. Ook in de glasramen speelde de kunstenaar met hopmotieven. We werden weer geconfronteerd met de uitdaging zijn het nu hoppebladen of bladeren van de druivestok.

Dank aan Henri Vandenberghe voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.