Je was erbij > Overzicht

Aaredewerk Pottenbakkerij Dupont - Poperinge - 07/10/2006

Ik ben gisteren zaterdag 7 september geweest naar de studiedag van Volkskunde West-Vlaanderen. We werden om 9.30u ontvangen in de Gotische zaal van het stadhuis van Poperinge. Danny Vanloocke de voorzitter gaf een welkomstwoord, belichtte in het kort de bond en liet daarna Christof Dejaegher, de burgemeester van Poperinge, de inleiding geven voor de studiedag. Om tien uur nam Mark Adriaen het woord, hij dankte eerst en vooral de stad voor de bijdrage aan deze dag, toonde aan dat het thema momenteel erg populair is, dankte eveneens de hulp van de lokale vereniging en overhandigde het eerste exemplaar van de tentoonstelling aan dhr. Dejaegher.

Daarna begon een geïllustreerde lezing door Mark, wat we daar te horen en te zien kregen was fenomenaal; wat de familie Adriaen van opzoekingen en archiefstukken bezitten is onbeschrijfelijk.

Mark gaf een totale reconstructie van het begin van de firma Dupont tot aan het stopzetten van het bedrijf. We leerden aan de hand van talrijke foto's de familieleden van zowel Benoit Dupont, de oprichter in 1846, tot aan Michel Verelst bij zijn overlijden in 1975. We kregen ook een overzicht over het gerecupereerde materiaal dat tentoongesteld wordt, de authentieke rekken, strengenpers, potten, e.a. Met de dataprojector kregen we heel duidelijk een voorstelling van de catalogusstukken, daarbij kregen we allerlei achtergrondinformatie over de samenstelling van de klei, de prijs van de verschillende vergelijkende stukken, weetjes en gebeurtenissen. Voor we het goed en wel beseften was de interessante lezing voorbij, de ganse tijd was iedereen aandachtig aan het luisteren naar de spreker, je kon een speld horen vallen, we werden allen vriendelijk uitgenodigd om naar het restaurant De Vette Os te gaan, we werden daar namelijk om kwart na twaalf verwacht. Daar kregen we een aperitief, tomatensoep, het hoofdgerecht bestond uit een mals stuk kalkoenfilet, we kregen ook nog een stuk ijstaart en sloten de maaltijd af met koffie.

Aangezien de opkomst groot was werden we na het eten in drie groepen onderverdeeld en we kregen elk een gids om de stad via deskundige uitleg te verkennen, waardoor we een zeker beeld hadden over de ligging van de nu overwelfde Vleterbeek, de verschillende locaties van pottenbakkerijen in de stad, we hoorden de ontstaansgeschiedenis van Poperinge en hoe het aan zijn naam keikoppen gekomen is, we wandelden door het donkergat. Onze gids liet ons het beeld van Ghybe zien, we wandelden daarna naar het huis van de ereburgemeester omdat er daar de allerlaatste haardtegels die de firma Dupont gefabriceerd hebben ingemetst zijn. We gingen terug tot voor het restaurant om de plaats te zien waar de firma stond, nu heeft men er een modern appartement gezet, het beeld op de gevel van De Vette Os werd vervaardigd door L. De Gheus die het laten bakken heeft in de ovens van pottenbakkerij Verelst-Dupont
We zetten onze tocht verder naar de St-Annastraat, op de hoek zagen we het huis van Alfred Mariceau, de firma Dupont heeft nadat ze gestopt waren met dakpannen te maken de productie terug moeten opstarten om aan de aanvraag te voldoen.


We bezochten eveneens het Weeuwhof en mochten zelfs aanbellen aan huisje nr.25 om er authentieke leeuwentegels te bekijken. Via de Priesterstraat liepen we naast het huis van Deken De BO; schrijver van het West-Vlaams idioticum; zagen we een huis van een beestenkoopman waarvan de gevel volledig versierd was met Noord-Franse blauwe tegels. Op het einde van de straat kwamen we aan de Gasthuisstraat, we liepen pal op het huis Skindles, om na een korte uitleg naar de eigenlijke bestemming te gaan, namelijk de Gasthuiskapel.

Dat de gebroeders Adriaen moeite noch kosten gespaard hadden zag je van zodra je de kapel binnenstapte, een ware metamorfose zo kan je het stellen. De gouverneur Paul Breyne en de burgemeester Christof Dejaegher waren ook aanwezig bij de eigenlijke opening van de tentoonstelling. De 200-tal nieuwsgierigen konden de opstelling van de tentoonstelling bekijken. Mark verklaarde hoe men de opstelling gezet had.

Eerst krijgt men de geschiedenis van het bedrijf aan de hand van foto's, akten, briefhoofden,…. Een reeks unieke schouwstukken, verder bemerken we gebruiksaardewerk met de daarbij horende catalogus. Links van het altaar is de productie van draineerbuizen te zien, de strengenpers is er ook opgesteld. Heel wat vitrinekasten zijn gevuld met gebruiksaardewerk die gedateerd kan worden tussen 1890 en 1915. vooraan is er een reconstructie van een tuinvaas te bemerken, we vervolgen daarna de tentoonstelling met het bekijken van de haardtegels daarbij zijn hun originele persvormen tentoongesteld.

Luc Adriaen geeft een demonstratie over hoe men de haardtegels moest maken. We zien stap voor stap de productie ervan waarbij we deskundige uitleg van hem krijgen. Het is ongelooflijk hoeveel tijd er gepresteerd moet worden om één tegeltje te maken, de toehoorders waren werkelijk gekluisterd aan zijn lippen, je zou durven zweren dat Luc met een teletijdsmachine rechtstreeks uit de pottenbakkerij komt, zo professioneel werkt hij. De rondleiding is nog helemaal niet gedaan, we zien aan de rechterkant van het altaar een rek met architecturaal aardewerk gevolgd door een tentoonstellingskast met Samaritaanse vazen (werkelijk unicums) met een vormhelft en potterie Flamande; hiermee bewijzen de organisatoren dat Poperinge ook een enorm belangrijke pottenbakkersgeschiedenis heeft.

Verder worden er reliëftegels, gebruiksaardewerk van de paters van St-Sixtus, bloempotjes, perktegels, kruisen met hun moulen, stenen pijpen, … getoond. Werkelijk een prachtige, volledige en tot op het kleinste detail verzorgde tentoonstelling. We mogen allemaal Johan en Mark dankbaar zijn voor het redden van dit erfgoedpatrimonium. De tentoonstelling werd met een receptie die door de stad Poperinge aangeboden werd officieel voor geopend verklaard.

Voor iemand die iets unieks wil meemaken, ik kan jullie enkel maar aanraden om naar de Gasthuiskapel te gaan, het is een tentoonstelling waar je een totaal beeld krijgt over een vergane nijverheid.

Dank aan Hans Devos voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.