Je was erbij > Overzicht

VOC De Rozenkrant opent officieel nieuw woonproject - Koksijde - 13/10/2006

Op vrijdag 13 oktober vond de officiële opening plaats van het nieuw woonproject 'De Zandcluyse' in de Pylyserlaan 15 te Koksijde. Dit project valt onder het beheer van het Vrij Orthopedagogisch Centrum De Rozenkrans, met zetel te Oostduinkerke. Binnen De Zandcluyse worden 23 jongeren met een licht tot matige mentale handicap opgevangen. Overdag lopen zij allemaal school in het Buitengewoon Secundair Onderwijs te Oostduinkerke.

Het pand, dat grondig werd verbouwd, werd in 2003 aangekocht van het Dominiek Savio Instituut uit Gits die het tot dan toe gebruikte als vakantiehuis. Het woonproject werd mede gerealiseerd dankzij de financiële steun van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de Provincie West-Vlaanderen.

Het project 'De Zandcluyse' past binnen een hedendaags gehandicaptenbeleid, dat gericht is op meer decentralisatie, meer sociale integratie van de persoon met handicap binnen de maatschappij. Naast de leefgroepen Mipito te Oostduinkerke en 't Vlot te Westende is De Zandcluyse het derde externe project van het VOC De Rozenkrans. Het is de bedoeling om, via kleinschalige woonprojecten, de jongeren met een mentale handicap meer kansen te garanderen op een grondige voorbereiding naar nieuwe, minder intens begeleide woonvormen die zich binnen de volwassenenzorg aandienen. Aldus wordt tegemoetgekomen aan een maatschappelijk verantwoorde zorg voor kinderen en jongeren met een mentale handicap.

Aanleunend tegen het prachtige kader van De Hoge Blekker enerzijds, en de leefgemeenschap van Koksijde dorp anderzijds, biedt het huis met zijn grote, mooi gerenoveerde ruimtes zeker de kans aan zijn bewoners om zich goed te voelen en aldus van dit huis een stukje thuis te maken.


Hieronder een aantal foto's en foto’s en sfeerbeelden naar aanleiding van de opening van een nieuw buitenproject van VOC De Rozenkrans dat plaatsvond op vrijdag 13/10/2006.

Verwelkoming door dhr. Frans Verriest, voorzitter van VOC De Rozenkrans

Toespraak door dhr. Johan D’Hooghe, directeur van VOC De Rozenkrans

Inzegening van het huis door Priester J. Ostyn

Dhr. Naessens, vertegenwoordiger van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap, knipt plechtig het lint door.

Het naambordje van de leefgroep wordt door een aantal bewoners aan de muur bevestigd. Het gebouw is nu officieel “open”…

Foto 22: … en de receptie kan beginnen! Ouders, kinderen en medewerkers van VOC De Rozenkrans genieten van een feestelijk drankje en hapje.

Ook de opvoedsters van de Zandcluyse zijn trots op hun nieuwe werkomgeving.


Dank aan Wendy Decru, VOC De Rozenkrans, voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.