Je was erbij > Overzicht

Politiezone Westkust ontvangt nieuwe commandant Franse Gendarmerie - Koksijde - 04/10/2006

Kapitein GOBINET is sinds kort de nieuwe commandant van de Franse gendarmerie compagnie van Duinkerke. Gezien de intense samenwerking tussen PZ Westkust en de Franse collega's werd de nieuwe bevelhebber ontvangen door de korpschef van de Westkust

Grensoverschrijdende samenwerking

Kapitein GOBINET is een echte aanwinst voor de verderzetting van de intense samenwerking tussen de politiezone Westkust en de Franse collega's. De Kapitein is bijzonder geïnteresseerd in internationale, grensoverschrijdende samenwerking. Tot voor kort was hij werkzaam bij Europol in Den Haag. Vandaag is hij bevelvoerder geworden van 9 brigades, 1 recherche-eenheid, 1 peleton steun en observatie, samen 160 man sterk.

PZ Westkust installeerde ondermeer een eigen radiopost bij de Franse collega's om op die manier directe verbinding te hebben met alle patrouilles in de grensstreek. Deze radioverbinding heeft ondertussen al haar nut bewezen. Bovendien vergadert de recherche van PZ Westkust geregeld met haar evenknie bij zowel gendarmerie als police nationale. Ook deze uitwisseling levert uitstekende resultaten.

Ontvangst aan de Westkust

Kapitein GOBINET, bijgestaan door z'n adjuncten luitenant FEBURIE en Major TIMMERMAN werden vandaag door hoofdcommissaris PAELINCK en commissaris GEERAERT ontvangen op het hoofdbureau van PZ Westkust. De kapitein kreeg er een uiteenzetting over de korpsstructuur, de werking van de politie en de balngrijkste actiepunten aan de Westkust. Zowel de kapitein als de Korpschef van de Westkust benadrukten het belang van de huidige protocolakkoorden en willen op hetzelfde elan verderwerken. De compagnie van Duinkerke is een uiterst belangrijke partner in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Deze doorgedsreven samenwerking zal ongetwijfeld bijdragen tot een nog grotere veiligheid in onze grensstreek.

Kapitein GOBINET, luitenant FEBURIE, Major TIMMERMN, Hoofdcommissaris PAELINCK en commissaris GEERAERT.

Dank aan Johan Geeraert (PZ Westkust) voor de info en foto.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.