Je was erbij > Overzicht

Dag van de leerkracht - Gemeenschapsonderwijs Diksmuide - 05/10/2006

Op donderdag 5 oktober werden de leerkrachten en onderwijzend personeel van het Gemeenschapsonderwijs Diksmuide in de bloemetjes gezet. Tijdens de middagpauze zorgden de directies voor een gezellige bijeenkomst.

Deze gelegenheid werd ook aangegrepen om de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs en het specifieke pedagogisch project van dit net in de verf te zetten. Het Gemeenschapsonderwijs onderscheidt zich immers duidelijk van de scholen uit het vrije net.

De missie van het Gemeenschapsonderwijs:

 1. De school richt neutraal onderwijs in waar er rekening gehouden wordt met elke filosofische, religieuze en politieke overtuiging en waar elke leerling en zijn ouders zich moeten kunnen terugvinden in die overtuiging.
 2. Elke leerling wordt in de school aanvaard, ongeacht ras, huidskleur, taal, maatschappelijke afkomst of geslacht. De leerlingen dienen open te staan voor andere culturen met hun eigen waarden en normen.
 3. Bij het overdragen van de kennis laat de school zich in de eerste plaats leiden door de nieuwe leerplannen, er wordt extra aandacht besteed aan zelfstandig werk, om het intellectuele, nieuwsgierige en levenslang leren te stimuleren.
 4. Buiten het overbrengen van kennis wordt er naar gestreefd om de leerlingen op te voeden tot een volwaardige maatschappelijke persoonlijkheid waarbij de eigenheid van het kind niet uit het oog wordt verloren.
 5. De leerlingen worden erop gewezen dat er binnen onze huidige maatschappij nog steeds een grote mate van ongelijkheid bestaat. De school leert hen hiermee omgaan en het accepteren.
 6. De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich op een passende manier assertief gedragen en over voldoende verbale capaciteiten beschikken om hun ideeën te verwoorden.
 7. De missie van het Gemeenschapsonderwijs. Het Gemeenschapsonderwijs heeft als opdracht de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel garanderen. Het waarborgt het grondwettelijke recht van de ouders en de leerlingen op kwaliteitsvol en open onderwijs met eerbiediging van de rechten van het kind en van de mens , zonder onderscheid van geslacht, afkomst, aard of overtuiging en met eerbiediging van de ideologische, filosofische en godsdienstige opvattingen van de individuele persoon. Het Gemeenschapsonderwijs richt zich op de ontwikkeling van de totale persoon en tracht met iedere leerling een maximale leerwinst te realiseren. Het Gemeenschapsonderwijs kiest voor een democratisch bestuur.

Sinds 1994 heeft de UNESCO (de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschappen en cultuur) 5 oktober uitgeroepen tot internationale Dag van de Leerkracht. Daarmee wil ze de belangrijke rol onderstrepen van de leerkracht. Ook België plaatste zijn handtekening onder het manifest. In vele landen krijgt die dag grote belangstelling. Bij ons komt dat moeizaam van de grond. Nochtans telt Vlaanderen 150.000 leerkrachten (eigenlijk zowat het grootste bedrijf van het land). Op de dag van de leerkracht is de basisboodschap overal dezelfde "Wij waarderen u". Op internationaal vlak gaat deze actie uit van Unesco.

Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van Unesco: "We kunnen onze woorden van waardering voor de leerkrachten niet vaak genoeg herhalen. We appreciëren het dat u voor dit belangrijk maatschappelijk beroep gekozen hebt en dat u er blijft voor gaan, ondanks en vaak dankzij de uitdagingen die het stelt. We waarderen de initiatieven die u neemt om deuren te openen van kennis en tolerantie voor elk meisje en elke jongen. We zijn ons bewust van wat uw beroep vraagt van u, van uw verantwoordelijkheden en uw rechten. We erkennen de moeilijkheid van uw werk en het feit dat u een professionele opleiding en goede werkomstandigheden nodig hebt om uw werk goed te kunnen doen. We appreciëren de zorg die u besteedt aan kinderen met bijzondere behoeften en uw bewustzijn dat alle leerlingen individuele behoeften hebben. We waarderen uw vaardigheid om te luisteren naar uw leerlingen. We roepen iedereen ter wereld op om een manier te zoeken om die waardering op een eigen manier te uiten."

Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk "waardering" is voor een maatschappelijk beroep als dat van leerkracht. De waardering die leerkrachten krijgen van ouders, leerlingen, collega's en de brede samenleving is vaak de drijvende kracht achter hun blijvend engagement. De meeste Vlamingen erkennen dat het beroep van de leerkracht "veeleisend" is en "sterk veranderd". 80 % van de Vlamingen merken op dat "de opvoedende taak van de leerkracht groter is geworden", vooral omdat de samenleving steeds ingewikkelder wordt en omdat de ouders minder tijd aan hun kinderen kunnen besteden.


Dank aan Bertrand Vande Ginste voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.