Je was erbij > Overzicht

15 jaar Ticket - Poperinge - 16/11/2006

Met grote honneurs werd in de Gotische zaal van het stadhuis van Poperinge 15 jaar Ticket gevierd. www.westhoek.be – Je was erbij, kon er zeker niet ontbreken. Hieronder vind je naast foto’s ook de integrale toespraken van stichter Pol Bonduelle, van de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher en uiteraard van de big chief publicaties (what’s in a name) Frans Deboeck.

Toespraak Pol Bonduelle – stichter Ticketmagazine, uw Westhoekmagazien

Beste Ticket-vrienden,

Toen ik een paar weken geleden door het Heuvelland reed, zag ik aan de rand van de weg een geel bord met zwarte tekst; “Oogsten vraagt tijd en geduld”. Met Ticket hebben we dit maar al te goed aan de lijve ondervonden. Het ligt zeker niet in mijn bedoeling hier het relaas van de voorbije 15 jaar te overlopen, dat kunnen jullie trouwens lezen in ons verjaardagsnummer. Nee, het is mij eerder te doen om het nu en het morgen. Met Ticket hebben wij de voorbije jaren een poging gedaan om vooral de culturele initiatieven in de regio te promoten, een staalkaart te tonen van het artistieke gebeuren en het verenigingsleven een platform te bieden. Bewust kozen wij steeds voor het openbreken van de zogenaamde “elitaire” wereld van de cultuur. Onze boodschap is er steeds ÈÈn geweest van positief denken zonder sensatiedrang en zonder leedvermaak. Kiezen voor cultuur is immers kiezen voor de kleur binnen onze maatschappij. Op lokaal niveau, en dan spreek ik over de Westhoek in zijn totaliteit, is het aanbod zo ruim dat we terecht kunnen spreken van een grootsheid in bescheidenheid. Ook Ticket heeft deze idee altijd als norm gehanteerd : “Het grote zien in de kleine dingen.” Het heeft boeiende verhalen opgeleverd, maar vooral een aantal mensen een podium geboden om hun visie, initiatieven en werk aan een breder publiek voor te stellen.

Nu maakt Ticket deel uit van de grote Passe-partout groep, of noem het familie, want het magazine werd als een zoon, met veel liefde en respect, geadopteerd. Het was een nieuwe wereld, waarin alles veel sneller gaat, een stuk groter is, met meer mensen, meer middelen. En alhoewel de zetel van de maatschappij in Leuven gevestigd is, was er van een Inbev-spirit zeker geen sprake. Integendeel. Het streekproduct kreeg alle respect. Het was een stukje droom, die Jean-Marie en ikzelf stilletjes koesterden, dat waarheid werd. Toch moest er rekening gehouden worden met,... je weet wel “Oogsten vraagt tijd en geduld”. Deze streek heeft een kleigrond. Ze zuigt je vast, maar geeft ook de grondstof en zuurstof om mooie dingen te maken. De Westhoek houdt vast aan tradities en heeft een aangeboren wantrouwen tegenover het “nieuwe”. Jammer genoeg wordt soms al te veel gedacht “wat eenmaal goed is, hoef je niet te veranderen.” Soms moet er gedacht worden “hoe kunnen we iets dat goed is, beter maken, zodat het ook in de toekomst goed blijft.”.

Ticket kan dat morgen bewijzen, daarover is met veel knowhow nagedacht, door mensen die professioneel met media bezig zijn en voortdurend de evolutie in die complexe wereld in het oog houden. De mediawereld verandert immers razendsnel, en je handhaven in dit landschap kan alleen als je doelbewust een persoonlijke richting kiest. “Doe wel en zie niet om”, zegt het spreekwoord immers. En dat heeft Ticket altijd gedaan. Het blad is immers altijd het resultaat geweest van teamwork. Een ploeg van medewerkers met elk een eigenzinnige visie, de een met een geslepen pen, de ander met een integere interviewmethode of een lens met een fantasierijke invalshoek. Het levert een boeiend geheel op, dat bewust verder gaat dan het louter informatieve en kleur weet te brengen in de soms al te tragische berichtgeving.

Dit is de weg die Ticket ook vandaag bewandelt, bewust de platgetreden paden vermijden, voortdurend op zoek gaan naar interressante gesprekspartners, kansen bieden aan nieuwe schrijvers en zorgen voor een vlot verteerbare mix van advertenties en informatie, weliswaar in een nieuwe verpakking maar met dezelfde kwaliteitsvolle inhoud. Originaliteit en persoonlijkheid heeft ook vroeger bewezen dat dit de enige juiste weg is. Wat er ook van moge gezegd, ik heb er het volste vertrouwen in dat de nieuwe familie rond Ticket heel bewust en met respect het geadopteerde kind verder zal opvoeden.

Ik ben er immers van overtuigd dat wij, en daarmee bedoel ik iedereen die ook maar op een of andere manier betrokken was en is bij Ticket, en zeker ons als “de pËres fondateurs”, geen grotere eer te beurt kon vallen dan door zelf verder te werken aan dit magazine. Door zelf, in deze uitdagende tijden, blijvend "pËre crÈateur" te zijn.

**********************

Speech Burgemeester Poperinge Christof Dejaegher

Mij valt de eer te beurt om u allen hier vanavond in de Gotische zaal van ons stadhuis hartelijk welkom te heten voor deze feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de 15de verjaardag van Ticket. Het gebeurt niet vaak dat we letterlijk tussen de vlaggen door het stadhuis betreden, dus wees allen inderdaad zeer hartelijk welkom op dit verjaardagfeest.

Mag ik dan ook meteen met de deur in huis vallen en de jarige oprecht geluk wensen met zijn of haar verjaardag? Ik mag dat niet alleen in eigen naam maar ook namens het Poperingse stadsbestuur doen, want het is uiteraard geen toeval dat de verjaardag van Ticket in Poperinge gevierd wordt!

Poperinge is eigenlijk een beetje de thuisbasis, de bakermat van Ticket en Ticket is verwekt uit de creatieve geest van enkele Poperingenaars met ondernemingszin, de nodige know – how en een gezonde dosis engagement. Ik herinner mij nog het prille begin, de eerste edities, het formaat, de bedeling, de wijzigingen die zich hebben voorgedaan tot het meer en meer een Poperings exportproduct is geworden. Ticket ademde en ademt de ziel van deze streek uit, een spiegel van het sociaal – culturele en economische leven van en in de Westhoek.

Dankzij de kwaliteit van Ticket is het zo’n exportproduct geworden, dat het ook in de werkelijke zin geëxporteerd is geworden naar de grotere groep van Passe – Partout.

Mag Passe – Partout als een moeder aanzien worden? Welnu, dan wachten de mensen van Passe – Partout nog enkele apejaren? Las ik niet in de column van het jubileumnummer dat Ticket zichzelf puberale trekjes aanmeet? Wellicht veranderen binnenkort het jasje, de haarsnit en de stijl, want pubers durven wel eens opstandig en tegendraads zijn. Maar pubers bereiden zich in hun jonge leven ook voor op wat komen moet.

En zoals in het jonge leven van de Poperingse pubers, is de markt van de info – en reclamesector best wel eens onstuimig, rumoerig en beweeglijk. Maar in het leven van een puber kan ook veel creativiteit verscholen zitten. Ik wens Ticket dan ook een behouden vaart op weg naar de adolescentie en volwassenheid in de vaste overtuiging dat het zijn Poperingse en Westhoekidentiteit op een toonaangevende wijze zal blijven uitdragen ingebed in de streek van het Hoppeland.

Maar dames en heren,

We mogen niet alleen over de jarige spreken, maar ook over de mensen die achter hem of haar nu nog schuilgaan of er in het verleden nog aan meegewerkt hebben. Elkeen van u heeft op de een of andere manier zijn of haar steentje bijgedragen aan een volwaardig en belangrijk medium in de ruime regio. Met creatieve en positieve mensen, echt bezig met wat rondom hen gebeurt, gaan de wereld en ook het kleine stukje wereld dat Poperinge is met goede moed vooruit. Namens het stadsbestuur wil ik in het bijzonder ook jullie allemaal feliciteren en bedanken voor wat geweest is en oprecht succes wensen met wat komen zal.

Een welkomstwoord mag niet de pretentie hebben een heuse redevoering te zijn. Jullie zijn in dit huis immers allen heel hartelijk welgekomen, mocht ik al zeggen. Ik wil het dan ook kort houden. Beste medewerkers van en betrokken bij Ticket, het ga u goed, het ga Ticket goed, het ga onze stad en streek goed.

Dank u wel.

*************

Speech Frans Deboeck – big chief van publicaties Passe Partout

Dank aan stadsbestuur en burgemeester Christof Dejaegher namens de media groep Corelio.

Beste mensen, klanten, Unizo leden, leden van het directie comité van Passe Partout, collega’s van harte welkom op dit feestelijke feest voor 15 jaar Ticket, in de gotische zaal van het stadhuis van dit landelijke, bedrijvige Poperinge. 15 jaar Ticket is voor Passe Partout meer dan u, waarschijnlijk vermoed, een heugelijke gebeurtenis. Immers minder dan een jaar geleden sloten wij een echt partnerschap met Pol Bonduelle en zijn kompanen. Een akkoord om als “jonge” media bedrijf voet aan de grond te zetten in West Vlaanderen, “een kleine stap voor de mens maar een grote stap voor het gratis media landschap in Vlaanderen, zo kort bij Roeselare maar allicht had Neil Amstrong dit niet ingedachte op de maan. Én gelukkig is de Westhoek na 88 jaar allang geen maanlandschap meer,
Godzijdank. Ticket is samen met Pas Uit en Passe Partout lid van de grootste media familie van België – Corelio.

Corelio is met de dagbladen De Standaard, Het Nieuwsblad, het Volk, De Gentenaar, Vers l’ Avenir in Wallonië, Jobad dagelijks nieuwsverstrekkend in miljoenen huiskamers. Met Woestijnvis bezorgen wij menig teevee kijker een gezellig “Man bijt hond” –avond, “schalkse ruiters” en “de slimste mens” laat ons eveneens intens genieten. Ticket is met ander woorden ingetrouwd in goede huize … of de bruidschat rijkelijk gevuld was voor de creatieve vaders moeten we even aan Pol vragen. Of er te leven valt met de schoonmoeder is misschien andere koek. Maar goed … Ticket … de gratis media werkt … hoe kan het ook moeilijk anders !

Passe Partout verdient elke week 4 miljoen lezers … één Belg op 2 leest ons. 100 % van alle Ticket’s vinden hun weg naar de keuken- en/of salontafel. Sommige nummers worden ruimschoots geconsulteerd in het “kleinste kamer” … en daar passeert iedere gezonde Westhoek’er. Daarom zeggen WIJ dat “your local medium” zijn … als variant op de slogan van die Leuvens brouwer. Die vandaag niet meer zo duidelijk voor hen. Trouwens kwam hun hop destijds niet uit deze streek !

Ticket is net als Pol’zoon 15 jaar geworden. De leeftijd waarop vele dingen kunnen veranderen. Om die leeftijd zijn het dikwijls de vorm der dingen die veranderen op 15 jaar – zoals ouders onderons weten – zijn de grove lijnen van de opvoeding getrokken. Ook bij Ticket – de vorm kan hier en daar onderhevig zijn aan “modernisering”. 100 maar de ziel, de drive, de “grond”-gebondenheid – bleef en blijft bewaard. Wij zijn blij dat tal adverteerders – klanten – van toe hun geloof in Ticket gestand houden, zo blijkt uit hun getuigenis in het feestnummer. Door onze klanten, de berichtgeving uit het dagelijks sociale, culturele
en economische leven tekenen wij voor de echte verankering in deze rijke poldergrond en blijven dit ook onversaagd verder doen …

Aan alle ouwe getrouwe klanten dank, 15 jaar dank! Aan alle nieuw ontdekkers … welkom. Laat ons werken naar de volgende generatie … dank !

Info en foto's: Andy Vermaut

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.