Je was erbij > Overzicht

Facelift kapel - Esen - 22/11/2006

Vandaag 22/11/2006 werd de symbolische eikenboom geplant aan de kapel O.-L.-Vrouw ter Hulpe te Esen. Gezien de legende spreekt van een beeldje dat gevonden werd in een eikenboom dat het begin was van de bouw van deze kapel werd deze boom nu gepland als symbool van de opstart van het project dat Esenaars en Diksmuidenaars nu hebben opgestart voor de totale vernieuwing van het interrieur van de kapel, die dan zo goed als het kan de toestand van voor 1914 zal weergeven.

2734 De heer Vincent Cauwelier die samen met Frans Saint Germain de touwtrekkers van het project zijn.

De vroegere pastoor en G. Vanthuyne en Bart Malfait, de huidige pastoor helpen Vincent met het aanvoeren van de aarde rond de versgeplante eikenboom.

2744: Het parochieteam keurt de werken.

Met een ruggesteuntje van de mannen van de groendienst van Diksmuide staat de jonge maar mooie eikenboom op zijn plaats als symbool van de grote start van de geplande werken aan de kapel.

Vincent licht zijn plannen toe.

Klik hier voor het persbericht.

Toch zijn er nog wonderen
Kapel O.- L.-Vrouw ter Hulpe krijgt een facelift.

Er broeden in de deelgemeente Esen Diksmuide prachtige plannen om de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Hulpe een volledige gedaante verwisseling te laten ondergaan.

Deze kapel dateert uit de 17 de eeuw en heeft altijd een ereplaats gehad bij de bevolking van Esen en het omliggende. Er is elk jaar nog altijd een noveen die start op 2 juli. Maar zoals een beetje op veel plaatsen is de volkstoeloop niet zo bijzonder meer. Toch hebben enkele vooraanstaande personen uit de dekenij Diksmuide en vooral uit Esen, het plan opgevat deze kapel in al zijn glorie terug in de belangstelling te brengen en de devotie naar Onze lieve Vrouw toe te herstellen.

Wat zijn de plannen?

De vloer vernieuwen en voorzien van vloerverwarming, herstellen van de vensters, de muren injecteren tegen opstijgend vocht, nieuwe inkomtrap en toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers. Nieuw altaar in lichte barokstijl met vier opstaande zuilen en stralende ster boven de beeldenkoepel. Op de noordermuur komt een mooie grote schilderij waar de legende wordt in afgebeeld en ook verwijzing naar WOI. Nieuwe beelden in hout zijnde, een groot Mariabeeld en een beeld van pater Pio. ( Er is in Diksmuide een grote verering van pater Pio en in de kapel is er nu reeds een beeldje aanwezig. In de kapel kan men dan beiden aanbidden en vereren).

Een klein dokzaal zoals vroeger met een klein orgel met vijf speelfluiten en de nodige registers. (Momenteel zijn onderhandelingen aan de gang met de firma Loncke die nog zo’n orgel in bezit heeft) Dit dokzaal wordt ondersteund door een glazen wand. De kleine kopie van O.-L.-Vrouw die nu boven de uitgang hangt gaat terug vooraan in de kapel boven de deur van het sacristie. (Dit op vraag van vele Esenaars) Het huidige beeld krijgt een ereplaats in de hoofdkerk. De huidige lambrisering verdwijnt en wordt vervangen door een speciale afwerking die schokbestendig is.

Het volledige “Wees gegroet” komt terug op de muren gedrukt en gepatineerd. Buiten komt een speciale kas voor het branden van kaarsen. De omgeving rond de kapel krijgt een opknapbeurt. In de drie nissen in de voormuur worden nieuwe beelden geplaatst.

Waarom wil men dit project uitwerken?

Volgens de initiatiefnemers is er een vraag van bepaalde mensen en die dit uiten in het boek, dat in de kerk van Diksmuide ligt, waar wensen voorkomen van jongeren (en ook anderen) om een gebedsplaats te vinden die niet te groot is en warmer aanvoelt. Men wil tegemoet komen aan de jongeren die dit min of meer lieten blijken op de wereldjongerendag en op 1 november viering in Brussel aldus Vincent Cauwelier. Dat men daarbij ook pater Pio wil aansluiten is een beetje diegenen betrekken die een grote sympathie hebben voor deze devotie en er in Diksmuide een grote gebedsgroep en verering is.

Wie zijn de bezielers om deze kapel terug haar glorie te geven van voor 1914?

De heren Vincent Cauwelier en Frans Saint Germain zijn de voormannen die deze plannen willen verwezenlijkt zien. In die optiek richten zij binnenkort een VZW op. Alles gebeurd in samenspraak met de kerkfabriek, de stad en dekenij van Diksmuide. De medewerking is al toegezegd van de kerkfabriek van Esen, de dekenij van Diksmuide , pastoor deken Roland Hemeryck, het bisdom Brugge, de het parochieteam van Esen. Alle dekenijen van West-Vlaanderen. Zij doen ook beroep op alle verenigingen van de Westhoek en van Esen en Diksmuide. En vooral op sponsors die daar willen aan meewerken met geldelijke steun. (Nu zijn er reeds meerderen bereid om het project te steunen.) Men zal ook onderzoeken van welke instanties er subsidie kan verkregen worden.

In die optiek willen zij bij de jongeren hun plannen ook uitleggen. Zij willen de medewerking van jeugdverenigingen en andere door verkoop van kaarten aan een benefietavond of ander gebeuren. De streefdatum voor de inhuldiging is de noveen van 2 juli 2008.

Info en foto's: Roger Haesaert

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.