Je was erbij > Overzicht

De populairste burgemeester van België neemt het peterschap op van de minionderneming KTA - KA - Diksmuide - 17/11/2006

Burgemeester van Mesen, Sandy Evrard, één van de vijf populairste burgemeesters van het land, nam tijdens de Algemene Vergadering voor alle aandeelhouders en sympathisanten het peterschap op van de minionderneming "Dolcé Pizza".

Het KTA en KA Diksmuide kent reeds een lange traditie om de laatstejaars uit de richting TSO slagerij en ASO economie aan de slag te zetten in hun eigen onderneming. Het project is intussen een van de visitekaartjes van de school in het voorbije decennium. In de openingstoespraak van Dhr. Pol Viaene, Directeur van de school, onderstreepte hij vooral het belang van een minionderneming. o.a.

 • voor de school: netwerkvorming met het bedrijfsleven, invulling van de eindtermen, ervaringsgericht onderwijs, schooloverstijgende activiteit
 • voor de leraren: studentgerichte onderwijsmethode nauwere band met de leerlingen zelfsturend en actief leren gemotiveerde leerlingen, vakoverschrijdende eindtermen
 • voor de leerlingen: leerlinggerichte onderwijsmethode zelfsturend en actief leren visitekaartje voor toekomstig solliciteren
 • voor de bedrijven: jeugd aanzetten tot ondernemerschap bekwame, toekomstige medewerkers vinden.

Tijdens deze druk bijgewoonde vergadering met o.a. Kaat Creupelandt, Coördinator mini-ondernemingen West-Vlaanderen werden door de enthousiaste en gemotiveerde leerlingen de toekomstplannen van de kersverse minionderneming voorgesteld. De structuur van de minionderneming Dolce pizza stemt perfect overeen met die van een echt bedrijf. Aan het hoofd staat een gedelegeerd bestuurder met vlak onder hem een technisch, commercieel, administratief en financieel directeur. Alle directeurs hielden een toespraak waarin ze hun visie en verwachtingen voorstelden.

Na zijn prachtige inhoudelijke speech met een duidelijke ondernemersboodschap voor de jonge ondernemers in spe, sneed de Burgemeester van Mesen, Sandy Evrard de eerste heerlijk gebakken reuzenpizza aan als sluitstuk van het officiële gedeelte. Daarna volgde een uitgebreide receptie voor alle aanwezigen. Iedereen kreeg die avond in de plaats van de traditionele aperitiefhapjes, "Pizza Dolce" aangeboden door de ijverige leerlingen. Op deze manier promoten zij hun grootse project naar de aandeelhouders en organisatoren van evenementen toe.

De leercoaches Yannick Maes, Filip Callens en Bertrand Vande Ginste begeleiden de jonge ondernemers tijdens het volledig traject. Het project Mini-onderneming is een initiatief van de Vlaamse Jonge Ondernemingen, gesteund door de Vlaamse regering.

Info: www.dolcepizza.be

Redactie en foto: Bertrand Vande Ginste

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.