Je was erbij > Overzicht

DemoDag Landschapsbeheer - Zillebeke - 30/05/2006

Het kader van het Interreg III programma ‘Landschap zonder Grenzen: een kwaliteitsimpuls’ werd aangegrepen om een studie-opdracht uit te werken rond inventarisatie van vernieuwende machines en technieken voor het onderhoud van het landschap. Deze studie wordt momenteel uitgevoerd door het ‘Innovatie en Kenniscentrum Groenmanagement‘ van de Katho.

Naast deze inventarisatie werd op dinsdag 30 mei 2006 in het Bezoekerscentrum De Palingbeek ook een demonstratiedag ingericht. Op deze demodag werden o.a. machines gedemonstreerd voor het knotten van bomen, het snoeien van hagen en hebben, het beheer van bermen, het beheer van wandel- en fietspaden,…

Naast demonstraties konden de bedrijven hun aanbod bekend maken via een informatiemarkt.

Deze DemoDag richtte zich vooral naar overheden en andere terreinbeheerders, maar ook naar loonwerkers, tuinaannemers of zelfs landbouwers die in landschapsbeheer een zinvolle nevenactiviteit zien.

Deze DemoDag was een samenwerking van de provincie West-Vlaanderen, de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer & Polder, het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (PROCLAM), het Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw vzw (PCLT-Roeselare), de Vlaamse Overheid en natuurlijk het Innovatie en Kenniscentrum Groenmanagement (KATHO).

Enkele sfeerbeelden:

Op de smalle wegen rond het provinciaal Domein De Palingbeek was het in de voormiddag aanschuiven tussen allerlei machines.

Op de binnenplaats van het bezoekerscentrum werden verschillende machines tentoongesteld.

Vanaf 13u konden geïnteresseerden terecht op de infomarkt.

Coördinator van het gebeuren Stefanie Delarue verwelkomde de bezoekers.

Dirk Cuvelier (coördinator Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels) en Filip Boury (projectleider ‘Landschap zonder Grenzen’) zijn een en al aandacht.

Ook de Franse partners van het Interreg-project hadden veel belangstelling voor deze (tweetalige) DemoDag.

hakselen,

haagscheren,

waren enkele van de demonstraties.

Na het maaien (met afzuigen) van de wegbermen

kan men de wegboorden ‘schoonborstelen’.

Er werd ook de nodige aandacht besteed aan het - bestrijdingsmiddelen vrij - bestrijden van onkruid op o.a. dolomietpaden:

mechanisch

of ‘branden’

Info en foto's: Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.