Je was erbij > Overzicht

Tentoonstelling De Graanfluisteraars - Veurne - 12/05/2006

Op vrijdagavond 12 mei 2006 werd in het Bakkerijmuseum te Veurne de tentoonstelling "De Graanfluisteraars - Boeren, bakkers en brouwers" officieel geopend.

Verwelkoming.

Rik Ascrawat, voorzitter ad interim van het Bakkerijmuseum: "Het Bakkerijmuseum werd in 1985 geopend door Walter Plaetinck en zijn echtgenote. De regionale samenwerking in het Museumplatform Westhoek (Bakkerijmuseum, Mout- en Brouwhuis De Snoek en het Openluchtmuseum te Izenberge) was voor ons belangrijk. Het maakt de 3 afzonderlijke musea samen sterker. En de tentoonstelling die we vandaag openen, is een grote meerwaarde voor het museum."

Toon Toelen, projectmedewerker bij het Centrum voor Agrarische Geschiedenis: "Grondig historisch onderzoek is belangrijk. Maar ook de mondelinge geschiedenis mag niet vergeten worden. Mensen die vertellen over hun verleden kunnen ons veel leren. De verhalen van deze mensen brengen de cijfers en het verleden tot leven".

Hij vervolgde met het thema van de tentoonstelling: "De keuze voor graan was evident door de aard van de 3 musea. Het graan verbindt de musea met elkaar. Graan speelde een belangrijke rol in de Westhoek in de 19e en 20e eeuw. We hebben in de tentoonstelling de nadruk gelegd op de beroepen achter het graan: boeren, bakkers en brouwers. Deze beroepen zijn bijzonder boeiend en de evolutie in deze beroepen vertoont veel gelijkenissen: professionalisering, de opkomst van de techniek en de vele vakverenigingen. De drie beroepen hadden vroeger alle drie een hogere sociale status, weinig vrije tijd en het waren typisch mannenberoepen".

Hij besloot: "De tentoonstelling is in de drie musea tegelijk opgesteld. In elk museum staan er een aantal borden en er is een wedstrijd voor de jongeren (oa. via internet). De winnaar krijgt zijn gewicht in taart. Daarnaast wordt op 21 mei de Graanroute ingereden, een fietsroute die de drie musea met elkaar verbindt. En tenslotte wordt in juni 2006 een publicatie voorgesteld. Dank aan alle sponsors en collega's van de 3 musea en de vele vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Dank vooral ook aan de vele geïnterviewden voor hun verhaal".

Gunter Pertry, gedeputeerde voor Cultuur en Onderwijs had het over de samenwerking tussen de drie musea: ""De Westhoek wil zijn variaties aan erfgoed ten volle uitspelen en alle kansen en potenties van zijn erfgoed benutten. Naast het gekende erfgoed uit de eerste wereldoorlog, is het van belang om het agrarisch erfgoed van de Westhoek te valoriseren. De Westhoek heeft heel wat te bieden aan ambachtelijke musea die de ziel van dit gebied blootleggen. Zowat alle aspecten van het rurale verleden van de Westhoek zijn wel ergens terug te vinden in een museum: van tabaksteelt tot hoppeteelt, van kaas rijpen tot brood bakken, van de brouwerij tot de visserij en van de landbouw op het veld tot het leven in het dorp".

Hij vervolgde: "De provincie West-Vlaanderen heeft daarom ook in 2004 dit project opgestart. Hoofddoel van het samenwerkingsverband met de nieuwe naam Westhoek Streekmuseum is om de werking van de musea beter op elkaar af te stemmen en samen tot een grotere slagkracht en meer "market power" te komen dan elk museum individueel. Het Westhoek Streekmuseum blijft groeien: de Oude Kaasmakerij in Passendale, het Hopmuseum in Poperinge en het Tabaksmuseum in Wervik zijn ook toegetreden".

Jan Verfaillie, burgemeester van Veurne, had niet echt een speech voorbereid. Hij wees vooral op het grote toeristische belang van het Bakkerijmuseum voor de de stad Veurne en de daar bijhorende positieve impact op de lokale economie.

De handen uit de mouwen steken.

Gedeputeerde Pertry was iets te enthousiast en brak zijn graanschop. Of deugde het materiaal niet?

Verantwoordelijken van de drie musea steken een handje toe.

Veel volk op deze opening.

In het museum staan een aantal borden met telkens een aantal opdrachten.

Enkele beelden van de tentoonstelling.

De vele soorten graan.

Toelichting bij de tentoonstelling.

Aandachtig luisteren de genodigden.

Tijd voor een drankje van de brouwers.

En de afsluitende receptie.

De mooie schuur van het Bakkerijmuseum.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.