Je was erbij > Overzicht

Dorpskernvernieuwing en gemeenschapscentrum - Jonkershove - 13/05/2006

Groot feest op zaterdag 13 mei in Jonkershove, deelgemeente van Houthulst. Het einde van de realisatie van de dorpskernvernieuwing en de opening van het gemeenschapscentrum stonden immers op het programma.

Concert door de vier muziekmaatschappijen van Houthulst.

Het mooie vernieuwde plein.

De vernieuwde doortocht door het dorp.

Niets dan blije gezichten.

Optocht naar het gemeenschapscentrum.

De nieuwe zaal.

De notabelen

en de mensen van Jonkershove zijn massal opgekomen.

Onthulling van de gedenkplaat door de burgemeester.

Applaus.

Het officieel doorknippen van het lint door burgemeester Joris Hindryckx.

Enkele beelden van de nieuwe zaal.

Tijd om te klinken op deze mooie realisatie.

Ook de gemeentelijke muziekschool heeft zijn intrek genomen in het nieuwe gemeenschapscentrum.

Ook wij willen graag op de foto !

Een bomvolle zaal.

Verwelkoming door Maya Vervaeke, voorzitter van de cultuurraad van Houthulst: "Nauwelijks 2 jaar geleden werd de eerste steen van dit nieuwe gebouw gelegd. Dit gloednieuw gebouw is een wissel op de toekomst. Ik doe een oproep tot het verenigingsleven, het sociaal kapitaal van onze gemeenschap, om meer grensoverschrijdend te werken en samen te werken. Cultuur, daar moeten mensen van genieten en daar kan er nooit genoeg van zijn."

Gedeputeerde Jan Durnez was de volgende spreker: "Dit project is meegegroeid vanuit de gemeenteraad en vanuit het denkwerk in de Westhoek om de kleine leefgemeenschappen leefbaar te houden. De aandacht voor de woonomgeving van de mensen is belangrijk. Ik kan u tevens meedelen dat het fietspad tussen Merkem en Jonkershove zeer binnenkort door de provincieraad zal goedgekeurd worden. Bij de realisatie van deze werken werden de bewoners zeer nauw betrokken. Er werd met zeer veel mensen gesproken en dat is belangrijk."

Burgemeester Joris Hindryckx was moe maar vooral tevreden: "We hebben de handen in elkaar geslagen om de cirkel van het verlies van een dorpskern te doorbreken. Ik herinner mij een vergadering in 1999 met Niek Deroo, Maria Vandenbussche en mezelf waar we dit dossier bespraken. Jonkershove voldeed aan de voorwaarden voor Europese steun. Mijn dank gaat hier zeker naar Niek Deroo die ons begeleidde vanuit het streekhuis Esenkasteel."

Hij vervolgde: "Voor het concept konden we rekenen op de steun van Bob Van Reeth, de Vlaamse bouwmeester. We konden rekenen op 1 miljoen EUR Europese en provinciale steun. De gemeente zelf betaalde 2 miljoen EUR. We realiseerden zowel de dorpskernvernieuwing als een nieuwe culturele infrastructuur. Architect Christian Rapp speelde een belangrijke rol. En het was niet altijd gemakkelijk omdat de nood aan modernisering vaak lijnrecht staat tegenover de weerstand aan vernieuwing. We hebben echter alle actoren op een lijn gekregen en ik benadruk hier de zeer positieve rol van de kerkfabriek van Jonkershove die inzag dat verandering een noodzaak is. Jonkershove ligt in het midden van groot Houthulst en ik verklaar hierbij dan ook Jonkerkshove als culturele hoofdstad van groot Houthulst."

Architect Christian Rapp benadrukte dat hij veel geleerd heeft van de lokale cultuur: "Ik heb geleerd dat het belangrijk is om het vertrouwen van de Belgische opdrachtgever te genieten. Ik ben fier op deze realisatie en ben een beetje Belg geworden tijdens de afgelopen vier jaar."

Schepen Eddy Clauw was de laatste spreker van dienst: "Reeds heel wat activiteiten hebben hier plaats gevonden om de mensen van Jonkershove warm te maken. We installeerden een stuurgroep die ons moet helpen bij het beleid en tevens een rol moet spelen in de programmatie. Vele verenigingen hebben in het nieuwe gemeenschapscentrum een nieuwe thuis gevonden voor een concert, een optreden, een tentoonstelling, ... De centrale ligging van het nieuwe centrum is voor onze gemeente een troef."

Maar het culturele aanbod moet verder uitgebreid worden. Samenwerking met andere culturele partners is belangrijk en we willen ook met andere gemeenten samenwerken. Ik hoop dat idereen overtuigd wordt van de meerwaarde van dit gemeenschapscentrum", aldus de schepen van cultuur.

Daarna was het tijd voor een uitgebreide receptie.

Alles wordt in gereedheid gebracht voor het optreden van Subliminal op zaterdagavond.

Terwijl Graffitti zorgt voor de muzikale noot op de receptie.

Proficiat aan allen die hebben meegewerkt aan de realisatie van de dorpskernvernieuwing en de realisatie van het gemeenschapscentrum.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.