Je was erbij > Overzicht

Nieuwe actie 'Graag traag' - Houthulst - 01/05/2006

De eerste ACW-actie 'Graag traag' op 15 januari 2004 werd gevoerd in samenwerking met de scholen van Groot-Houthulst. Er werd een grote optocht gehouden in Jonkershove met medewerking van de schoolkinderen. In Jonkershove werden er door de schoolkinderen speciale borden geschilderd. Ze zijn nu nog steeds terug te vinden in het straatbeeld en hebben hun doel niet gemist. De affichecampagne die enkel via de scholen gevoerd werd was eveneens succesvol.
Momenteel hangen er nog steeds vensteraffiches in alle deelgemeenten. De eerste actie werd breed uitgesmeerd in de pers. Er was ook een beeldverslag op Focus TV en een reportage op Radio 2.

Wat is er sedertdien gebeurd ?

De eerste actie was zeker geen eendagsvlieg. Kort daarna stak het ACW de koppen opnieuw bij elkaar met de bedoeling om een nog ruimere groep aan te spreken. Dit leidde op 6 juni 2004 tot een bijkomende actie naar aanleiding van de autozegening in Sint-Kristoffel. Hierbij werden liefst 750 folders uitgedeeld met tips voor een verkeersvriendelijk weggedrag.

In de loop van de maand juni 2004 was er een onderhoud met het Schepencollege. De volledige lijst met aandachtspunten werd door het ACW overhandigd .
Dit leidde al bij de start van het nieuw schooljaar 2004-2005 tot de eerste resultaten, want alle schoolkinderen van Groot-Houthulst kregen gratis fluo-jasjes van de gemeente. Dit werd ook in de volgende schooljaren telkens herhaald.

Waarom een nieuwe actie ?

Met het einde van de huidige legislatuur in zicht werd er onlangs een overzicht opgemaakt van de gerealiseerde punten. Het ACW stelt vast dat heel wat ingediende aandachtspunten gerealiseerd werden. Uit dank voor de aandacht van het Schepencollege wenst het ACW nu over te gaan tot het overhandigen van de mascotte van de actie. De schildpad staat voor traag en veilig verkeer en niet voor trage aanpak.

Tevens wil het ACW de aandacht vestigen op enkele punten die nog voor verbetering vatbaar zijn. De tweede actie 'Graag traag' richt zich tot alle inwoners van de gemeente. De nieuwe vensteraffiches worden in eerste instantie via de schoolkinderen bedeeld. Om nog meer mensen bij de actie te betrekken is er in de loop van deze week een algemene busbedeling in Groot-Houthulst. Het is de bedoeling dat nog meer mensen bewust worden van de problematiek van het te snelle verkeer in onze gemeente.

De organisatoren hopen dat heel wat mensen de moeite zullen doen om een affiche op te hangen aan het raam of in de auto.
Het is de bedoeling dat IEDEREEN die door Groot-Houthulst rijdt onmiddellijk aangemaand wordt om snelheid te minderen door de vele affiches die het straatbeeld kleuren.

Het ACW is ervan overtuigd dat de tweede actie minstens even succesvol zal zijn als de eerste. De bestuursleden rekenen ook nu op de medewerking van de pers om ruime aandacht te schenken aan dit gebeuren en op de medewerking van het Schepencollege om de resterende knelpunten grondig aan te pakken.

Info en foto's: schepen Eddy Clauw.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.