Je was erbij > Overzicht

RTC-project KTA - Diksmuide - 23/04/2006

Toespraak Pol Viaene, directeur KTA Diksmuide, n.a.v. de voorstelling RTC-project Computer Integrated Manufacturing

Geachte aanwezigen,
Mag ik Uw aandacht voor de Heer Yvan Cauwelier, voorzitter van het Regionaal Technologisch Centrum Westhoek-Middenkust.

Hartelijke dank, meneer Cauwelier.

Geachte Heer Minister,
Geachte leden van het Stadsbestuur,
Geachte leden van de Raad van Bestuur van het RTC,
Geachte genodigden,

Als directeur van het KTA van Diksmuide heet ook ik U namens mezelf en mijn hele team van harte welkom op deze voorstelling van ons luik van het RTC-project rond Computer Integrated Manufacturing.

Dit project met de letternaam CIM, is een goedgekeurd project uit de opstartperiode van het RTC Westhoek-Middenkust, een opstart die ik zeer intens heb meegemaakt als bestuurslid. Tijdens deze opstartvergaderingen hebben wij met de stichtende leden zeer uitvoerig gedebatteerd over de doelstellingen van het RTC. Het CIM-project is mijns inziens dan ook het project waarin de RTC-doelstellingen, zoals die door de voorzitter Yvan Cauwelier werden geschetst, het best en het uitvoerigst tot uiting komen.

Vandaag krijgt U te zien hoe in onze school dit gezamenlijk RTC-project geleid heeft tot een serieuze opwaarding van de opleiding die onze jongeren in de afdelingen Basismechanica, Werktuigmachines en Elektromechanica krijgen.

Sta me toe om even een korte historiek te schetsen.

Voor de oprichting van de Scholengroepen in het jaar 2000 startte de Rago, de koepel van het Gemeenschapsonderwijs, een gezamenlijk project om zoveel mogelijk scholen van een CNC-freesmachine te voorzien. Uiteindelijk werd er één toestel aangekocht per scholengroep. Aangezien het KTA Diksmuide een lange traditie van metaalopleiding had, werd het toestel hier geïnstalleerd. De pedagogische adviseurs van ons net deden de aanbesteding en hun keuze viel uiteindelijk op het toestel Chevalier 2033, een uitstekende keuze, zo bleek achteraf.

Met dit toestel, dat U straks in werking zult zien, moesten de leerlingen oorspronkelijk programmeren in ISO en Shopmill. Het instellen van het toestel moest gebeuren aan het toetsenbord van de machine zelf, de sinumeriek. Er werd ook een didactisch sinumeriektoestel aangekocht, waarop de leerlingen konden oefenen.

Korte tijd daarna deden wij een investering van 10 nieuwe PC's, om te leren programmeren in shopmill. Dit programma kon gebruikt worden voor het effectief maken van een stuk op onze cnc-freesmachine.
De programmering in Deckel voor matrijzenbouw werd ook aangeleerd, maar het effectief maken van het stuk kon toen alleen nog maar in het KTA Brugge. Onze leerkrachten en leerlingen gingen dan ook enkele keren per jaar naar het KTA Brugge om er de geprogrammeerde stukken te maken. Dit was uiteraard geen ideale situatie.

Eén van de eerste projecten die door het RTC werden goedgekeurd, was het CIM-project van het VTI Poperinge. Toen ik als bestuurslid van het RTC het project ter plaatse ging bekijken, was ik aangenaam verrast toen ik vaststelde dat het VTI Poperinge zijn keuze had laten vallen op precies hetzelfde CNC-freestoestel als het onze: een Chevalier 2033. Dit bood duidelijk kansen op een grotere samenwerking…

Onder impuls van Tofam en dan vooral de Heer Steven Van Eeckhaut, werd het project Link Mechanica geboren en werden Het KTA Diksmuide, het VTI Diksmuide, het VTI Poperinge, de VDAB, het VTI Veurne en het VTI Oostende in het project opgenomen.

Het KTA Diksmuide, dat reeds beschikte over een Chevalier 2033, kreeg o.a. 10 nieuwe zware computers, een A3-printer, een beamer en een voorinstelapparaat om de lengte van het snijgereedschap van de CNC-machine juist in te stellen.

Wij kochten zelf het tekenpakket Solid Edge V17 en kregen van het RTC nieuwe software voor Shopmill op XP.

Deze investeringen betekenden voor onze leerkrachten en leerlingen een serieuze sprong voorwaarts, want nu kon op een nog efficiëntere manier gewerkt worden.

Enkele weken geleden kreeg onze school een doorlichting van het Departement Onderwijs. De aanwezigheid van het RTC-project, de samenwerking met andere scholen en de contacten met de bedrijfswereld werden door de inspectie als zeer positief ervaren.

Tijdens de demonstratie zullen de leerkrachten U straks tonen hoe de leerlingen te werk gaan:
Eerst wordt een tekening gemaakt in Solid Edge, zowel in parts (d.i. fase per fase) als in draft (d.i. de tekening in zijn geheel).
Daarna wordt het programma vervaardigd in Shopmill en doorgestuurd naar de Sinumeriek aan de CNC-machine.
Vervolgens wordt de lengte van de snijgereedschappen bepaald met het instelapparaat en dan kan het maken van het stuk beginnen.
In principe kan zo'n stuk (TONEN) in twee minuten gemaakt worden, maar om didaktische redenen wordt er trager gewerkt.

Tot zover deze korte historiek en schets van de werkwijze.

Ik wil U tot slot nog vermelden dat onze leerlingen al vanaf het 3de jaar beginnen te werken met CNC draaien en frezen.
In het 5de en 6de jaar BSO en TSO gaan ze ook telkens een week naar het VDAB-centrum om het CNC-draaien onder de knie te krijgen. In het 7de leerjaar specialiseren ze zich verder en doen ze uitgebreide stage-ervaring op.
Wij zijn er dan ook trots op dat dank zij het RTC en de op school aanwezige technische uitrusting, maar zeker ook dank zij de enorme inzet en gedrevenheid van ons lerarenteam onze leerlingen door de bedrijven uit Diksmuide en omgeving met open armen worden ontvangen. Zo werken talrijke van onze afgestudeerden bij o.a. de firma's Clametal, Packo, Vanderschuren en Tilcon.

Het hele verhaal van de Link Mechanica en het RTC Westhoek-Middenkust is volgens mij dan ook een echte win-win-situatie geworden.

Tot slot wens ik ik ook nog eens heel speciaal de voorzitter Yvan Cauwelier te bedanken, die reeds enkele jaren heel veel van zijn energie heeft gestoken in het RTC. Bedankt, Yvan.

Mag ik U dan uitnodigen om een bezoek te brengen aan de werkplaats en een korte demonstratie bij te wonen.

Hieronder een aantal foto's van dit bezoek:


Proficiat aan het KTA en het RTC met deze nieuwe realisatie.

Info en foto's: www.ktadiksmuide.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.