Je was erbij > Overzicht

Opening doortocht - Dikkebus - 19/05/2006

Op vrijdagavond 19 mei 2006 werd de doortocht van Dikkebus, na 15 maanden werkzaamheden, opnieuw geopend. Hieronder een aantal foto's van de nieuwe doortocht door het dorp.

Komende van Ieper.

Nieuwe bomen, nieuwe fietspaden, nieuwe parkeerstroken, nieuw wegdek, nieuwe rioleringen, nieuwe voetpaden, ... kortom alles nieuw.

Aan elke kant van het dorp werd een soort poort gemaakt om de snelheid van het verkeer af te remmen.

We pikken in op de kroegentocht die voorafging aan de officiële opening.

Onder begeleiding van het muziekkorps De Vijverzonen op stap doorheen Dikkebus.

Tijd voor het knippen van het lint door Hubert Decraemere van de administratie Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.

Applaus want het mag zeer gezien worden.

Deze jongens genieten nog even van de verkeersvrije straat.

Volgende halte.

Ook de muzikanten hebben dorst ... dus moet het instrument maar eventjes den boom in.

De officiële opening vond plaats in het cultureel centrum.

Schepen Danny Suffys: "We hebben er 25 jaar lang over gepraat, maar oef, na 15 maanden zijn we er vanaf. We hebben stof, modder, overstromingen, overspanning, te lage spanning, een zeer stille Dikkebusseweg, ... meegemaakt. We hebben geleerd dat de Fransen geen omleidingen kennen en overal door reden. Maar we hadden een goede wijkagent (nvdr. spontaan applaus in de zaal!) en goede aannemers".

Hubert Decraemere van de administratie Wegen en Verkeer West-Vlaanderen was de volgende spreker: "Het tracé van Amerika tot Congé kunnen we vandaag heropenen (nvdr. de twee cafés aan elke kant van het dorp). We hebben een ganse weg afgelegd om dit te realiseren. Alles startte met het afsluiten van een mobiliteitsconvenant tussen de stad Ieper en het Vlaamse gewest zodat er een gedeelde financiering kon komen. De aanbesteding van de werken gebeurde op 30/09/2004. We hebben ons best gedaan om de lokale bevolking te informeren. In totaal hebben de werken ongeveer 2,8 miljoen EUR gekost waarvan de helft voor het Vlaamse Gewest en de helft voor de Stad Ieper. Deze laatste kon een subsidie krijgen voor 75 % van haar deel van de financiering."

Hij vervolgde: "We hebben aandacht gehad voor de zwakke weggebruiker en gezorgd voor traag verkeer door de aanleg van een verkeerspoort aan beide zijden van het dorp. We wilden de omgeving opnieuw aangenaam maken en zorgden voor een nieuwe verlichting. Mijn dank aan allen die dit mee hebben gerealiseerd."

Een volle zaal.

Schepen Vandenberghe van de stad Ieper dankte allen die meegewerkt hebben aan de realisatie van de nieuwe doortoccht. "We hebben aandacht gehad voor ene betere verkeersveiligheid en een betere verkeersleefbaarheid en de ondersteuning van de zwakke weggebruiker. De doorstroomfunctie van het verkeer moest behouden blijven. Ik dank alle mensen van Dikkebus voor hun begrip. Het resultaat mag gezien worden", aldus de schepen.

Namens de dorpsraad van Dikkebus was Hugo Nuytten de laatste spreker van de avond: "Ik woonde vele vergaderingen bij en was aldus de link tussen de instanties, het stadsbestuur en de bewoners. De vragen van de dorpsraad kregen de nodige aaandacht en de neuzen stonden meteen in dezelfde richting. Ons dorp is van aanzien veranderd en het is klaar voor de toekomst. Dank aan allen".

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.