Je was erbij > Overzicht

Gierzwaluwen in Sint-Bernardus - De Panne - 14/05/2006

Ondertussen is de maand maart aangebroken. Wellicht maken de gierzwaluwen nu hun valiezen om naar onze contreien te vertrekken. Het wordt een niet te onderschatten tocht. Maar als gierzwaluw moet je er iets voor over hebben. Wij hebben er ook iets voor over, veel zelfs ! Na het bekend maken van de nakende sloping van het oude hotel 'Arcade' en het verschijnen van het artikeltje in de Sint-Pieterskrant is er één en ander gebeurd.

Toen ik schepen voor milieu Decoussemaecker hierover aansprak, was het duidelijk : hij had het ook gelezen. Het gierzwaluwenverhaal zou zijn vervolg krijgen. Hier had het wel recht op. Het gemeentebestuur beloofde haar volle medewerking. De mogelijkheden waren beperkt. De plannen van de nieuwe residentie Arcade bieden weinig kansen om speciale neststenen of gierzwaluwpannen te voorzien. Er zijn te weinig muren met een vrije hoogte van minstens 3 meter telkens zitten dakkapellen of balkons in de weg. In de bouwvergunning die werd verleend, was ook niets voorzien voor gierzwaluwen. Dan maar op zoek naar alternatieven. Op een druilerige woensdagmiddag trokken we naar 'de korre', het in opbouwzijnde dienstencentrum, de Santolino, het OCMW-gebouw. Ze werden allemaal bekeken maar telkens was er één of andere reden waarom het gebouw niet in aanmerking kon komen.

Gelukkig viel ons oog nog op de achtergevel van de serviceflats van het RVT Sint-Bernardus. Weinig kans op grote zonnehitte, geen hindernissen onder de overloop van het dak. Eureka ! Zeegalm zou de nieuwe thuis kunnen worden voor onze hoogvliegers. De beheerraad van het rusthuis geeft haar toestemming. Zolang de bewoners geen problemen ondervinden van lawaai, uitwerpselen en dies meer, wil de Zeegalm haar gastvrijheid aanbieden.

Op maandag 6 maart werden de bewoners geïnformeerd. Het was voor mij een beetje onwennig om op de vergadering van bejaarden de plannen uit de doeken te doen. In het begin vinden die mensen het een beetje een vreemde zaak : een asielaanvraag voor ontheemde vogels. Het roept inderdaad de verwachte de vragen op : meneer, die zwaluwen zorgen voor mest op het terras en de vensterbanken, meneer, mijn venster staat in de zomer open … Nee, gierzwaluwen zijn geen echte zwaluwen ,ze zijn zelfs een stuk zindelijker. Geen mest onder de dakgoot, zeker niet ! Bij het openstaande raam maken we geen nestgangetje … We beloven dat onze gierzwaluwen braaf zullen zijn. Ik hoop zelfs dat jullie trots en fier jullie gierzwaluwen zullen koesteren.

Ondertussen moet de Milieudienst op zoek naar een oplossing want het gemeentepersoneel kan of mag de werken niet uitvoeren. De overloop is te hoog, de klus te gevaarlijk. Het inrichten en plaatsen van de nestgangetjes moet gebeuren door een dakwerker. Dakwerker Woestijn uit de Veurnestraat wordt hiervoor gevraagd. Op 18 maart liggen de platen in de werkplaats te wachten op de nodige gaten en 'nestkastjes'. De vakmannen van dienst zijn Kris en mezelf. Een zaterdagmiddag passen, meten en zagen, plakken… Een creatieve namiddag van hoog niveau. Gelukkig worden we ook nog met raad en daad bijgestaan door de gastvrije Etienne Woestijn.

Ondertussen werd er ook één nestplaats van een luidsprekertje voorzien. Hiermee kunnen de gierzwaluwen naar hun nieuwe woonplaats gelokt worden.
Nu de lente iets tastbaarder wordt, is het uitkijken naar de eerste Pannese gierzwaluwen… Of dit project ook hier zal slagen, vernemen jullie in volgende nieuwsbrieven. Ondertussen kruisen we de vingers.

Tot slot wil ik nog een woord van dank richten tot het gemeentebestuur van De Panne. Milieuschepen Decoussemaecker was het project van in den beginne heel genegen. Alle nodige steun werd gegeven,mede door de milieudienst. Ook financieel springt het gemeentebestuur bij. Ook de directie van het rust- en verzorgingstehuis Sint-Bernardus krijgt een woord van dank. Zonder haar medewerking kon dit project niet van start gaan. Niet alleen de directie maar ook de heer Merlevede, mevrouw Borrey en de bewoners van de serviceflats wens ik in mijn woord van dank te betrekken. Ook Kris Degraeve wil ik bedanken. Zijn advies en hulp, zijn steun en kennis ter zake verhogen voor een groot stuk de kans op succes. Aan allen een grote merci en laat ons duimen.

De plaatsing van de nestbalken door de dakwerker

Een tweeter werd in één nestbalk geplaatst. Het laat een lokroep horen aan de gierzwaluwen.

De gierzwaluw tussen (losliggende) dakpannen.

Info en foto's: Sint-Bernardus De Panne.

--------------

Adieu ma chère Arcade…

U kent ongetwijfeld dit statige gebouw aan de verkeerslichten op de hoek van de Kerkstraat en de Koninklijke Baan. Maar u zult zich wellicht afvragen, wat heeft dit te maken met onze St.-Pieterswijk en dan nog in de rubriek NATUUR. De reden is tweeërlei. Het gebouw is onze overbuur en heeft jarenlang een ornitologische functie gehad. Een geleerd woord dat zoveel betekent als vogelkundig. Een extra reden voor dit artikel is een soort eresaluut aan dit gebouw en een pleidooi voor één van zijn eregasten, de Gierzwaluw.

In Hotel Arcade waren gierzwaluwen trouwe jaarlijkse gasten.

Het einde van hotel 'Arcade' was al lang aangekondigd maar nu wordt het pijnlijk zichtbaar. De bordjes 'totale uitverkoop' liegen er niet om. Op tafels liggen de laatste schatten van het hotel 'les Arcades' : gordijnen, porselein, sanitair…


Prentkaart Willy Viaene

In onze gemeente, en meer bepaald op het dorp wordt alweer een bladzijde omgeslagen, een verhaal afgesloten. Niet alleen voor toeristen (in het geval van hotel Arcade denk ik altijd aan de Dunkirk-Veterans) maar zeker ook voor de gierzwaluwen die daar al jarenlang op logement kwamen. Inderdaad, hier kon men de mooiste gierzwaluwenkolonie van de Westkust vinden. Elke keer wanneer ik huiswaarts of naar school reed, ging mijn aandacht naar de hoek van de Kerkstraat en de Koninklijke Baan. Zijn ze al aangekomen ? Kan ik ze zien ? Of horen ? Oei, zouden ze vertrokken zijn ?

Geef toe, voor iemand met een beetje groen in z'n bloed is een groep gierzwaluwen een schoon spektakel. En voor de liefhebbers van een buiten-pintje, de aankondiging van terrasjestijd. Hoelang de vogels daar hun 'congé' al doorbrengen, is mij niet bekend. Maar, het is alvast een hele tijd. Ooit moeten er nog meer broedgemeenschappen geweest zijn in De Panne. De huizenbouw van vroeger bood meer kansen voor een goede nestplaats. Tegenwoordig zijn onze huizen zo hermetisch afgewerkt, dat er nog maar zelden kieren of spleten te vinden zijn. En wanneer er toch nog een 'garretje' zou zitten, zal ene Johan met alle plezier een tube passende silicone bezorgen ...

De typische dakconstructie van 'Les Arcades' bood heel veel toegangen. Een gierzwaluw nestelt zich zelden alleen, vandaar dat men meestal met hele kolonies te maken krijgt. Lange tijd leek het dat de Veurnse Bouwmaatschappij op deze stek een nieuw project zou starten. De plannen zijn echter gewijzigd. Een private projectontwikkelaar is de nieuwe eigenaar en bouwt er weldra een hoog appartementsblok. Met wat goede wil kan er ook voor de gierzwaluwen een nieuwe thuis worden voorzien. In het grote gamma van bouwmaterialen zijn speciale dakpannen en gevelstenen verkrijgbaar. Dergelijke materialen zijn vooral in Nederland uitgetest en goed bevonden. Laat ons hopen dat de Pannese gierzwaluwen de nieuwe 'residentie Arcade' binnen afzienbare tijd ook kunnen uittesten en dat ze nog steeds zullen blijven denken 'Oost, west, Arcade best !

Frank Laleman

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.