Je was erbij > Overzicht

Kinderen helpen bij aanplant Eikhoekbosje - Vleteren - 21/03/2006

Op 21 maart plantten 80 kinderen van de basisscholen van Oost- en West-Vleteren en Woesten zomereiken aan op een weiland in de Eikhoek in Vleteren. Ze hielpen zo bij een bosontwikkelingsproject in de ruilverkaveling Reninge. De weide, die langs de Poperingevaart ligt, is bij het ruilverkavelen eigendom geworden van de Vlaamse overheid. Het perceel is tot de Tweede Wereldoorlog bebost geweest. In totaal wordt 2,5 ha van het 3,8 ha grote perceel beplant.

De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van Klavertje Vier, Den Ark van Woesten en van de Vrije Basissschool Sint-Sixtus plantten een duizendtal zomereikjes. Deze week worden ook nog es, haagbeuk en zwarte els geplant. In de bosrand komen struiken als meidoorn, sleedoorn, hondsroos en hazelaar.

Schepen Lut Demeyer van Vleteren en landschapsdeskundige Frank Debeil van de Vlaamse Landmaatschappij.

Er loopt een tracé van een voormalige spoorlijn uit de Eerste Wereldoorlog door de weide. Dat zal geaccentueerd worden door de aanplant van een dubbele rij populieren. De plantactie met de scholen was een initiatief van het ruilverkavelingscomité Reninge, i.s.m. de gemeente Vleteren en de afdeling Bos en Groen. Ook het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels deed mee, o.a. door de kinderen een boomdiploma te overhandigen.

Kinderen van de basisschool van Oost-Vleteren met boswachter Pierre Hubau en schepen Lut Demeyer.

Info en foto's: Karolien Bracke, Vlaamse Landmaatschappij.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.