Je was erbij > Overzicht

Eerstesteenlegging Westhoek Turncentrum - Vlamertinge - 04/03/2006

Zaterdag laatstleden vond er op de Vlamertingse sportterreinen de eerste steenlegging van Westhoek Turncentrum plaats. Gezien de ruwbouw er haast al volledig staat, is eerste steenlegging misschien wel wat verkeerd gekozen, doch voor het ganse bestuur van Westhoek Turncentrum had deze protocollaire happening een grote symbolische waarde.

Namelijk kon het bestuur 331 dagen na hun projectvoorstelling op het Ieperse stadhuis reeds uitpakken met concrete resultaten. Voor wat betreft het materiele aspect, werden reeds een pak contracten afgesloten. Enkele hiervan zijn zelfs al voltooid. Ook de financiële uitwerking van het project is haast voltooid. Tot op heden werd er reeds zo'n 700.000 euro ingezameld, doch staat de organisatie nog steeds open om nieuwe partners te mogen betrekken. Immers is zo'n ambitieus project nooit afgewerkt en wil Westhoek Turncentrum ook fungeren als één der mooiste parels in de Westhoekregio.

In aanwezigheid van onze Vlaams minister-president Yves Leterme, Gedeputeerde Marleen Titica-Decraene, Iepers burgemeester Luc Dehaene en tal van andere aanwezige promitenten werden aldus de eerste stenen gemetseld. Na dit protocollaire deel, had de voorzitter Johan Verhulst ook nog een bijzonder woordje van dank voor de partners van de verschillende bestuursleden. Vervolgens werd de ganse groep genodigden nog getrakteerd op een receptie, aangeboden door Stad Ieper, in het Vlamertingse stadhuis.

Voor meer informatie : www.westhoekturncentrum.be

Dank aan Als Vanhute voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.