Je was erbij > Overzicht

Kerkuil en torenvalk vrijgelaten - Loker - 11/03/2006

Het VogelOpvangNetwerk Westland liet 1 kerkuil en 1 torenvalk na lange revalidatie vrij

Zaterdag, 11 maart 2006 om 18 uur
Parking Café De Monteberg - Loker
Montebergstraat 8 te 8950 Heuvelland/Loker

In ons dichtbevolkte land hebben vogels het vaak moeilijk. De dieren ondervinden heel wat hinderlagen: drukke autowegen, vele hoogspanningskabels, hinderende prikkeldraad, onnatuurlijke omheiningen, verraderlijke vensters kosten dagelijks het leven van verscheidene vogels. Zowel kleine vogeltjes (b.v. koolmeesjes of pimpelmeesjes) als grotere roofvogels (b.v. uilen of buizerds) of trekvogels (b.v. eenden of ganzen) kunnen het slachtoffer worden van al die obstakels. Vaak met dodelijke afloop, maar niet altijd. Verscheidene dieren raken gekwetst en hebben verzorging nodig. En dan treedt het VogelOpvangNetwerk op.

Een netwerk van vrijwilligers staat in voor een permanente telefoonpermanentie waar de oproepen gesignaleerd worden. De medewerker van permanentie gaat na bij de oproeper over welk dier het gaat en over de graad van verwonding. In sommige gevallen is het voldoende dat de medewerker nuttige raad meegeeft aan de vinder. Dit b.v. wanneer het jonge vogels betreft die uit het nest gevallen zijn. Als het echt om een ziek/gekwetst dier betreft, gaat er steeds iemand van onze medewerkers ter plaatse. Meestal is dit de medewerker die het dichtst in de buurt van de oproeper woont. Is het dier er heel slecht aan toe, dan kan steeds een dierenarts - die op vrijwillige basis meewerkt - geraadpleegd worden.

Het dier is meestal zelf al door de oproeper gevangen genomen en hoeft uiteindelijk nog enkel overgebracht te worden naar het Vogelopvangcentrum.

Het VOC is een erkend Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren, dat zieke en/of gekwetste dieren op een deskundige manier opvangt. Probeer nooit het dier zelf te verzorgen. De deskundige hulp die nodig is kan alleen in een door de Vlaamse overheid erkend Opvangcentrum voor Vogels en Wild dieren verstrekt worden. Het dier wordt eerst door een veearts en nadien door goed opgeleide medewerkers in een aangepaste omgeving verzorgd.

De oproepers worden via een schrijven ingelicht van het resultaat van hun oproep (in het VOC opgenomen ter verzorging, overleden, ...). Het is de bedoeling om waardevolle soorten opnieuw de vrijheid te geven in de streek waar ze opgehaald werden, zodat ze hun plaats in de natuur terug kunnen innemen Bij deze vrijlating worden de oproepers, medewerkers, medewerkende instanties en de pers uitgenodigd.

Het is de bedoeling om waardevolle soorten opnieuw de vrijheid te geven in de streek waar ze opgehaald werden, zodat ze hun plaats in de natuur terug kunnen innemen.

In West-Vlaanderen zijn er 2 erkende VOC:

 • VOC Bulskampveld, Bulskampveld 8 te Beernem
 • VOC Oostende, Zinnialaan 8, 8400 Oostende

Hierbij twee foto's van de vrijlating te Loker:

Dank aan Conny Dubois voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.