Je was erbij > Overzicht

Natuurinrichting in de Noordduinen - Koksijde - 29/03/2006

De Vlaamse Landmaatschappij nodigde de pers en de omwonenden van de Noordduinen in Koksijde uit op een geleid terreinbezoek aan de natuurinrichtingswerken op 29/03/2006. Hieronder meer info en een aantal foto's.

Werken aan de gang

In januari zijn de natuurinrichtingswerken in de Noordduinen gestart. Er worden werken uitgevoerd om de natuur te versterken, de recreatie te geleiden en het landschap te bewaren. Van april tot augustus (tijdens het broedseizoen en het toeristisch seizoen) wordt er niet gewerkt. In september hervat de aannemer de werkzaamheden. De eerstvolgende maanden zullen de duinen er als gevolg van de werken nogal kaal en ruig bijliggen. Maar dat is tijdelijk. Volgend jaar zal de natuur zich al voor een groot deel hersteld hebben en over enkele jaren zullen de Noordduinen weer een écht duinengebied zijn, met afwisselend open zandvlaktes, mosduinen, duingraslanden en struikgewas.

Bomen kappen

Ook al bent u eraan gewend geraakt, populieren en esdoorns horen niet thuis in natuurlijke duinen. Ze woekeren en maken andere planten het leven onmogelijk, zodat er een zeer eenzijdig landschap ontstaat dat niet meer typisch is voor de duinen. Daarom zullen bijna alle populieren en esdoorns gekapt worden. De meeste struiken blijven staan. Het kappen van bomen gebeurt in het voorjaar.

Grondwerken

In de buurt van het militair domein worden twee pannes uitgegraven. Ten zuiden van de Robert Van Dammelaan en nabij de camping Noordduinen worden twee poelen gegraven. Zo worden vochtige zones gecreëerd die interessant zijn voor tal van typische dieren en plantensoorten die zeldzaam geworden zijn in de duingebieden. Deze werken brengen nogal wat grondverzet met zich mee er zal dan ook veel af- en aangerij van vrachtwagens zijn.

Afsluitingen

Als de werken klaar zijn, zullen grote delen van de Noordduinen begraasd worden. Grazers zijn namelijk de beste beheerders van de duinen. Zij zorgen ervoor dat de graslanden niet door struiken en bomen overwoekerd raken. Er worden daarom graaszones gevormd met afsluitingen errond. Op verschillende plaatsen komen poorten en hekjes zodat wandelaars het gebied kunnen blijven doorkruisen.

Recreatie

Er komt een apart tracé voor wandelaars, voor mountainbikers en voor ruiters.

Meer infobij de medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij:

 • Jan De Bie (leiding van de werken), tel. 0494/56 48 25
 • Filiep Warlop (werftoezicht), tel. 0494/ 56 48 34

Gedurende de terreinwerken staat de werfkeet in de Middenlaan.

Info en foto's: Karolien Bracke, Vlaamse Landmaatschappij.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.