Je was erbij > Overzicht

Borelle - Dranouter - 18/03/2006

In 2006 organiseerde het Borellecomité van Dranouter opnieuw de Borellestoet op zaterdagnamiddag 18 maart 2006. In 1976 werd in Dranouter terug met een verdwenen traditie aangeknoopt: Borelle. Het gebruik bestond in het ontsteken van een vuur op de Waaienberg (een zijheuvel van de Monteberg) en het binnenbrengen ervan in het dorp. De laatste keer dat in Dranouter het vuur ontstoken werd was in 1915.

Zicht op de kerk en de militaire begraafplaats Dranouter Churchyard.

Het kunstwerk naar aanleiding van 25 jaar Folkfestival Dranouter.

De Borelleman leert het Borellelied aan.

't Is weer Borelle in Dranouter
en de winter moet nu weg.
We leggen het vier al aan zijn schenen
en hij krijgt zijn vooropzeg.
't Leven gaat herbeginnen,
de wereld krijgt een kleur.
De lente komt nu binnen,
vergeten is 't malheur.

Komt alhier, alhier, alhier
die wilt Borelle vieren.
komt alhier, alhier, alhier
en vreest noch vlamme noch vier (bis).

't Is weer Borelle in Dranouter
en we maken veel plezier.
We branden fakkels, eten koeken
met patakons en drinken bier.
De jonkmans gaan te vrijen
met meisjes snel en kloek
en d'oude staan te gapen
met vier in nulder broek!

't Is weer Borelle in Dranouter
er zijn zelfs vreemden aanbeland.
De belleman staat te vertellen
en de stropoppen staan in brand.
't Muziek speelt op een wagen,
de gevels zijn versierd.
En houdt nu op met zagen,
de lente wordt gevierd.

En dan zijn we weg: "Borelle, Borelle, ... steek het vuur in d'helle".

Zoals je ziet: de ophokplicht wordt ook in Dranouter nageleefd.

De Borelleman bij de eerste stropop die in brand wordt gestoken. Neen, vergis je niet. Het is de pop die achter Miss Westhoek staat.

Niet alleen in het geboortedorp van Petrus Plancius vierde men het vuur. Dit oude Germaanse gebruik bestond op meerdere plaatsen. Het was oorspronkelijk een feest ter ere van de vruchtbaarheid: vuur en rook verdreven de boze geesten. Rond het vuur werd er gedanst, en zodra het mogelijk was begonnen de feestvierders over en door de vlammen te springen. Ook het vee werd door het smeulende vuur gedreven en men maakte elkaars gezichten zwart met de asse.

Zicht op Dranoutre Military Cemetery.

Onder aanvoering van de Borelleman en de fanfare op naar de volgende stropop.

Zoals je ziet, zeer veel volk!! Het mooie weer was van de partij.

Onzer muzikale begeleiding wordt het Borellelied gezongen.

Borelle, Borelle, steekt het vuur in d'helle, werd er geroepen op de tocht naar het dorp, en op elke hoek werd een stropop in brand gestoken. De naam Borelle zou voortkomen van "bralle". Bralle is een bundel stro die men op een perse stak en daarna in brand, om aldus een fakkel te hebben. De overgang van de winter naar de lente was, vroeger meer dan u, een echte bevrijding: er was langer licht en eindelijk verdween de koude.

De wilgen werden geknot deze winter.

De omgeving van de Monteberg en de Waaienberg is een schitterende wandelomgeving in Heuvelland.

Deze infopanelen leiden je langs het wandelnetwerk.

De Borellekoeken worden geproefd. Voorzichtig bij het bijten: in 1 op 4 koeken zit een Borellepatakon; een fijne herinnering aan het feest.

En tot slot: de zonsondergang.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.