Je was erbij > Overzicht

Actie voor de Vergeten Waal - Steenstraete - 09/07/2006

Belgische vlag siert monument Gebroeders Van Raemdonck in Steenstraete.

Op 9 juli greep ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag een actie plaats aan de site van de Ijzerwake. Daar staat het monument van de gebroeders Van Raemdonck. De organisatie van de Ijzerwake claimt momenteel dit monument als een puur Vlaams monument. Met de actie van Brussels gemeenteraadslid Geoffroy Coomans de Brachène (MR Brussel) en Andy Vermaut (Pro België) willen deze de aandacht vestigen op de vergeten Waal. Frans en Edward Van Raemdonck stierven immers op 26 maart 1917. De stoffelijke overschotten rusten samen in één kist en dat samen met de Waal Aimé Fiévez, gedood met dezelfde bom. De site van de IJzerwake is dus een Belgische site !

Action pour le Wallon Oublié
Le drapeau Belge orne le monument des frères Van Raemdonck à Steenstraete.

Ce 9 juillet à l’occasion de la fête de la communauté Flamande a eu lieu une cérémonie sur le site d’Ijzerwake, au monument de frères Van Raemdonck. L’organisation extrémiste flamingante d’Ijzerwake proclame qu’il s’agit d’un monument Flamand. Or, le conseiller communal Geoffroy Coomans de Brachène (MR Bruxelles) et Andy Vermaut (Pro Belge) veulent attirer l’attention sur le Wallon oublié. En effet, Frans et Edward Van Raemdonck sont morts le 26 mars 1917. Leurs corps sont enterrés ensemble dans la même tombe que le Wallon Aimé Fiévez, tué avec la même bombe. Le site d’Ijzerwake est donc un site Belge !

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.