Je was erbij > Overzicht

O.-L.-Vrouw van Sint Jan processie - Poperinge - 02/07/2006

Zoals het echte processie betreft: de aanhef met de man van de wet.

Dranghekkens leidden de stoet in de goede banen. Alle banen leidden naar Poperinge. De hitte dreef de eerder schaarse gegadigden naar de terrasjes. Als de kerk- en gelovige gemeenschap evenveel 'vruchten' zullen plukken van de ommegang dan hebben we een 'boerejaar'. Muziek en klokkengeluid brachten de processiegangers in stemming.


De historische gegevens werden even scherp gesteld. De folder kan de heuristisch geïnteresseerde ommeganger even verheugen. Een detail werd alvast aangepast. Het kerkelijk document kreeg zijn authentieke omschrijving.

Op sommige punten waren slechts de schaduwkant van de straat met toeschouwers bezet. Voor de deelgenoten aan de ommegang was het een ware 'penitentie': de hitte te trotseren. Deze verzengende 'zegen' zal wel iets aan de toeloop van toeschouwers hebben geremd.

Het onafscheidelijk ezeltje door Meester GH-Y-BE geconcipieerd kon niet verkeerd worden begrepen. De wagen van de lakennijverheid en bijgaand theater commentaar gaf duidelijk te kennen dat Poperinge de kuiperijen van de grote steden met de graaf niet hebben verwerkt.

Alle gilden waren in der tijd erbij om de ommegang in ons contrareformatorisch stadje op te luisteren. De wagen met de Roeijsche barbaristen verklapt ons duidelijk dat inspiratie vaak een duwtje in de rug nodig had: de nuttige bestanddelen van de hoppe waren een dankbare gangmaker voor de verbale kunstzinnigheid.

We kunnen er niet naast kijken. De taferelen rollen voorbij, zoals ze al eeuwen voor de ogen van de Poperingenaar voorbijtrekken, sedert 1479…

De schapen hebben bijval. Het geblaat bleef niet achter.. de beestjes zochten gras.. en de hitte zal hen wel hier en daar een fata morgana hebben doen zien…

Zouden die toeristen naar Pegasus komen?

De stoetarchitecten deden hun best. De zuilengang van de tempel had voor iedere zuil een trekker.. letterlijke 'pilaarbijters'?:

We waren toevallig opgesteld aan het 'pegasus-paard', geen sluikreclame. De processie mobiliseerde een leger paarden… Zouden Maria (de echte Maria, Maria van de Processie van Onze Lieve Vrouw van Sint Jan) en Jezus echt met paard en kar naar Cana zijn geweest voor de bruiloft.

Als de pas er goed in zat, als de entourage aandacht opriep, als de begeleiders attent waren, dan waren er sublieme momenten van theater en van choreografie. Vaak was dat gezien de hitte wel een zelfoverwinning.

Het Hongaars kunstproduct zorgde voor enige bewonderende blikken. Gelukkig was niet alles frontaal gepresenteerd. Aanvankelijk althans ging de stoet wat snel vooruit, maar goed dus dat er nog af en toe een toemaatje - en welk een toemaatje - op de achtersteven prijkte. Misschien waren er toch wat teveel statische elementen. Het zou een verbetering zijn met af en toe wat meer dynamiek. Dit beeld heeft dan weer de eigenschap dat - ook al gaat om de dode Jezus - er toch warmte en leven uit straalt.

Naar het einde van de stoet toe werd duidelijk verwezen naar de verering, het mirakel en de devotie. In deze tijd een dergelijk potentieel aan vrouw en mankracht bijeenbrengen is uiteraard geen kleinigheid. Een mirakel… ? Daar lopen de meningen uiteen. De aanwezige stadsmagistratuur die zal wel op electorale én religieuze motieven hebben gesteund.

Het beeld dat we hier zien is een recente wagen. De Vrouwe van alle Volkeren is een titel van de Maagd Maria, zij zou tussen 1945 en 1959 zesenvijftig maal zijn verschenen aan zieneres Ida Peerdeman te Amsterdam. Sommige verschijningen vonden in Duitsland plaats. Het zal de initiatiefnemer wellicht verwonderen dat er Vatikaanse reserves zijn rond de devotie tot de devotie van Ida.

De wimpelierster had alle aandacht nodig om de sporen van voorgangers te ontwijken.

Gelukkig broederlijk keurig en kleurig werden de sporen voor ze helemaal droog werden opgeruimd. Opgeruimd staat netjes.

Groot en klein…

Met bloemen, standaarden, wagens, orkesten, personen in ornaat, in het zweet hun aanschijns..

Zoals van ouds, toen alle genootschappen, confrerieën en broederschappen, de St.-Sebastiaensgilde en de St.-Jorisgilde, gewapend en de 'zuilen' en de 'drapeaux'… meestapten


Dank aan Henri Vandenberghe voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.