Je was erbij > Overzicht

Populieren maken plaats voor Roerdomp - Woumen - 26/01/2006

Langs de Kleine Blankaart te Woumen worden deze winter een dertigtal populieren gekapt. Vele mensen vragen zich af wat natuurbeschermers bezielt om bomen te kappen in een natuurgebied. De kappingen zijn voorzien in het door de Vlaamse overheid goedgekeurde natuurbeheerplan van het natuurgebied de Blankaart en zijn vooral bedoeld om het natuurgebied klaar te maken voor de terugkeer van een aantal rietvogels, waarvan de Roerdomp de meest opvallende is. Tevens wordt een stuk moeraslandschap in zijn vroegere toestand hersteld. Roerdompen hebben een mysterieus imago. Het zijn vogels die moeilijk te zien zijn. De 'paalhouding' van roerdompen (het imiteren van rietstengels door stijf rechtop te gaan staan) is beroemd. Het geluid van roerdompen, alsof iemand over een leeg bierflesje blaast, draagt daaraan nog bij. Roerdompen broeden in moerassen die rijk zijn aan stevig oud riet.

Moerassen en poelen deden de verbeelding van de omwonenden in het verleden vaak op hol slaan. Zo ontstonden diverse verhalen en legendes. Ook in de IJzerbroeken. Stel je voor: je loopt 's avonds langs de rietkragen van De Blankaart en je wordt plots opgeschrikt door een aanhoudend klagelijk geloei dat uit de waterkant opstijgt. "Luister! Dat is het spook van De Blankaart" zegden de ouders aan hun kinderen destijds. Op die manier konden ze de kleine bengels overtuigen om 's avonds voor donkeren in huis te zijn. In werkelijkheid is dit enge misthoorngeluid afkomstig van het mannetje Roerdomp tijdens de balts in de lente. Roerdompen voeden zich met vissen, kikkers, grote insecten en muizen in de winter. Meestal wordt gejaagd in open water aan de rand van het riet.
De Roerdomp, in ons dialect ook wel de "grote putoor" genoemd (een vervorming van het Franse Butor), is een wintergast op De Blankaart. En dat er destijds veel Roerdompen in de streek hebben geleefd, valt op te maken uit historische vertellingen: op een groot diner van Filips de Goede in het nabije Sint-Omaars (St.-Omer) werden in 1454 maar liefst 400 Roerdompen opgediend.

Nu is de Roerdomp alleen een wintergast op de Blankaart. De laatste broedgevallen dateren van 1971. Door de algemeen verslechterde milieukwaliteit in de jaren 70 en het verdwijnen van de Roerdomp-biotoop (grote stroken riet in water) zijn er geen broedgevallen meer in het Woumense natuurgebied. Maar er is hoop! Elke winter komen er Roerdompen overwinteren op de Blankaart. Ook nu weer. En via een ingrijpend beheer er wordt er hard gewerkt om grote percelen rietland te creëren. Daarom werd een drassige zone aan de oever van de Houtensluisvaart vrij gemaakt van populieren, zodat daar een grote partij riet tot ontwikkeling kan komen. Een gastenkamer voor de Roerdomp alshetware. De populieren die gekapt worden, zijn aangeplant in het begin van de jaren 1970 op één van de meest drassige plaatsen van het Blankaartgebied. De percelen waren voor de landbouw te marginaal en de eigenaar experimenteerde er daarom met de aanplant van populieren. Populieren waren bestemd om er later lucifers van te maken. Maar de populieren kwamen nooit tot volle groei. De natte veenbodem bleek niet goed geschikt. 35 jaar later zijn de bomen nog altijd flinterdun. Met de kappingen wordt het landschap in zijn vroegere toestand hersteld.
En nu maar hopen dat de Roerdomp na de winter blijft, om er te broeden.

Dank aan Guido Vandenbroucke, conservator natuurgebied de Blankaart voor de info en foto.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.