Je was erbij > Overzicht

Nieuwjaarsreceptie VLD met Jean-Marie Dedecker - Kortemark - 28/01/2006

VLD Kortemark over de aanloop naar 8 oktober 2006: zelfzeker maar niet overhaast.

In aanwezigheid van een 150-tal aanwezigen mocht Voorzitter Johan Braem de leden en sympathisanten verwelkomen en hun een gezond en succesvol 2006 toewensen. Jean-Marie Dedecker (iets later, want moest thuis nog vlug zijn goedkeuring geven voor een inderhaast afgenomen interview) kon de zaal duidelijk boeien tijdens zijn uiteenzetting: nationale politiek, vergrijzing, sociale zekerheid, de-localisatie, economie, … Op zijn gekende manier ging hij geen enkele hekel onderwerp uit de weg. Je kon warempel een speld horen vallen tijdens zijn betoog. Achteraf ging Dedecker bij velen nog eens langs voor een gesprek, , een vraagstelling, een verzoek.

Geen receptie zonder nieuws, zeker niet in een verkiezingsjaar dat dit jaar uitzonderlijk spannend beloofd te worden doordat meerdere lijsten naar de gunsten van de kiezer dingen. Door het VLD-bestuur werd éénparig Toon Vancoillie voorgedragen als lijsttrekker, terwijl Johan Braem zijn schouders zet onder de lijst als duwer. Voor deze lijst tekenden ondertussen reeds volgende huidige raadsleden: Stefaan Vercooren, Magda Vandecappelle, Emiel Mortier, Emmanuel Desimpel, Lieve Ampe, Lia Dereu en Mark Pollentier. Zij krijgen het gezelschap van enkele bestuursleden: Tom Cornette en Martine Cafmeyer.

De blauwe lijst kan ook al rekenen op meerdere personen die hun eerste stappen zetten in de actieve politiek, zeg maar "witte raven." Liever dan af en toe wat namen van individuele kandidaten rond te strooien kiest VLD Kortemark er voor om ten gepaste tijde met een volledige lijst naar voor te komen. De verkiezingen zijn immers pas binnen 8 maanden.

De VLD kiest duidelijk voor vernieuwing en verjonging: De leeftijd van de lijsttrekker is alleszins een stuk lager dan de lijsttrekkers van zowel CD&V, SP.a als Samen sterk. Jonger, maar daarom niet minder ervaren. De reeds gekende kandidaten volgen al jaren de gemeentelijke politiek op de voet, wonen gemeenteraadszittingen bij en hebben zo een grondige dossierkennis opgebouwd. Een nieuwe wind zorgt voor frisse ideeën, iets waar de gemeente duidelijk behoefte aan heeft. "Sterke schouders onder Kortemark"; dit zal de inzet worden voor de komende verkiezingen.

De afgelopen vijf jaar zat de VLD verre van stil, dit bewijzen onder meer de inspanningen die de partij deed om de foute locatie van de serviceflats aan te vechten, de bezorgdheid omtrent de torenhoge gemeentelijke schuld van meer dan 1 miljard Bef, de verleende bijstand bij de recente wateroverlast, … Wat die wateroverlast betreft is VLD Kortemark meer dan tevreden, nadat eerst nationaal SP.a Voorzitter Vandelanotte en nu uiteindelijk ook het gemeentebestuur, het Gewest en de Provincie de voorstellen overneemt welke VLD Kortemark reeds aangaf enkele dagen na de problemen in juli vorig jaar.

De VLD gaat dus vol vertouwen, maar zonder overmoed of haast de komende verkiezingen tegemoet. Met een bestuur met meerdere nieuwe en sterke krachten, en een lijst bekwame kandidaten die eendrachtig wil instaan voor een goed bestuurd Kortemark.

Info: Mark Pollentier - Secr. VLD Kortemark

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.