Je was erbij > Overzicht

Nieuwjaarsreceptie Voka-Kamer van Koophandel - Ieper - 09/01/2006

Op maandagavond 9 januari 2006 vond de nieuwjaarsreceptie van Voka-Kamer van Koophandel plaats in de koninklijke zaal van de Ieperse Lakenhalle.

Regioverantwoordelijke Patrice Bakeroot zorgde voor de verwelkoming en gaf een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. Tevens somde hij heel wat acties op die de Kamer in de meest diverse adviesraden, comités, ... had ondernomen.

Veel volk ...

... zeer veel volk. Meer dan 700 ondernemers.

Daarna was het de beurt aan afgevaardigd-bestuurder Jo Libeer die de krachtlijnen voor 2006 presenteerde: aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen, een versterking van de communicatie, aandacht voor mobiliteit en milieu en tenslotte de steeds grotere internationalisatie. In dit laatste aspect benadrukte hij de rol en de werking van de verschillende businessclubs die binnen de Kamer actief zijn.

V.l.n.r. Tinny Capiau en Patrice Bakeroot (beide Kamer), Marc De Hantsetters (regiovoorzitter), Johan Vande Lanotte die nog vlug enkele notities maakt en Guy Taillieu (West-Vlaams Kamervoorzitter).

Johan Vande Lanotte hield zijn toespraak rond het thema tewerkstelling en begon zijn betoog met de 3 belangrijkste hinderpalen: de loonhandicap, de strakke arbeidsmarkt en te weinig innovatie. Hij stelde dat het een niet los kan gezien worden van het andere en somde een 10-tal punten op de situatie zouden moeten verbeteren.

Het 10-punten programma van Johan Vande Lanotte voor meer tewerkstelling:

 1. meer opleiding en vorming
 2. marges voor lastenverlaging: doelstelling van 440 miljard BEF over een periode van 10 jaar
 3. jeugdwerkloosheid oplossen: aandacht voor deeltijds werk en jongerenstages
 4. loonafspraken: all-in-akkoorden zijn bespreekbaar voor de SP.A
 5. de 50-plussers moeten langer aan het werk blijven
 6. aandacht voor innovatie
 7. kinderopvang: voor veel laag geschoolde vrouwen is dit het belangrijkste probleem
 8. onderzoek: doelstelling 3% van het BNP
 9. welvaartsaanpassing van de pensioenen is nodig (1/3 van de bevolking)
 10. ordentelijke arbeidsmarkt: we moeten weten wie hier werkt (ref. nieuwe EU-lidstaten)

En om dit te kunnen realiseren is een sociale consensus nodig.

Nog enkele foto's tot slot.


Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.