Je was erbij > Overzicht

PZ Westkust start project tele-alarm voor aanpak partnergeweld - Koksijde - 08/02/2006

Partnergeweld en intrafamiliaal geweld actueel

Partnergeweld en intrafamiliaal geweld genieten toenemende maatschappelijke erkenning. Nagenoeg elke dag dient de politie aan de Westkust tussen te komen bij interfamiliale of relationele moeilijkheden. In de meeste gevallen gaat het hier om onenigheid en onderlinge ruzies, waarbij de politie probeert de gemoederen te bedaren, te bemiddelen en de betrokkenen naar gespecialiseerde hulp door te verwijzen.

In sommige gevallen lopen de moeilijkheden evenwel uit de hand en is er sprake van ernstig fysiek of psychisch geweld. In 2005 kwam politiezone Westkust 41 keer tussen bij dergelijke partner/expartner of interfamiliale moeilijkheden. Dit is 10% van het totaal aantal tussenkomsten bij familiale moeilijkheden aan de Westkust. We kunnen stellen dat partnergeweld en interfamiliaal geweld verbazend actueel zijn. Voor politiezone Westkust reden te meer om daar iets aan te doen.

Project telealarm

Op 8 februari 2006 start Politiezone Westkust met een project telealarm. Daarbij krijgt de bedreigde partner een personenalarm in de vorm van een halszender. Wanneer de knop van de halszender wordt ingedrukt wordt automatisch de politie verwittigd. Door deze vorm van snelle interventie zonder omwegen weet het slachtoffer zich gesteund. Er gaat immers geen kostbare tijd meer verloren in het vormen van een telefoonnummer en het formuleren van een boodschap.
Bovendien wordt op die manier de dader ontmoedigd om nog verder geweld te gebruiken. De combinatie van personenalarm met een ondersteuningsnetwerk helpt het slachtoffer om meer weerbaar en zelfstandig te worden. Politiezone Westkust zal in een eerste fase over 4 dergelijke toestellen beschikken. De toestellen worden gedurende 1 jaar ter beschikking gesteld van het slachtoffer. Dit gebeurt gratis. Het is uiteraard de bedoeling dat deze vorm van hulp op termijn overbodig wordt.

Voorwaarden voor het slachtoffer

De slachtoffers van deze vormen van geweld zijn aan een aantal voorwaarden gehouden. Zo verlangt de politie van hen dat zij geen vrijwillig contact meer hebben met hun ex-partner (behalve in gevolge omgansrecht voor de kinderen) en dat ze bovendien bereid zijn klacht neer te leggen bij elke alarmering. Het is immers de bedoeling dat aan de situatie van geweld een einde komt en dat de dader aangepakt wordt. Daarnaast dient het slachtoffer binnen de PZ Westkust te wonen en over een telefoonaansluiting te beschikken. De slachtoffers worden vooraf gescreend om te kijken of ze aan alle voorwaarden beantwoorden. Uiteraard kan dit systeem maar functioneren wanneer elke vorm van bemiddeling tussen partners onmogelijk is geworden en de kans op verzoening onbestaande is.

SOROPTIMIST Veurne-Westhoek sponsort project

Omdat zij dit project bijzonder genegen zijn en vinden dat partnergeweld en intrafamiliaal geweld op een gedegen wijze aangepakt worden is de internationale serviceclub Soroptimist bereid dit project financieel te ondersteunen. Daartoe stelt de vereniging een bedrag van 2500 euro ter beschikking voor de aankoop van de toestellen.

Soroptimist Veurne-Westhoek is een onderdeel van Soroptimist International, een internationale vrouwenorganisatie. Zij ondersteunen dit project om verschillende redenen:

 • het gaat om een lokaal project dat mensen in nood uit de eigen streek steunt;
 • het gaat om een project dat vrouwen in noodsituaties steunt. De serviceclub Soroptimist probeert hulp te bieden aan vrouwen en kinderen in nood;
 • dit project is voor Soroptimist Veurne-Westhoek een haalbaar project qua omvang;

Uniek project

PZ Westkust pakt met dit tele-alarmproject uit met een unieke vorm van hulpverlening bij geweld tussen ex-partners. Als eerste zone binnen West-Vlaanderen hoopt PZ Westkust op deze manier een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van ernstige vormen van geweld tussen ex-partners.

Meer info: Dienst steun PZ Westkust, Hoofdinspecteur DELAGRANGE, Maatschappelijk assistente WEERBROUCK. 058.53.30.00

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.