Je was erbij > Overzicht

Cultuurtrofee voor An Bulcke - Ieper - 02/02/2006

Op donderdag 2 februari 2006 reikte de Cultuurraard Ieper de cultuurtrofee 2005 uit. Het geheel vond plaats in de Ieperse Lakenhalle waar veel volk was komen opdagen.

Verwelkoming door Wilfried Parmentier, voorzitter.

"Cultuur zit in de lift. Denken we maar aan de uitbouw van het archief, de indiensttreding van een cultuurbeleidscoördinator, de erfgoedcel met de unieke website die toegang geeft tot kranten uit de vorige eeuw en de oprichting van CO7", aldus de voorzitter. Hij vervolgde: "2006 is een heel belangrijk jaar. Het In Flanders Fields Museum moet tegen 2012 volledig heringericht zijn wat met zich meebrengt dat het Cultureel Cntrum moet verhuizen. In 2006 moeten we heel wat beslissingen nemen voor de komende 30 jaar".

Vervolgens brachten de ondervoorzitter en de penningmeester resepctievelijk verslag uit over de werking tijdens 2005 en over het financieel verslag. Beide werden unaniem goedgekeurd.

Voorzitter Wilfried Parmentier vervolgde met de 3 belangrijkste aandachtspunten voor 2006:

 1. de meldingsfiche voor het gebruik van muziek en het bijhorende nieuwe formulier;
 2. de nieuwe wet op het vrijwilligerswerk die werd uitgesteld tot 01/08/2006; maar tegen die datum moeten alle verenigingen wel in orde zijn (o.a. verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de opmaak van een organisatienota);
 3. en tenslotte de informatie naar de banken in het kader van de antiwitwaswetgeving.

Daarna was het de beurt aan schepen van cultuur Frans Lignel die 4 vragen stelde en er telkens het antwoord op gaf, namelijk:

 1. Hoe zit het met cultuur in Ieper?:
  Ieper zit in de cluster van gemeenten tussen 20.000 en 45.000 inwoners en bevindt zich met 70 personeelsleden bovenaan gerangschikt in deze cluster
 2. Is dit betaalbaar?
  "We kennen onze plaats en mogen ons niet meten met bv. Brugge, Kortrijk of Lille. We hebben heel wat zaken kunnen binnenhalen van de hogere overheden (Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen): denken we maar aan de bibliotheek, de cultuurmedewerkers, de erkenning van onze musea en de werking van de erfgoedcel. Hierbij moeten we zelf maximaal 20% betalen, wat het allemaal haalbaar maakt", aldus de schepen.
 3. CO7
  Het samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten in de zuidelijke Westhoek die samenwerken:
  - rond de open monumentendag en de erfgoeddag
  - een voltijdse archeoloog in dienst hebben
  - aan een regionale beeldbank
  - aan de tweejaarlijkse week van de amateurkunsten.
 4. Wat staat er op de agenda?
  De herinrichting van het In Flanders Fields Museum en de bijhorende verhuis van heel wat diensten. Oprichting van het nieuwe cultuurcentrum aan de Veemarkt met bijhorende polyvalente zalen, een podium en een concertzaal. De Dienst Toerisme en het Documentatiecentrum zullen verhuizen en er komt een oversteek boven de Donkerpoort waardoor de bezoekers van het In Flanders Fields Museum een cirkel zullen maken. En de bouw van de nieuwe fuifzaal is reeds bezig.

Een aantal mensen kregen een oorkonde en de medaille van de cultuurraad voor het feit dat ze reeds meer dan 25 jaar actief zijn. Michel Hof, Adrien Houvenaghel, Edith Carpentier en de afwezige Philippe Barbez werden gehuldigd.

En tenslotte het hoogtepunt van de avond: de uitreiking van de cultuurtrofee aan An Bulcke, met overhandiging van een kunstwerk door Marc Maes.

Verdiend applaus.

 

Voorzitter Wilfried Parmentier had nog een verrassing in petto, namelijk een mooie foto uit 1983. We zien het echtpaar Breyne-Bulcke op de foto.

Paul Breyne, echtgenoot van An Bulcke, was er intussen bij komen staan.

Gedeputeerde Gunter Pertry en schepen Lignel hebben er duidelijk plezier in.

Na wensen van Johan Coulembier uit China (winnaar cultuurtrofee 2004), dankte An Bulcke allen die zij in haar vele verenigingen had leren kennen. "Deze trofee is een stimulans om op dezelfde weg verder te gaan", aldus de winnares, pas de 3e Ieperse vrouw die deze trofee kreeg.


Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.