Je was erbij > Overzicht

Korpsfeest brandweer - Nieuwpoort - 02/12/2006

Toespraak van de bevelhebber Roger Van Brussel

De heer burgemeester,
Mevrouw en heren schepenen, voorzitter van het OCMW, de heer secretaris.
Beste officieren, onderofficieren
Brandweervrouwen en mannen, ere-brandwachten, dames en heren.

Allen van harte welkom op ons jaarlijks korpsfeest. Ik ben blij ieder jaar opnieuw met bijna het volledige korps ons barbarafeest te kunnen vieren, samen met de erebrandweermannen, met de leden van het college en de OCMW voorzitter.

Vooreerst wil ik, voor ik mijn eigenlijke toespraak begin om, en ik denk dat ik dat mag doen in naam van het korps én van de familie, om iedereen te bedanken die meegeholpen heeft met de organisatie van de uitvaartplechtigheid van onze erebevelhebber Victor David. Dank ook voor al wie aanwezig was. Wij mogen zeggen dat het een waardig afscheid was van Victor. Ik denk niet dat hij ooit gedroomd heeft van zo'n afscheid, maar het is hem gegund van ganser harte.

Veel leden verwachten dat ik mijn toespraak ga beginnen met een opmerking over de opmerkelijke afwezigheid van de gemeenteraadsleden op onze plechtigheid voor de overleden brandweermannen nu één maand geleden. Nee dus, ik ben echt niet van plan opmerkingen te maken over het feit dat wij vorig jaar stoelen dienden bij te schuiven voor de raadsleden en ik dit jaar eenzaam met mijn echtgenote en de OCMW voorzitter vooraan aan de eretafel van de koffietafel zat. Ik ben een nuchter ingesteld persoon en geloof niet dat dit iets te maken had met het feit dat de verkiezingen voorbij waren. Neen ik wil mijn toespraak positief houden.

Maar voor ik woorden van dank de wereld instuur wil ik toch vooreerst een woord richten aan de schepenen Braet en Declerck. Xavier en Ronny het is vermoedelijk jullie laatste korpsfeest, onder mijn bevel dan, dat U bij onze brandweer zult meemaken.

Schepen Braet, ruim 6 jaar was U onze gast, jammer genoeg steeds zonder Uw charmante vrouw. Als dank voor uw schepenambt willen wij geen afscheid nemen met lege handen daarom een geschenk aangeboden door het korps. Het geschenk wordt U overhandigd namens het korps door luitenant Vandenabeele. Mag U er lang van genieten, maar alles met mate.

Schepen Declerck, ruim 4 jaar was U onze gast, met Uw charmante vrouw. Ook van U willen wij geen afscheid nemen met lege handen daarom een geschenk aangeboden door het korps. Het geschenk en de bloemen worden U aangeboden door het korps door luitenant T'Jaeckx. Mag U er lang van genieten, maar ook voor U alles met mate én dan bedoel ik niet de bloemen.

Een dankwoord aan het stadsbestuur voor de mogelijkheden die ons geboden wordt om onze taak naar behoren uit te voeren. Uw bekommernis om de veiligheid van de burger is de voedingsbodem voor onze samenwerking.

Het stadsbestuur keurde ook dit jaar enkele zaken goed die belangrijk zijn voor onze werking. Vooreerst de bestelling van een autopomp die vermoedelijk in loop van volgend jaar of 2008 zal geleverd worden. Deze autopomp zal de stilaan stokoude materieelwagen vervangen. Wij mochten ook onze zolang gevraagde tent ontvangen samen met nieuwe laarzen die eerstdaags zullen geleverd worden.

Ik denk verder nog aan de levering van een nieuw meettoestel die wij reeds veel nodig gehad hebben en ik denk hier aan de CO problemen in het stadhuis en elders in de stad. Ook het meten van de gas ontsnappingen waren door dit toestel mogelijk.

Een andere belangrijke beslissing is de bestelling van een nieuwe ziekenwagen. Dit voertuig, een Volkswagen is te verwachten tegen het voorjaar. Hierdoor is onze dienst 100 terug volwaardig. Een dienst 100 die het steeds drukker krijgt en afgelopen werkjaar reeds 1150 opdrachten uitvoerde

Voor de brandweer was het in ieder geval een druk jaar, gelukkig zonder van echte rampen te spreken.

Wij hadden afgelopen jaar 48 oproepen voor brand en 560 oproepen voor interventies.

Wij begonnen het werkjaar met een brand op een jacht in de WSKLuM. Wat later zorgde de betoncentrale Blomme na een defecte klep voor nogal wat cementoverlast in het industriegebied. Wij dienden uit te rukken om de sneldrogende cement te verwijderen van gebouwen en voertuigen.

Vissers met warrelnetten zorgden in het voorjaar voor een vrij grote vsterfte van bruinvissen, in Nieuwpoort zelfs vier op één dag. Een interventie om niet te vergeten was de aanspoeling van de bultrugwalvis. Ik was als eerste ter plaatse en de confrontatie met het reusachtig dier op het strand was ronduit indrukwekkend. De dieren bleven onze aandacht vasthouden en naast een zeehondjes, en stookolieslachtoffers hielpen wij op een spectaculaire manier ook een paard en een schaap uit het water.

Een speciaal brandje in april was de tractor van de technische dienst die volledig uitbrandde op het strand.

Op de zeedijk dienden wij twee maal in één week tussen te komen in de residentie Maya op het Leopoldplein.

Dit jaar werd onze ladderwagen verkocht aan de stichting "Amigos del reino de Belgica". Dit voertuig is ondertussen in Chili aangekomen en wordt reeds ingezet. Ik kan trouwens nu reeds melden dat de burgemeester van de stad waar onze oude ladder in gebruik is genomen, volgende maand een bezoek zal brengen aan Nieuwpoort. Misschien een tip voor het College.

De schade door stormwinden en verkeersongevallen zijn routine geworden, nieuw dit jaar was wel het lek in een middendruk gasleiding waarbij twee scholen werden ontruimt. Een interventie die al bij al enorm vlot is verlopen. 14 dagen geleden zorgde een lekkend vat met verfpigmenten voor een verontreiniging van Veurne tot Nieuwpoort. Samenwerking, over de zone was nodig maar de klus werd onder leiding van Lt Vandenabeele geklaard. Laten wij stellen dat de brandweerdienst zich dit jaar niet verveeld heeft.

Dank aan allen die zich inzetten voor de vriendenkring. Goed georganiseerde en druk bijgewoonde activiteiten zijn een middel om, tegen de tijdgeest in, het saamhorigheidsgevoel in ons korps versterken. En dat ze kunnen organiseren bewijzen ze ieder jaar met activiteiten zoals dit korpsfeest, de koffietafel, de nieuwjaarsreceptie, het gezellig samenzijn, verder hadden wij nog de Vierdaagse van de IJzer met drie dagen animatie voor de 240 wandelaars, het terug geslaagde St-Niklaasfeest.

Dank aan de leiders van de Jeugdbrandweer die ook dit jaar prachtig werk leverden om een gedeelte van de Nieuwpoortse jeugd voor te bereiden tot de grote brandweer. Dit jaar werden terug 2 leden, Leye Tuur en Perot Frederic aangesteld tot brandweerman door de gemeenteraad. Hierbij nog een tip: de jeugdbrandweer baat een La chouffe-firehouse uit tijdens sneeuw in de stad. Iedereen is dus welkom.

Dank aan de sportievelingen van het korps of zij nu duiken, volleybalspelen, zaalvoetballen of fietsen. Mij het maakt mij niet uit als er maar aan sport gedaan wordt. Wij danken het gemeentebestuur dan ook voor het gratis gebruik van de Stedelijke Sportzaal en hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ik meen begrepen te hebben dat het zwembad volgend jaar zijn deur zal openen. Schepen Lips, mag ik dan in, naam van het korps, twee uurtjes reserveren voor onze duikers en zwemmers van de brandweer.

Verder dank aan Johan en Mieke voor het beheer van onze zuurverdiende centjes in de spaarkas van de bandweer.

Tenslotte een woordje over alias 'luc de pompier'. De webblog van onze adjudant David waar bijna dagelijks het zeilen en reilen van de Nieuwpoortse brandweer kan op gevolgd worden. Op één jaar tijd ontving hij reeds meer dan 55.000 bezoekers. Ik denk niet dat de site van de stad aan meer bezoekers komt. Maar geen getreur er ligt een link van Luc de pompier naar www.nieuwpoort.be. Ik zou zeggen: wenst U op de hoogte gehouden te worden wat er in Nieuwpoort zoal gebeurd met vooral prachtige foto's, één adres Luc De Pompier.

Geachte burgemeester, leden van het college, deze organisaties in de brandweer zorgen ervoor dat de brandweer een hechte groep vormt. Iets wat enorm belangrijk is gezien onze toch wel risicovolle taak.

Door de dienst preventie werden 260 dossiers behandeld en 249 plaatsbezoeken afgelegd, zonder hierbij de mondelinge adviezen te tellen. Wij gaven tevens de nodige opleidingen aan het personeel van rustoorden, vakantiecentra en scholen. Al deze instellingen werden dan nog bezocht in kader van evacuatieoefeningen. Het nut van deze evacuatieoefeningen werd bewezen met de gas ontsnapping in de Willem Deroolaan. In nog geen 15 minuten werden 8000 leerlingen geëvacueerd uit hun scholen en naar veiliger oorden gebracht.

Dank alvast hiervoor aan de brandweervrouwen en mannen, die hun betrokkenheid met het korps bewijzen door hun inzet en positieve ingesteldheid.

Proficiat ook aan allen die geslaagd zijn in de cursussen ingericht door de WOBRA,

Volgende personen kunnen een brevet die zij behaalden bij de West-Vlaamse Brandweerschool, ophalen bij de heer burgemeester.

 • Brevet van brandweerduiker: Verbouw Luc ; De Beuckelaere Rudy ;De Spriet Patrick; Depuydt Wim; Deschacht Kurt; Dewulf Stéphane; Vandenabeele Richard
 • Brevet van brandweerman: Lucidarme Davy, Perot Fréderic en Leye Tuur
 • Brevet korporaal: Debruyne Wesley
 • Brevet officier: Weiss Ghislain

Deze jonge pompiers kunnen steeds rekenen op de steun van wat oudere rotten in het vak.

Wegens zijn meer dan vijfentwintig jarige dienst bij de stedelijke brandweer van Nieuwpoort wordt aan Ceulemans Marc een erebord aangeboden namens het korps.

De bloemen aan de levensgezellin worden aangeboden door het korps.

Wegens zijn meer dan vijfentwintig jarige dienst bij de stedelijke brandweer van Nieuwpoort wordt aan Lagrou Eddy een erebord aangeboden namens het korps.

De bloemen aan de levensgezellin worden aangeboden door het korps

------------

Ere aan wie ere toekomt

Het heeft zijne Majesteit de koning behaagd, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

De brandweerman, Eddy Lagrou de Zilveren Medaille der Kroonorde toe te kennen als beloning voor de goede en trouwe dienst aan de brandweer.

-------------

De brandweervrouw, Deman Margriet de Zilveren Medaille der Kroonorde toe te kennen als beloning voor de goede en trouwe dienst aan de brandweer.

--------------

De luitenant T'Jaeckx Philip, de burgerlijke Medaille 1e klasse toe te kennen als beloning voor de goede en trouwe dienst aan de brandweer.

De bloemen aan mevrouw T'Jaeckx worden aangeboden door het korps

Aan de gebrevetteerde en gedecoreerden bedankt voor jullie inzet.

Ik weet dat wij nog een drukke avond voor de boeg hebben maar ik wil het toch nog eens hebben over de brandweerhervormingen. Hervormingen die naar mijn menig dringend nodig zijn. Willen wij af van de burgemeester als hoofd van de brandweer? Neen absoluut niet natuurlijk. In deze hervormingen moeten zij als burgemeester een veel grotere verantwoordelijkheid krijgen maar dan als bestuurder. Hoe staat het nu met de hervormingen. Ik blijf optimist en hoop dat er voldoende politieke moed is om deze door te voeren. Waarom dan hoor ik er vele denken, het gaat toch goed in Nieuwpoort. Wij hebben toch een goed korps en kunnen onze taken zonder problemen aan;

Natuurlijk zijn wij een goed korps, maar zijn wij zo goed als wij zelf denken. Kunnen wij alles alleen aan. Ik denk het niet. Wij hebben misschien de kennis om alles aan te kunnen, maar wat als die kennis op vakantie is. Wat gaan wij doen als er een tankwagen met gevaarlijke stoffen op de E40 een crash maakt. Hebben wij daar de middelen voor om dit op te lossen. Wat als een vliegruig van de Oostendse luchthaven plotseling neerstort in onze badplaats. Gaan wij gaspakken interventies zelf doen, met welke uitrusting? Hoe lang kunnen wij de sterk stijgende vraag naar preventieopdrachten blijven volgen. Ik weet het niet hoor….

Dank aan de echtgenotes én ook echtgenoten, van de brandwachten zonder wie hun wederhelft zich zo niet zou kunnen inzetten voor het korps. Ik weet namelijk zeer goed dat het brandweer gebeuren een familiale ondersteuning vereist om te lukken. Gans het gezin dient dat gebeuren mee te aanvaarden en te ondersteunen. Jullie aanwezigheid bewijst dat jullie het volste vertrouwen hebben in de brandweerdienst en als bevelvoerder ben ik jullie daar dankbaar voor.

Dames en heren, laat me toe een toast uit te brengen op de jarenlange vrijwillige inzet van onze erebrandweermannen, die de schoonste jaren van hun leven hebben geleefd voor hun brandweer. Beste erepompiers, wij verloren op één jaar tijd korporaal Degryse, Luitenant Bonje, luitenant Maes en namen deze week afscheid van onze ere-bevelvoerder. Als ik jullie hier stralend zie zitten weet ik dat er een einde zal komen aan deze reeks van overlijdens en wij nog vele jaren samen barbara zullen mogen vieren. Trouwens weten jullie zelf wel dat Jean Pierre Hamers, Etienne VanDaele en Julien Allewerelt reeds 30 jaar samen aan dezelfde tafel zitten tijdens het barbarafeest. Van een trowue tafel gesproken

Ereleden mag dit Barbarafeest voor U aangenaam verlopen en een uiting zijn van onze welgemeende dank voor Uw diensten, die we soms te gauw vergeten.

Beste officieren, adjudanten, onderofficieren, korporaals, brandweermannen en vrouwen, bedankt voor Uw inzet en positieve ingesteldheid. Dit ten bate van de misschien relatieve maar toch noodzakelijke veiligheid van de bewoners van Nieuwpoort en omgeving.
Nogmaals hartelijk dank, het gaat U goed en laat de goede wind maar tot in de vroege uurtjes waaien over de dansvloer, maar....dat ik geen klachten hoor.

Kapitein Van Brussel Roger
Officier-dienstchef

---------

AFSCHEID VAN BRANDWEERMAN JULIEN ALLEWERELT

Officieel gedeelte door kapt Roger van Brussel

Met deze heb ik de eer u uit te nodigen deel te nemen aan het passend afscheid van brandweerman Julien Allewerelt.

Ik heb het inderdaad nog niet over erebrandweerman Allewerelt. Julien zijn ontslag zal pas ingaan op 1 april 2007 wegens het bereiken van de leeftijdsgrens bij de brandweer. Met andere woorden brandwacht Julien Allewerelt wordt 60 jaar jong en zal dan verplicht worden na 32 jaar dienst zijn helm, én ik denk met héééél veel tegenzin, aan de haak te hangen.

Brandweerman Julien Allewerelt deed zijn toetredingsaanvraag in oktober1975.

Hij werd ingedeeld in diverse secties maar ik heb steeds geweten dat hij lid was van sectie 6 waar ik in mijn jonge jaren nogal wat dienst gedaan heb als sergeant.

Julien bleef zijn loopbaan brandweerman en was tevens ambulancier in het korps.

Tijdens het korpsfeest van 2000 kreeg hij de Zilveren Medaille in de Kroonorde voor zijn bewezen diensten bij de brandweer. Tevens ontving hij toen ook de Burgerlijke Medaille 2e Klasse.

Vandaag zullen we hem dan ook eens in de bloemetjes zetten Ik geef nu het woord aan adjudant David die ons gaat onderhouden over de loopbaan van brandwacht Julien Allewerelt bij de brandweer.

Dank U adjudant voor deze prachtige toelichting van de loopbaan van Julien.

Klaroen open de ban

Als Officier-dienstchef van de stedelijke brandweerdienst en in naam van de heer Burgemeester, hoofd van de Brandweer, welke zo dadelijk de medaille van ' Lid van Verdienste' van de BVWV. en de zilveren Medaille van de BVV. zal opspelden, dank ik U welgemeend en van harte voor het 32 jaar ten dienste staan van de brandweer in goede en moeilijke momenten.

Namens de brandweer heb ik de eer en het genoegen U het traditioneel geschenk te mogen aanbieden en verzoek ik tevens aan Maria om deze bloemen in ontvangst te nemen.

Zilveren brandweerman door de kapitein en bloemen door de Korpssecretaris
Geschenk korps-foto door de officieren
Geschenk Kapitein en bloemen
Geschenk en bloemen door de vriendenkring door de secretaris en Margriet Deman
Geschenksectie

Julien wij kennen elkaar reeds vrij lang. Afscheid nemen is steeds een beetje sterven. Het is dan ook met pijn in mijn hart dat I U het korps zal zien verlaten.
Bij deze dank ik U voor de jaren dat U onder mijn bevel stond.

U was steeds een goed brandweerman en vooral een goed mens. Ik én vooral de vriendenkring zal U missen Julien.
Het gaat je goed adjudant.

De Officier-dienstchef
Kapt Roger Van Brussel

-----------------

AFSCHEID VAN ADJUDANT ALAIN WEISS

Officieel gedeelte door kapt Roger van Brussel


Met deze heb ik de eer u uit te nodigen deel te nemen aan het passend afscheid van adjudant Allain Weiss.

Ik heb het inderdaad nog niet over ereadjudant Weiss. Adjudant Alain Weiss zijn ontslag zal pas ingaan op 1 mei 2007 wegens het bereiken van de leeftijdsgrens bij de brandweer. Met andere woorden adjduant Alain Weiss wordt 60 jaar jong en zal dan verplicht worden zijn helm tegen zijn zin aan de haak te hangen.

Adjudant Allain Weiss deed zijn toetredingsaanvraag op 1 maart 1979 en dit op 32 jarige leeftijd.

Vanaf begin van zijn loopbaan maakte hij deel uit van sectie 3.

Op 1 september 1986 bevorderde hij tot korporaal en verhuisde naar sectie 1 waar ik toen sergeant van was. Hij bleef sectie 1 langer trouw dan ik want, in 1991 werd hij sergeant om vervolgens in 1995 1e sergeant te worden en in 2004 SergeantMajoor. Zijn grote droom kwam uit op 29 januari 2004 toen hij bevorderd werd tot adjduant. Alain doorliep dus al de graden van korporaal tot adjduant en hij deed dit steeds plichtsbewust.

Tijdens het korpsfeest van 2000 kreeg hij de Gouden Medaille in de Kroonorde voor zijn bewezen diensten bij de brandweer.

Tijdens het korpsfeest van 2002 kreeg hij de Burgerlijke Medaille 1e Klasse voor 15 jaar dienst.

Vandaag zullen we hem dan ook eens in de bloemetjes zetten Ik geef nu het woord aan adjudant David die ons gaat onderhouden over de loopbaan van zijn collega Allain bij de brandweer.

Dank U adjudant voor deze prachtige toelichting van de loopbaan van Allain.

Als Officier-dienstchef van de stedelijke brandweerdienst en in naam van de heer Burgemeester, hoofd van de Brandweer, welke zo dadelijk de medaille van ' Lid van Verdienste' van de BVWV. en de zilveren Medaille van de BVV. zal opspelden, dank ik U welgemeend en van harte voor het 27 jaar ten dienste staan van de brandweer in goede en moeilijke momenten.

Namens de brandweer heb ik de eer en het genoegen U het traditioneel geschenk te mogen aanbieden en verzoek ik tevens aan Maria om deze bloemen in ontvangst te nemen.

Zilveren brandweerman door de kapitein en bloemen door de Korpssecretaris
Geschenk korps-foto door de officieren
Geschenk Kapitein en bloemen
Geschenk en bloemen door de vriendenkring door de voorzitter en de secretaris
Geschenk door de jeugdbrandweer en bloemen
Geschenk sectie

Allain wij kennen elkaar reeds vrij lang. Afscheid nemen is steeds een beetje sterven. Het is dan ook met pijn in mijn hart dat I U het korps zal zien verlaten. U was onder mijn bevel steeds een goede korporaal, sergeant en vooral ook een goede en plichtbewuste adjudant.

In die jaren hebben wij samen veel meegemaakt, in goede en slechte momenten, maar steeds heb ik op U kunnen rekenen.

Wanneer U binnen een paar maanden de deur van de kazerne zult dichttrekken zult U een leegte nalaten. Dit kan ook niet anders met Uw ervaring en vooral Uw beschikbaarheid.

Bij deze dank ik U voor de jaren dat U onder mijn bevel stond eerst als onderofficier van sectie 1 en later als adjudant.

U was steeds een goed brandweerman en vooral een goed mens. Ik zal U missen Alain.
Het gaat je goed adjudantje.

De Officier-dienstchef
Kapt Roger Van Brussel

------------

BARBARAFEEST 2006

Zaterdag 2 december 2006
Toespraak burgemeester Roland Crabbe

Mevrouw, heren schepenen,
Mijnheer de voorzitter van het OCMW,
Kapitein Van Brussel,
Beste brandweerlieden,
Geachte genodigden.

Het is een bijzonder genoegen om hier vanavond aanwezig te zijn, samen met de leden van het schepencollege en de voorzitter van het OCMW.

Het barbarafeest van dit jaar verschilt van de vorige edities om tweeërlei redenen. Wegens de sluiting van de feestzaal in Jan Turpin zag het korps zich genoodzaakt uit te wijken naar een nieuwe locatie.
Maar en dat is veel belangrijker is het ontbreken vanavond van iemand die een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op het korps. Ik heb het uiteraard over Victor David, ere-brandweercommandant van het korps die op 22 november overleed. Woensdag namen honderden mensen in de brandweerkazerne tijdens een ontroerende plechtigheid afscheid van deze man die 25 jaar aan het hoofd stond van het korps. De massale opkomst betekent ongetwijfeld een hart onder de riem van zijn kinderen, Luc en Ann en zijn familie.
Zijn onverdroten inzet en de vele initiatieven die Victor David in zijn 40 jaar lange carrière nam hebben ertoe bijgedragen dat het Nieuwpoortse korps tot één van de beste korpsen van West-Vlaanderen behoort.
Ik ben ervan overtuigd dat Victor als de levensgenieter die hij was niets liever zou willen dan dat jullie vanavond genieten op het feest. Want het leven gaat verder, wat er ook gebeurt.

Beste manschappen,

Vandaag wil ik mijn waardering uitspreken voor de inzet van de leden van de stedelijke brandweer van Nieuwpoort. De leden van het schepencollege en ikzelf zijn er ons terdege van bewust dat er veel komt kijken bij het functioneren als brandweerman of brandweervrouw in vrijwillige dienst. Naast het blussen van branden staat het brandweerkorps in voor een uitgebreid takenpakket. De brandweer is dan ook in de eerste plaats een professionele organisatie die in de frontlinie staat als het gaat om de veiligheid van onze leefomgeving.

De vrijwillige inzet bij de brandweer is bijzonder groot. Want zo vanzelfsprekend is het niet dat burgers bereid zijn zich bij nacht en ontij beschikbaar te stellen in soms moeilijke en risicovolle omstandigheden voor andere burgers die ze meestal niet eens kennen.

Bij nazicht van de verslagen van de bevelvoerder en uit mijn persoonlijke ervaring en mijn aanwezigheid bij tussenkomsten van de brandweer, durf ik te stellen dat ons brandweerkorps goed werk levert en van geen kleintje vervaard is. Om de nieuwe noden en uitdagingen aan te kunnen is evenwel een permanente evaluatie vereist.

De brandweer is het fundament van de niet-politionele hulpverlening. Iedereen moet er zich van bewust zijn dat deze hulpverlening niet kan functioneren zonder de brandweer.
De onmiddellijke inzetbaarheid van het personeel via een goed georganiseerde permanentie, is de grote troef van het Nieuwpoortse brandweerkorps. Zowel bij een kleine keukenbrand als bij een zware brand of interventie kan de hulpverlening in de kortste tijd op gang worden gebracht en kan het personeel gemobiliseerd worden in functie van de omvang van de ramp.
We mogen ook niet uit het oog verliezen dat de expansie van Nieuwpoort-Bad aanleiding geeft tot extra-interventies en oproepen.

Als hoofd van de brandweer zal ik er, samen met het schepencollege en de raadsleden voor zorgen dat de brandweer alle mogelijkheden krijgt om haar dienst aan de gemeenschap naar behoren uit te oefenen.
Om het korps nog beter te laten functioneren zal het stadsbestuur ook in de toekomst blijven investeren in nieuw materieel.

De bevelvoerder melde het reeds dat de gemeenteraad de aankoop goedkeurde van een nieuwe halfzware autopomp én een nieuwe ambulance die in het voorjaar van volgend jaar zal geleverd worden.

Op de buitengewone dienst van volgend voorzien wij nog:

 1. Renovatie sanitair/stortbaden kazerne:
 2. Aankoop van radiocommunicatie om in te stappen in het ASTRID project
 3. Aankoop van 20 zakoproepers (pagers) Astrid
 4. Aankoop een warmtecamera
 5. Aankoop 4 duikpakken
 6. Aankoop 20 interventiepakken
 7. Aankoop commandovoertuig: € 25.000

Beste manschappen, namens het stadsbestuur wil ik u allen van harte danken voor de paraatheid en de trouwe inzet binnen het brandweerkorps. Als stadsbestuur hebben wij daar alle respect en waardering voor. Ik wens u nog een leuke avond toe en hoop dat u met volle teugen kunt genieten van een gezellig korpsfeest zonder oproepen.

Info: Roger Vanbrussel / Foto's: Luc David

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.